Kế toán trưởng ký ủy quyền, ký thừa lệnh

  • Thread starter quochung
  • Ngày gửi
Q

quochung

Sơ cấp
14/6/06
6
0
0
HCM
#1
Trước đây, tôi đã từng đọc văn bản quy định về KTT không được ký thừa lệnh người đại diện theo pháp luật nhưng nay cần tìm lại thì không thấy. Nhờ các bạn tìm kiếm giùm văn bản quy định về việc ký ủy quyền hay ký thừa lệnh của kế toán trưởng, xin cảm ơn.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
47
Ai trong diễn đàn
#2
quochung nói:
Trước đây, tôi đã từng đọc văn bản quy định về KTT không được ký thừa lệnh người đại diện theo pháp luật nhưng nay cần tìm lại thì không thấy. Nhờ các bạn tìm kiếm giùm văn bản quy định về việc ký ủy quyền hay ký thừa lệnh của kế toán trưởng, xin cảm ơn.
Bạn tham khảo thêm Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính Phủ.

Liên quan đến lĩnh vực Thuế, tham khảo thêm CV của TCT số 1498/TCT-PCCS ngày 24/04/2006 v/v ủy quyền ký, giao dịch liên quan đến quyền và nghĩa vụ thuế:

"...Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Thời gian qua một số đơn vị phản ánh về vướng mắc trong việc uỷ quyền khi ký các tài liệu, hồ sơ, thực hiện giao dịch liên quan quyền, nghĩa vụ về thuế; Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:
- Tại Khoản 2, Điều 584 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định người đại diện theo pháp luật gồm: Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;”.
- Tại Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của chính phủ về công tác văn thư quy định thẩm quyền ký văn bản:

1. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

...
3. Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho một cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị ký thừa lệnh (TL.) một số loại văn bản. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.”

Căn cứ các quy định trên, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản giao dịch, tờ khai thuế, bảng biểu, mẫu biểu kèm theo tờ khai thuế gửi cho cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
Trường hợp đặc biệt, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có thể uỷ quyền bằng văn bản cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản nêu trên. Khi thực hiện quan hệ giao dịch với cơ quan thuế, người được uỷ quyền phải thông báo cho cơ quan thuế biết về thời hạn, phạm vi uỷ quyền hoặc khi có thay đổi về thời hạn, phạm vi được uỷ quyền.
Riêng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thì các văn bản trong trong hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, văn bản trong hồ sơ mua hoá đơn lần đầu phải do người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu mới được coi là hợp lệ.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện ./.
Tổng Cục Thuế - Phạm Duy Khương"
 
H

honey001

Sơ cấp
14/7/10
16
1
3
31
hcm
#3
Ðề: Kế toán trưởng ký ủy quyền, ký thừa lệnh

Bạn cho mình hỏi, vì kế toán trưởng bên mình đi công tác xa 1 thời gian và ủy quyền cho mình đảm nhận và ký tất cả chứng từ và công việc của kế toán trưởng. Vậy khi ký chứng từ mình ghi KT ( ký thay ) hay Q ( quyền) Kế toán trưởng. Mình cảm ơn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều