Các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp FDI

  • Thread starter hat
  • Ngày gửi
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#1
THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


I - ĐỐI TƯỢNG:
1. Doanh nghiệp Việt nam : DNNN, HTX, doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo Luật DN.
2. Cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trong nước đáp ứng các điều kiện do Chính phủ qui định.
3. Nhà đầu tư Nước ngoài.
4. Doanh nghiệp có vốn ĐTNN.
5. Người Việt nam định cư ở Nước ngoài.
6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT,BTO và BT.

II - HỒ SƠ :
A- NỘI DUNG HỒ SƠ:

Đơn xin phép Đầu tư thành lập Doanh nghiệp
Hợp đồng Liên doanh (JV) hoặc Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC)
Điều lệ doanh nghiệp
Luận chứng Kinh tế kỹ thuật hoặc giải trình Kinh tế kỹ thuật khả thi
Giấy giới thiệu / Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ

B- GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐỐI TÁC

Quyết định thành lập Doanh nghiệp/ Giấy phép Hoạt động Kinh doanh
Báo cáo hoạt động Tài chính của Doanh nghiệp 02 năm gần nhất.
Giấy xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của chủ đầu tư

C- CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KHÁC

Văn bản mang tính Chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước (đặc biệt cơ quan chủ quản) về mục tiêu hoạt động của Dự án.
Thoả thuận của Sở tài nguyên Môi trường và Nhà đất về thực hiện Hồ sơ xin thuê đất (nếu có)
Văn bản của Sở Qui hoạch - Kiến trúc về giới thiệu địa điểm xây dựng dự án (đối với khu đất mới).
Giới thiệu địa điểm và thỏa thuận qui hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc (Nếu xây dựng các công trình lớn, mới)
Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất hoặc nhà xưởng của Đối tác Việt nam góp vào vốn của Bên Việt nam (Nếu có)
Văn bản định giá tài sản góp vốn của Bên VN do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (nếu có)
Xác nhận giá thuê đất của UBND thành phố (hoặc tỉnh) / hợp đồng thuê nhà xưởng (nếu có)
Thoả thuận của Sở Khoa học – Công nghệ về đánh giá tác động môi trường (nếu có)
Có dự toán về đền bù GPMB (Nếu phải GPMB), Phương án đền bù, GPMB có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thành phố (Giải quyết sau khi được cấp giấy phép đầu tư) .

D- THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Số lượng: Từ 3 bộ đối với dự án đăng ký cấp giấy phép đầu tư và 8 bộ đối với các dự án khác, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
Các trang trong bộ Hồ sơ đều phải có chữ ký của các Đối tác tham gia vào Doanh nghiệp (Đặc biệt đối với Hợp đồng và Điều lệ)
Hồ sơ Dự án phải đóng quyển chắc chắn, mỹ thuật để lưu trữ lâu dài.
In ấn rõ ràng không được tẩy xoá, bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Nước ngoài thông dụng.

E- CÁC ĐIỀU CẦN CHÚ Ý:

Đối với Dự án Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC) không thực hiện tại điều 3 tại phần A, điều 2,3 và 9 tại phần C.
Đối với Dự án Liên doanh (JV) thực hiện tất cả các phần trong bản Quy định này.
Đối với các Dự án 100% vốn Nước ngoài không thực hiện điều 2 tại phần A, điều 6 tại phần C.
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#2
HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư là nơi tiếp nhận và trực tiếp trả Giấy phép đầu tư, trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung Giấy phép đầu tư.

Hồ sơ gồm:

1. Đơn xin điều chỉnh nội dung giấy phép đầu tư
2. Nghị quyết HĐQT (đối với liên doanh) hoặc quyết định của chủ đầu tư.
3. Bảo sao Giấy phép đầu tư.
4. Báo cáo tình hình hoạt động, tài chính của DN
5. Hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn).
6. Hợp đồng mới (hoặc sửa đổi, bổ sung).
7. Điều lệ mới (hoặc sửa đổi, bổ sung).
8. Chứng nhận pháp lý về tư cách pháp nhân của chủ đầu tư.
9. Chứng nhận pháp lý về khả năng tài chính của chủ đầu tư.
10. Các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất (nếu có)
11. Giấy giới thiệu / Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ


 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
#3
THỦ TỤC MỞ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, CHI NHÁNH GIAO DỊCH, CHI NHÁNH SẢN XUẤT, KHO, CỬA HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI.

Hồ sơ gồm:
1. Đơn xin mở văn phòng, chi nhánh giao dịch, chi nhánh sản xuất, kho hàng, cửa hàng của doanh nghiệp.
2. Công văn chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
3. Nghị quyết của HĐQT v/v mở văn phòng, chi nhánh, kho, cửa hàng (đối với trường hợp liên doanh) hoặc Quyết định của Chủ đầu tư.
4. Bản sao Giấy phép đầu tư có công chứng;
5. Quy chế hoạt động của VPĐD, CNGD, chi nhánh sản xuất, kho hàng, cửa hàng.
6. Quyết định bổ nhiệm Trưởng đại diện (kèm bản trích ngang cá nhân);
7. Hợp đồng nguyên tắc hoặc thảo thuận thuê trụ sở (có công chứng hoặc kèm giấy tờ pháp lý liên quan).
8. Giới thiệu địa điểm và thoả thuận qui hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc; xác nhận giá thuê đất của UBND T.p (hoặc tỉnh) - trường hợp doanh nghiệp thuê đất để mở chi nhánh sản xuất.
9. Giải trình kinh tế kỹ thuật - trường hợp mở chi nhánh sản xuất.
10. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty (nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính) từ khi được cấp giấy phép đến nay.
11. Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền cử cán bộ đi làm thủ tục.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • khanhnguyennt
  • Yennamthien
  • Susann
  • Châu Nguyễn24
  • 18H12C
  • banghemassagenhatban
  • Trang tèn tén ten
Xem nhiều