DN có 100% doanh thu từ XK sẽ được giảm 50% TTNDN. Văn bản nào?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#1
Hôm nay tôi vừa nghe một thông tin: DN có 100% doanh số là xuất khẩu được giảm 50% TTNDN. Ai biết văn bản nào , giúp tôi với!

Tú Anh ơi! Help me!
 
C

Cayman

Thành viên thân thiết
26/11/03
246
3
0
37
HCM
danketoan.com
#2
Em chỉ nghe nói đến việc DN xuất khẩu thuộc ngành nghề trong danh mục A nếu thỏa mãn các điều kiện như xuất khẩu năm đầu tiên là xuất khẩu trực tiếp, hoặc DT xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước ... Chị xem thêm trong Nghị định 164 hoặc trong Giấy ưu đãi đầu tư của DN đều có hướng dẫn cụ thể.

Về Giấy ưu đãi đầu tư thì em nghe nói ngày 1/7/06 thì Luật Đầu tư sẽ có hiệu lực nên sẽ có hướng dẫn mới, nếu thời gian này mà nộp Giấy xin ưu đãi cho so83 KH& ĐT thì sẽ được xét chậm hơn so với việc chờ sau khi Luật có hiệu lực, không biết đúng không nữa.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,953
341
83
46
TP.HCM
www.taman.com.vn
#3
Chị Thắm xem ND 164 và thông tư 128 hướng dẫn thuế TNDN phần ưu đãi miễn giảm có đấy.

Nghị định 164 Phần phụ lục
DANH MỤC A
NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
III. Sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu:
Dự án sản xuất, kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính.

Thông tư 128
I. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Dự án đầu tư có các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là ngành nghề, lĩnh vực A).

III- Mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
3.2- Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.
3.3- Được miễn thuế 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 05 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn B.
3.4- Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C.

----
4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A, ngoài việc được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3 Mục này còn được ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
4.1- Được giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập có được trong các trường hợp:
a- Xuất khẩu của năm đầu tiên được thực hiện bằng cách xuất khẩu trực tiếp.
b- Xuất khẩu mặt hàng mới có tính năng kinh tế - kỹ thuật, tính năng sử dụng khác với mặt hàng trước đây doanh nghiệp đã xuất khẩu.
c- Xuất khẩu ra thị trường một quốc gia mới, hoặc lãnh thổ mới khác với thị trường trước đây.
4.2- Được giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước.
4.3 Được giảm 20% số thuế phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với các trường hợp:
a- Có doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu. Việc xét giảm thuế được thực hiện theo từng năm.
b- Duy trì thị trường xuất khẩu ổn định về số lượng hoặc giá trị hàng hoá xuất khẩu trong ba năm liên tục trước đó.
4.4- Được giảm thêm 25% số thuế phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư nêu tại tiết 4.1, 4.2, 4.3 Điểm này thực hiện tại địa bàn B.
4.5- Được miễn toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư nêu tại tiết 4.1, 4.2 hoặc 4.3 Điểm này thực hiện tại địa bàn C.

Nếu doanh nghiệp có giấy CN ưu đãi đầu tư (trước xin ở Sở KHĐT) thì lại đươc ưu đãi theo chế độ ưu đãi đầu tư trong nước. Doanh nghiệp được cái nào có lợi nhất.

Chị Thắm xem thêm 2 văn bản trên để biết thêm về đềiu kiện, thủ tục miễn giảm, ...
 
Sửa lần cuối:
nang

nang

Sơ cấp
#4
Công văn đính kèm có thể giúp cho chị đấy. Chị xem thêm ạ:

Trường hợp DN là các đơn vị mới thành lập có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh thì ngoài việc được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo điều kiện ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, còn được giảm thêm 20% số thuế TNDN phải nộp từ doanh thu xuất khẩu mang lại. Số thuế TNDN được giảm do xuất khẩu được trừ vào số thuế TNDN còn phải nộp sau khi loại trừ số thuế đã được miễn, giảm theo ngành nghề ưu đãi đầu tư nhưng tổng số thuế TNDN được miễn, giảm tối đa không lớn hơn số thuế TNDN phải nộp phát sinh trong kỳ - Công văn số 1706/TCT-PCCS ngày 15/05/2006 của TCT.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

  • oixanh1234
  • daongocnam0603
  • Việt Hàn
  • theanhst92
Xem nhiều