Paste values từ file này sang file khác.

 • Thread starter ptdzung
 • Ngày gửi
P

ptdzung

Thành viên sơ cấp
26/3/05
56
0
0
Hà Nội
#1
Bài học buổi đầu tiên của lớp VBA có hướng dẫn cách paste values tại một file, nếu bây giờ tôi copy công thức ở file này sang file khác paste value thì sửa như thế nào. Mong các bạn chỉ giáo. Tôi làm ra như thế này: copy công thức ở Book3 rồi paste value ở Book4

Sub Macro2()
'
' Macro2 Macro
' Macro recorded 06/06/2006 by ptdzung
'

'
Range("A4:A6").Select
Selection.Copy
Windows("Book4").Activate
ActiveWindow.WindowState = xlNormal
ActiveWindow.WindowState = xlNormal
Range("D4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
End Sub
 
QDuc

QDuc

Thành viên thân thiết
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
#2
Excel nó ghi cho tui :

Sub ChepFile()
' Macro recorded 06/06/2006 by Quang Duc
Sheets("Book3").Select
Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Select
Selection.Copy
Windows("CopyF.xls").Activate
Sheets("Book4").Select
Cells.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Windows("Excel.xls").Activate
Sheets("Book3").Select: Range("A3").Select
End Sub
 
Sửa lần cuối:
P

ptdzung

Thành viên sơ cấp
26/3/05
56
0
0
Hà Nội
#3
To QDuc. Công thức của bạn chỉ dùng được cho Book3 và 4. Tôi muốn khi mở file bất kỳ nào đó copy công thức và Paste Values vào một file bất kỳ khác.
 
QDuc

QDuc

Thành viên thân thiết
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
#4
ptdzung nói:
Tôi muốn khi mở file bất kỳ nào đó copy công thức và Paste Values vào một file bất kỳ khác.
Ước muốn của bạn càng ngày cáng lớn rồi đó!
Bình tĩnh từng bước thôi nha, theo mình bạn nên tại 1 file đã mở có chứa macro ChepFile() bạn cho excel ghi lại cách bạn mở 1 file excel bất kỳ;
Bạn học khai báo biến rồi chứ gì?!, bạn khai 1 biến chuỗi & gán tên tập tin với đủ đầy đưởng dẫn = lệnh InputBox(" "," ") đễ sau này bạn có thể mở bất kỳ tập tin nào mà bạn muốn chép vô tập tin đích này!
Tương tự như vậy bạn phải có 1 biến kiểu chuỗi nữa để mở 1 sheet bật kỳ nào mà bạn thích có dữ liệu mà excel đang có trong clipboard;
Vậy cái đã; còn mới mở excel ra chưa có tập tin nào được mở, mà muốn chạy ngay 1 macro cũng được; nhưng phải hỏi thầy Duyệt, được chưa!?
 
P

ptdzung

Thành viên sơ cấp
26/3/05
56
0
0
Hà Nội
#5
Tôi mới bắt đầu học VBA theo các bài tập tại trang web này. Bài đầu tiên copy rồi paste values ngay tại chỗ, tức là chọn vùng có công thức và chuyển sang value. Tôi thử viết copy từ file này paste value sang file khác (cả hai file đều đang mở) nhưng không thu được kết quả. Có thể không làm được vì phải qua hai lần chọn: lần thứ nhất trọn vùng copy, lần sau trọn vùng paste.
 
QDuc

QDuc

Thành viên thân thiết
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
#6
Thử lập công thức trong 1 cột & copy xem thử?!

ptdzung nói:
Đầu tiên copy rồi paste values ngay tại chỗ, tức là chọn vùng có công thức và chuyển sang value.
Tôi thử viết copy từ file này paste value sang file khác (cả hai file đều đang mở) nhưng không thu được kết quả. Có thể không làm được vì phải qua hai lần chọn: lần thứ nhất trọn vùng copy, lần sau trọn vùng paste.
Tôi đã thử theo như ý bạn,như sau:
Nếu công thức chỉ trong 1 cột thì vẫn dùng lệnh Goto đến CT & thực hiện copy & sang File khác để dán bình thường (Nhưng sẽ không dán đúng khối ô như bên sheet nguồn đâu!);
Còn CT trải dài nhiều nơi thì excel không chịu thực hiện việc cắt dán trực tiếp lập tức mà phải:
1/ Copy toàn bộ sheet & dán bình thường sang file mới; sau đó lại thực hiện chuyển từ CT sang Value
2/ Dùng cứu cánh là VBA (bằng 1 thủ tục tự viết hoàn toàn - Hãy đợi vài bài tới B. Duyệt truyền đạt cho!)
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • auyeuch
 • xenanghavicohcm
 • hạt sương trên lá
 • MICA LIVINA
 • daongocnam0603
 • opera
 • Trần Thị nguyệt
 • quynhchi10
 • thaithinhchau
 • tamtit07
 • Phương Hạ 111
 • nguyenhaihn1989
 • Huyền Mia
 • vananh181888
 • Biển học
 • tichphuc2705
 • vumanhtuan8493

Xem nhiều