Tính thu nhập trước thuế theo công văn số 3565/TCT-TNCN

  • Thread starter nlan234
  • Ngày gửi

3331 lượt xem

N

nlan234

Sơ cấp
28/2/04
24
0
1
TP.HCM
Truy cập trang
Chào cả nhà, mình có thắc mắc này, mong được chỉ giáo. Cám ơn!

Theo công văn 3565/TCT-TNCN ngày 14 tháng 09 năm 2010, mình tính ra như thế này:

1/ Tính theo chiều xuôi

- Lương: 19.400.000 { (3.360.000 / 15%) - 3.000.000 }
- Bảo hiểm: 1.200.000
- Giảm trừ cá nhân: 4.000.000
- Giảm trừ phụ thuộc: 3.200.000
- Công ty trả thay tiền hội phí sân gôn: 3.000.000
- Công ty trả thay tiền nhà: 5.000.000
- Tiền nhà: 3.360.000 { = Min (19.400.000 + 3.000.000) * 15% , 5.000.000 }
- Tổng thu nhập chịu thuế: 17.360.000 { 19.400.000 - 1.200.000 - 4.000.000 -3.200.000 + 3.000.000 + 3.360.000 }
- Thuế TNCN: 1.854.000 { (5.000.000 * 5%) + ((10.000.000 - 5.000.000)*10%) + ((17.360.000 - 10.000.000)*15%) }
- Lương thực nhận: 16.346.000 { 19.400.000 - 1.200.000 - 1.854.000 }
===> Không đúng với lương thực của công văn là 17.300.000
====> Nếu kiểm tra lại 1 lần nữa, ta thấy tiền nhà tính đúng, thuế TNCN tính đúng.

2/ Tính theo chiều ngược lại (Lương thực nhận của Ông A là 17.300.000)

- Lương: 20.354.000 { 17.300.000 + 1.200.000 + 1.854.000 }
- Bảo hiểm: 1.200.000
- Giảm trừ cá nhân: 4.000.000
- Giảm trừ phụ thuộc: 3.200.000
- Công ty trả thay tiền hội phí sân gôn: 3.000.000
- Công ty trả thay tiền nhà: 5.000.000
- Tiền nhà: 3.360.000 { = Min (((17.300.000 - 4.000.000 - 3.200.000) - 750.000) / 0,85 + 4.000.000 + 3.200.000 + 1.200.000 + 3.000.000) * 15% , 5.000.000 }
- Tổng thu nhập chịu thuế: 17.360.000 { (17.300.000 - 4.000.000 - 3.200.000) - 750.000) / 0,85 + 3.000.000 + 3.360.000 }
- Thuế TNCN: 1.854.000 { (5.000.000 * 5%) + ((10.000.000 - 5.000.000)*10%) + ((17.360.000 - 10.000.000)*15%) }
- Lương thực nhận: 17.300.000 { 20.354.000 - 1.200.000 - 1.854.000 }
===> Đúng với lương thực của công văn là 17.300.000
====> Nếu kiểm tra lại 1 lần nữa, ta thấy tiền nhà tính không đúng { (20.354.000 + 3.000.000) * 15% = 3.503.100 } , thuế TNCN cũng sẽ không đúng vì tiền nhà tính sai.

Cả nhà có ai tính ra thu nhập trước thuế của Ông A (Trước bảo hiểm) là bao nhiêu không vậy?
 
D

dht

Thành viên thân thiết
5/4/07
198
1
0
Hanoi
Ðề: Tính thu nhập trước thuế theo công văn số 3565/TCT-TNCN

Cái công văn này viết sai tùm lum: Trên thì viết "lương trước thuế (lương Net)" dứoi thì viết "phần lương sau thuế (lương Net)".

Theo cách hiểu thông thường thì:

Lương gộp (Gross Salary): là lương bao gồm tất cả các khoản phải đóng (Bảo hiểm, thuế...)

Lương Net (Net Salary): Là số tiền lương mang về nhà (hay nhận trong tài khoản)

Cái khó nhất là tính Bảo hiểm từ lương Net thì TCT lờ đi, vì vậy giả định đóng bảo hiểm 1,2 triệu là hoàn toàn sai.
 
N

nlan234

Sơ cấp
28/2/04
24
0
1
TP.HCM
Truy cập trang
Ðề: Tính thu nhập trước thuế theo công văn số 3565/TCT-TNCN

Không có ai đã từng giải bài toán này ah!

Buồn quá! Chưa có đáp số nữa.
 
S

StarAdvance

Sơ cấp
15/8/13
2
0
0
hcmc
Ðề: Tính thu nhập trước thuế theo công văn số 3565/TCT-TNCN

Xin chào. Do có một người bạn hỏi về cách tính Gross <--> Net. Tôi có nghiên cứu công văn 3565/TCT-TNCN, không bàn tính logic của công thức mà Tổng cục thuế đưa ra. Chỉ dựa vào ví dụ mà công văn này nêu thì đã thấy mâu thuẫn:
Công văn kết luận: Tổng thu nhập chịu thuế của Ông A = 25,514 triệu (bao gồm : thuế TNCN = 1,854 tr, tiền lương Net = 17,3 tr, tiền họi viên Golf = 3 tr, thuê nhà = 3,36 tr)
Ông này được giảm trừ gia cảnh = 7,2 triệu
Theo hướng dẫn quyết toán thuế : Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Giảm trừ gia cảnh = 25,514 - 7,2 = 18,314 tr
Nhưng trong công văn này tính Thu nhập tính thuế là = 17,36 tr
Rõ ràng công văn đã hướng dẫn không chính xác. Không biết đã có ai phản hồi cho Tổng cục thuế chưa?
Các bạn có thể xem cách tính Gross - Net trên trang WEB : www.starvns.com
 
Sửa lần cuối:
S

StarAdvance

Sơ cấp
15/8/13
2
0
0
hcmc
Ðề: Tính thu nhập trước thuế theo công văn số 3565/TCT-TNCN

Việc tính lương Gross từ NET và các khoản Bảo hiểm , Thuế TNCN là bài toán hàm ngược. Nhưng bài toán khó ở chỗ các biến của hàm lại phụ thuộc vào giá trị hàm ngược (tức là có yếu tố nội suy). Người viết đã giải được bài toán này với kết quả kiểm tra tương đối chính xác. Việc giải phương trình hàm này rắc rối và dài dòng nên không diễn giải ở đây. Chỉ xin cho ra kết quả đối với ví dụ nêu trong công văn 3565/TCT-TNCN :

Thời điểm công văn ra đời, có các mức đóng BHXH = 6%, BHYT = 1.5%, BHTN = 1.0%, Mức lương tối đa tính BH là 730000 x 20 = 14,600,000

Có 2 cách hiểu về mức đóng BHXH trong ví dụ này:
- (1) Số tiền 1.200.000 là số đã trích nộp cụ thể cho nhân viên
- (2) Số tiền qui ước như vậy là không đúng, phải tính theo đúng qui định : bằng thu nhập từ lương * 8.5%
Tùy theo cách hiểu mà có hai đáp án sau:

(1) Đáp án :
Thu nhập chịu thuế từ tiền lương = 20.597.402,59
Thu nhập bổ sung tính thuế (tiền hội viên) = 3.000.000
Tiền thuê nhà MAX 15% = (20.597.402,59 + 3.000.000)*15% = 3.539.610,39
Tổng thu nhập chịu thuế = 27.137.013 = (20.597.402,59 + 3.000.000 + 3.539.610,39)
Phí BH phải nộp = 1.200.000
Giảm trừ gia cảnh = 1.600.000 x 2 + 4.000.000 = 7.200.000
Thu nhập tính thuế = 27.137.013 - 7.200.000 - 1.200.000 = 18.737.013
Thuế phải nộp = 18.737.013*20% - 1.650.000 = 2.097.402,59
Lương NET = Thu nhập từ tiền lương – Thuế PIT – Các khoản bảo hiểm =
= (20.597.402,59 - 1.200.000 - 2.097.402,60) = 17,300,000
Số đúng như ví dụ đã cho trong công văn.


(2) Đáp án :
Thu nhập chịu thuế từ tiền lương = 20.640.000
Thu nhập bổ sung tính thuế (tiền hội viên) = 3.000.000
Tiền thuê nhà MAX 15% = (20.640.000 + 3.000.000)*15% = 3.546.000
Tổng thu nhập chịu thuế = 27.186.000 = (20.640.000 + 3.000.000 + 3.546.000)
Phí BH phải nộp = 8.5% * 14.600.000 = 1.241.000 (do thu nhập tiền lương > 730.000*20 nên mức tính BH = 730.000*20 )
Giảm trừ gia cảnh = 1.600.000 x 2 + 4.000.000 = 7.200.000
Thu nhập tính thuế = 27.186.000 - 7.200.000 - 1.241.000 = 18.745.000
Thuế phải nộp = 18.745.000*20% - 1.650.000 = 2.099.000
Lương NET = Thu nhập từ tiền lương – Thuế PIT – Các khoản bảo hiểm =
= (20.640.000 - 1.241.000 - 2.099.000) = 17,300,000
Số đúng như ví dụ đã cho trong công văn.

Tóm lại là trong mọi trường hợp vẫn đúng như trong ví dụ.


Xin mới các bạn vào trang WEB www.starvns.com để trải nghiệm công thức này.
 

Thành viên trực tuyến

  • Thiên Kin
  • tranphuong2018

Xem nhiều

TEXT LINK