Khấu hao tscđ

  • Thread starter CHUAN_MUC
  • Ngày gửi
C

CHUAN_MUC

Guest
Tôi lại đưa ra một vấn đề
Theo QĐ 166 của BTC thì việc trích KHTSCĐ được thực hiện khi TSCĐ dược đưa vào sử dụng (được tính trên nguyên tắc làn tròn tháng) tháng này đưa vào sử dụng thì tháng sau trích khấu hao.
Theo Chuẩn mực số 03 CM TSCĐ hữu hình thì việc trích khấu hao dựa trên thời gian sử dụng hữu ích mà không đề cập đến vấn đề xác định thời điểm bắt đầu của thời gian sử dụng hữu ích. Theo tôi hiểu vấn đề này việc xác định thời điểm bắt đầu của "Thời gian sử dụng hữu ích" phải chăng là do DN quýet định chứ không phải QĐ 166 kia nữa. Không biết ý nghĩ của tôi đúng hay sai
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA