Thủ tục nộp thuế TNCN

  • Thread starter Vương Thị Bích Thuỷ
  • Ngày gửi
V

Vương Thị Bích Thuỷ

Sơ cấp
8/12/05
11
0
0
Thanh Xuan Ha Noi
#1
Các bạn ơi cho mình hỏi tý nhé :
Công ty mình tháng này lương của một số nhân viên trên 5triệu và ho phải nộp thuế thu nhập cá nhân.Công ty mình có khấu trừ luôn số tiền nộp thuế này của người lao động và cuối tháng mình nộp tờ khai nộp thuế TNTX của cá nhân theo mẫu 03a/TNTX. Vậy khoản tiền này mình hạch toán trên sổ như thế nào ? Và các cá nhân này muốn xin biên lai nộp thuế thì mình sẽ phải làm thủ tục như thế nào thì cơ quan thuế mới cấp cho mình.
Những khoản chi hoa hồng cho khách hàng, chi lao động thuê ngoài khấu trừ tại nguồn 10% thì mình cũng phải xin biên lai nộp thuế ở đâu và có phải nộp tờ khai nộp thuế khấu trừ 10% không ?khoản chi này có bị khống chế trong tổng chi phí không ?
2 khoản thuế này mình phải nộp theo chương, khoản, mục nào và theo dõi trên sổ ra sao?
Rấ mong nhận được câu trả lời cảu các bạn. Xin cảm ơn !
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
22
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Vương Thị Bích Thuỷ nói:
Vậy khoản tiền này mình hạch toán trên sổ như thế nào ?
- Khi khấu trừ luôn tiền thuế TNCN của người lao động ngay tại nguồn, bạn hạch toán như sau:
Nợ TK 334: Tổng lương phải trả người lao động
Có TK 111: Số tiền thanh toán cho người lao động
Có TK 3335: Số thuế TNCN phải nộp cho nhà nước.

- Trước khi nộp tiền thuế TNCN, cơ quan chi trả thu nhập sẽ được hưởng một khoản thù lao tính trên số tiền thuế phải nộp (0,5% với thu nhập thường xuyên và 1% với thu nhập không thường xuyên):
Nợ TK 3335: Số thuế TNCN phải nộp cho nhà nước
Có TK 111: Số tiền nộp cho nhà nước
Có TK 711: Thù lao được hưởng.

Vương Thị Bích Thuỷ nói:
Và các cá nhân này muốn xin biên lai nộp thuế thì mình sẽ phải làm thủ tục như thế nào thì cơ quan thuế mới cấp cho mình.
Công ty làm "Đơn đề nghị cấp biên lai, chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân" (mẫu số 07/TNCN) để nộp cho cơ quan thuế.

Vương Thị Bích Thuỷ nói:
Những khoản chi hoa hồng cho khách hàng, chi lao động thuê ngoài khấu trừ tại nguồn 10% thì mình cũng phải xin biên lai nộp thuế ở đâu và có phải nộp tờ khai nộp thuế khấu trừ 10% không ?
Những khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên có được từ các hoạt động đại lý hoa hồng, môi giới,... sẽ bị khấu trừ 10% tại nguồn. Công ty sẽ kê khai vào mẫu số 3b/TNTX.

Vương Thị Bích Thuỷ nói:
khoản chi này có bị khống chế trong tổng chi phí không ?
Chi phí hoa hồng là chi phí bị khống chế 10% trong tổng số các chi phí hợp lý (với DN thương mại không tính giá vốn).

Vương Thị Bích Thuỷ nói:
2 khoản thuế này mình phải nộp theo chương, khoản, mục nào và theo dõi trên sổ ra sao?
Chương, khoản, mục nộp thuế TNCN tại từng cơ quan thuế không giống nhau. Bạn hãy nhờ cán bộ thuế hướng dẫn nhé!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều