Phân bổ chi phí trước khi DN hoạt động

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
H

hongminh

Guest
11/2/04
51
0
0
112
Hà Nội
www.mylinh.info
Các khoản chi phí cho hoạt động của công ty sẽ được phân bổ như thế nào và tỷ lệ cụ thể ra sao?
Theo Công văn số 358/TCT-ĐTNN ngày 17/02/2004 của Tổng cục thuế thì chi phí trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động bao gồm các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến công tác đào tạo (đào tạo công nhân, nhân viên, cán bộ kỹ thuật, quản lý) và chuẩn bị sản xuất (các công việc chuẩn bị bộ máy) nếu các chi phí này có tính chất liên quan đến nhiều kỳ kinh doanh và phát sinh lớn thì doanh nghiệp có thể phân bổ vào các năm tiếp sau với thời gian phân bổ tối đa là 3 năm (quy định tại Thông tư 55/2002/TT-BTC ngày 26/06/2002 của Bộ Tài chính).

Như vậy, giả sử doanh nghiệp có các khoản chi phí này phát sinh từ năm 1998 với mức tỷ lệ hàng năm là 10% thì doanh nghiệp được phân bổ tiếp tục giá trị còn lại của khoản chi phí này trong năm tài chính 2002.
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều