Xuat khau khong xuat hoa don

  • Thread starter tuyetto
  • Ngày gửi
tuyetto

tuyetto

Nắng gió.
Do công ty thay đổi địa chỉ liên tục, nên việc xuất khẩu hàng hóa không thể có hóa đơn để xuất được, (do thủ tục mua hóa đơn chưa hoàn tất). Vậy cho hiepdat hỏi đã xuất hàng của tháng 12 năm 2003; tháng 01,03 năm 2004 đến nay chưa có hóa đơn để xuất cho các lô hàng xuất khẩu này, thì giải quyết như thế nào? Nếu bây giờ mua được hóa đơn của CCT Q1 thì xuất ngược lại cho các tháng đã xuất hàng bán có được không?....

Mong các thành viên giúp đỡ ! :thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA