nộp ngân sách nhà nước

  • Thread starter tai khoan ech op
  • Ngày gửi
T

tai khoan ech op

Guest
Em dua ra mot vd :

Bên Tí
1. Tổng doanh thu (1): 48 tỷ
2. Tổng chi phí (2): 43 tỷ (chi phí chưa có tiền thuê)
3. Nộp ngân sách nhà nước (3): 1,1 tỷ
4. Khả năng trả tiền thuê (4)= (1)-(2)-(3):3,9 tỷ
5. Tiền thuê (5): 4 tỷ
KL: DN không thể có lãi với mức tiền thuê như trên

Bên Tèo:
Khoản (3) gồm cái gì vậy?

Bên Tí:
VAT


Bên Tèo:
Không được VAT thực chất là khoản cậu thu hộ nhà nước, liên quan gì đến chi phí của cậu.

Bên Tí: Bên TC bảo đúng mà
Bên Tèo:
Thưa quý vị , chẳng nhẽ lại có quy định mới à. Bó tay (hiện tượng có thật)
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều