Về khoản vay chi phí vay trong hoạt động XD.

  • Thread starter PHAM MAI LOAN
  • Ngày gửi
P

PHAM MAI LOAN

Sơ cấp
22/5/06
1
0
0
Huynh Man Dat - Q5
#1

Cty của tôi là cty Nhà nước, hoạt động bằng vốn Ngân sách. Đơn vị xây lắp là 1 trong những đơn vi trực thuộc cty, hoạt động bằng nguồn tạm ứng từ cty theo 1 tỷ lệ nhất định và sẽ thanh toán hết cho đơn vị thi công khi hồ sơ Quyết toán được các cấp có thẩm quyền duyệt (thường không dưới 1 năm). Vì thế có những lúc đơn vị thi công rất khó khăn về tài chính đáp ứng về vật tư và nhân công nhưng quy định không có khoản vay và chi phí vay vì hoạt động trên nguồn vốn cấp. Vậy chúng tôi có thể vay không và hạch toán như thế nào? Mong moi người tư vấn dùm, cảm ơn nhiều.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#2
PHAM MAI LOAN nói:
Cty của tôi là cty Nhà nước, hoạt động bằng vốn Ngân sách. Đơn vị xây lắp là 1 trong những đơn vi trực thuộc cty, hoạt động bằng nguồn tạm ứng từ cty theo 1 tỷ lệ nhất định và sẽ thanh toán hết cho đơn vị thi công khi hồ sơ Quyết toán được các cấp có thẩm quyền duyệt (thường không dưới 1 năm). Vì thế có những lúc đơn vị thi công rất khó khăn về tài chính đáp ứng về vật tư và nhân công nhưng quy định không có khoản vay và chi phí vay vì hoạt động trên nguồn vốn cấp. Vậy chúng tôi có thể vay không và hạch toán như thế nào? Mong moi người tư vấn dùm, cảm ơn nhiều.
Đơn vị có thể vay đối tượng khác hoặc ứng trước từ chủ đầu tư ( nên có sự đồng ý của lãnh đạo công ty để tránh rắc rối sau này), hạch toán vào TK338.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • prokhong5
  • NBTuyet
  • mypham0711
  • Quỳnh Béo
Xem nhiều