Điều lãi từ các đơn vị thành viên

  • Thread starter dmnguyet
  • Ngày gửi
D

dmnguyet

Sơ cấp
9/10/05
38
0
6
Da Nang
#1
Công ty tôi là Cty cổ phần, năm vừa rồi kinh doanh lãi. trong đó Văn phòng lãi 350trđ, XN A lãi 200trđ, XN B lãi 50trđ, XN C lỗ 50trđ. Tổng cộng toàn Công ty lãi 500trđ. Sau khi họp, HĐQT quyết định chia cổ tức là 300trđ (sau khi trích các quỹ). Vậy để có tiền chia cổ tức phải điều động lãi ở các đơn vị kinh doanh có lãi lên Văn phòng Cty để chia như thế nào? Còn đối với XN lỗ thì sao?
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#2
dmnguyet nói:
Vậy để có tiền chia cổ tức phải điều động lãi ở các đơn vị kinh doanh có lãi lên Văn phòng Cty để chia như thế nào? Còn đối với XN lỗ thì sao?
Việc chia lãi như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào các điều lệ cũng như quyết định của công ty bạn, ngoài ra còn tuỳ thuộc vào các xí nghiệp kia hạch toán phụ thuộc hay hoàn toàn độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình nữa.
 

Thành viên trực tuyến

  • hangvevietnam
  • daongocnam0603

Xem nhiều