Tscd

  • Thread starter Dang Hoa
  • Ngày gửi
D

Dang Hoa

Sơ cấp
7/4/06
9
0
0
37
Xuan Hoa - Phuc Yen - VPhuc
#1
Các bạn giúp mình với nhé. Càng nhanh càng tốt.
Công ty mình là đại lý mua bán xe máy, khi mình muốn chuyển 01 xe đó làm TSCD thì mình phải hạch toán như thế nào! Cảm ơn nhiều
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
Đơn giản nhất là bạn yêu cầu bên chủ hàng xuất hóa đơn bán cho cty bạn 01 chiếc.
Hạch toán
Nợ 211, 133/ Có 331 số tiền = giá bán bán ghi trong hợp đồng đại lý-hoa hồng đại lý.
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#5
ao2day nói:
No 632
Co 156
co 002
no 111
co 511
co 3331
no 211
no 133
co 111
bạn viết hóa đơn làm thủ tục trước bạ và kẹp vào bảng đăng ký tài sản
Ghi tăng tài sản
Nợ 211, 133, Có 331
Ghi có TK 003. Đồng thời lập hóa đơn GTGT bình thường như qui định tại điểm 2, phần II thông tư số 10/2000/TT-BTC ngày 01 tháng 2 năm 2000

Khi quyết toán hàng đã tiêu thụ trong kỳ với bên chủ hàng giao đại lý, bạn yêu cầu xuất riêng 01 hóa đơn. Hóa đơn này (bên chủ hàng giao đại lý) là chứng từ gốc của TSCĐ dùng trước bạ và đính kèm ở thẻ TSCĐ.

ao2day nói:
No 632
Co 156
co 002
no 111
co 511
co 3331
no 211
no 133
co 111
bạn viết hóa đơn làm thủ tục trước bạ và kẹp vào bảng đăng ký tài sản
Ghi tăng tài sản
Nợ 211, 133, Có 331
Ghi có TK 003. Đồng thời lập hóa đơn GTGT bình thường như qui định tại điểm 2, phần II thông tư số 10/2000/TT-BTC ngày 01 tháng 2 năm 2000

Khi quyết toán hàng đã tiêu thụ trong kỳ với bên chủ hàng giao đại lý, bạn yêu cầu xuất riêng 01 hóa đơn. Hóa đơn này (bên chủ hàng giao đại lý) là chứng từ gốc của TSCĐ dùng trước bạ và đính kèm ở thẻ TSCĐ.

Đơn giản nhất là yêu cầu bên chủ hàng xuất hóa đơn bán 01 chiếc
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều