Cho em hỏi chút!

  • Thread starter Treasury332
  • Ngày gửi
T

Treasury332

Guest
Có ai giải thich hộ em 1 chút về tài khoản 161-Chi phí sự nghiệp trong hệ thống tài khoản của VN không a? và tái sao tai khoản này lại được coi như là 1 Tài sản lưu động? :thank
 
Trang tin Webketoan
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
TK 161 - CHI SỰ NGHIỆP chỉ được sử dụng ở các DN được cấp kinh phí sự nghiệp để phản ánh các chi phí của DN cho những công việc, hay các hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Nguồn kinh phí này do Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát.
NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN :
1. Chỉ được chi cho đúng các nội dung mục đích được cấp phát, theo đúng dự toán được duyệt trong phạm vi nguồn KP được cấp.
2. Phải được quyết toán rõ ràng minh bạch theo từng nội dung đã chi tiêu. Các khoản kinh phí đã được cấp mà không chi tiêu hết phải nộp lại ngân sách hoặc được chuyển sang năm sau nếu được cơ quan tài chính cho phép.
3.Trong năm, những khoản chi phí sự nghiệp phát sinh được tập hợp bên Nợ TK 1622- CPSN năm nay. Cuối năm nếu chưa được duyệt báo cáo chi phí sự nghiệp của năm thì sẽ chuyển số dư từ TK 1622 nêu trên sang TK 1611- CPSN năm trước để theo dõi cho đến khi Báo cáo quyết toán chi sự nghiệp được duỵet y.
Như vậy, trị giá tồn dư cuối kỳ tại thời điểm báo cáo của TK này nó phản ánh 1 chỉ tiêu trong toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp và được thể hiện trên bảng cân đối kế toán tại phần tài sản, và đương nhiên, chỉ tiêu này không phải là TSCĐ và đầu tư dài hạn nên nó được xếp vào chỉ tiêu thứ 6 trong phần TSLĐ và đầu tư ngắn hạn : chỉ tiêu CHI SỰ NGHIỆP
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều