Định khoản "Trích lập quỹ dự phòng tiền lương"

Thảo luận trong 'Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp' bắt đầu bởi thuhang787, 10 Tháng mười hai 2011.

17,775 lượt xem

 1. thuhang787

  thuhang787 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  Xin chào mọi người, mọi người cho em hỏi cách hạch toán "trích lập quỹ dự phòng tiền lương" với ạ? Theo quy định là được trích lập ko quá 17% quỹ tiền lương thực hiện, nhưng em vẫn chưa biết định khoản thế nào là đúng ạ. 1 số ý kiến cho rằng dùng đến TK 418, theo em là chưa hợp lý vì TK này lập từ LN sau thuế. 1 số ý kiến cho rằng sử dụng TK 352. Em thiên về phương án này hơn. Cảm ơn cả nhà nhiều!
   
  #1
 2. hoangthuyvan

  hoangthuyvan Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  so 9c ngo 1 kim ma ba dinh ha noi
  Ðề: Định khoản "Trích lập quỹ dự phòng tiền lương"

  Đơn vị mình là đơn vị sự nghiệp hạch toán theo quyết định số 19 và thông tu 185. Có bạn nào biết hạch toán 17% quỹ lương dự phòng thế nào chỉ gùm mình với. Thanks nhiều
   
  #2
 3. phuongtl1012

  phuongtl1012 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Ðề: Định khoản "Trích lập quỹ dự phòng tiền lương"

  Hạch toán Nợ chi phí, Có TK 334 thôi mà bạn.
   
  #3
 4. mikel

  mikel Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  nam định
  Ðề: Định khoản "Trích lập quỹ dự phòng tiền lương"

  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CỤC THUẾ TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 368 /CT-TTHT Long An, ngày 19 tháng 3 năm 2012
  V/v trích lập quỹ dự phòng bổ
  sung vào quỹ lương của năm sau


  Kính gửi: Công ty TNHH La Mã;
  Địa chỉ: 207 ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức,
  tỉnh Long An;
  Mã số thuế: 1100549275.

  Trả lời công văn không số ngày 09 tháng 03 năm 2012 của Công ty về việc trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm liền kề. Cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại điểm 2.5c, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm :
  “c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện”.
  và tại khoản 2.d2, Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 sửa đổi, bổ sung điểm 2.5c, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:
  “- Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không sử dụng vào mục đích khác thì quỹ dự phòng được trích lập nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
  Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
  - Trường hợp quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã được duyệt theo quy định thì việc trích lập dự phòng quỹ tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc số tiền trích lập dự phòng cộng tổng số tiền lương, tiền công thực tế đã chi trả đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán không vượt quá tổng tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động theo quỹ tiền lương đã được duyệt (nếu có).
  - Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
  ….
  - Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương nhưng đến ngày 31/12 của năm sau doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau.”
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề thì thực hiện theo hướng dẫn trên. Doanh nghiệp có thể nghiên cứu thêm ví dụ trong Thông tư số 18/2011/TT-BTC nêu trên để thực hiện.
  Tài khoản hạch toán khoản trích lập quỹ dự phòng:
  Nợ TK 642
  Có TK 352
  Về mặt thủ tục chứng từ: Công ty cần có Phiếu kế toán để tính toán tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm sau liền kề.
  Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã trích dẫn tại văn bản này./.

  Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
  -Như trên; (Đã ký)
  -BLĐ Cục;
  -Phòng THNVDT, KK&KTT, KTr, KTNB; CAO VĂN TẠO
  -Lưu VT, TTHT.
  D48LOC/2011/TL LA MA TLDPTL
   
  #4

Chia sẻ trang này