Đếm 1 giá trị trong 1 chuỗi

  • Thread starter 8020
  • Ngày gửi
8

8020

Guest
30/3/04
17
0
0
Hi,
Trong Excel có cách nào để đếm số lần xuất hiện của 1 ký tự trong 1 chuỗi k nhỉ? Ví dụ, đếm tổng số khoảng trắng trong 1 cell? tks.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

quocnghia

Guest
24/3/04
64
0
6
Hình như phải dùng VBA mới được
 
O

oxygen

Trung cấp
9/2/04
83
0
0
Số khoảng trắng = Tổng số ký tự - Tổng số ký tự đã bỏ đi khoảng trắng

Việc thiết lập công thức anh có thể dễ dàng làm được.
Have fun.
 
8

8020

Guest
30/3/04
17
0
0
Dễ dàng? Bằng cách nào nhỉ? Thực ra mình cũng cùng ý tưởng với O2, và đã nghĩ ra công thức sau đây (dùng hàm substitute): ví dụ, muốn đếm số khoảng trắng trong họ tên của "Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Thị Linh Tinh" chứa trong cell A4: =LEN(A4)-LEN(SUBSTITUTE(A4," ","")) sẽ ra kquả là 7. Oxygen công thức nào ngắn gọn hơn thì chỉ giúp nhé. Merci.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA