Bán nợ phải thu?

 • Thread starter phongvan
 • Ngày gửi
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#1
THeo thông tư 49/2006/TT-BTC thì công ty TNHH một thành viên được quyền bán các khoản nợ phải thu theo quy định của pháp luật,gồm cả nợ phải thu trong hạn và nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không đòi được để thu hồi vốn.
Nhưng mình chưa hiểu cách hạch toán việc bán nợ này như thế nào? Mong mọi người giải thích giùm!
 
K

ken137

Trung cấp
4/1/06
123
1
0
TP. Tôi Yêu
#2
Công ty được quyền bán các khoản nợ phải thu. Trường hợp khoản nợ bán là khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi mà công ty đã xử lý theo quy định của Nhà nước và đang theo dõi tại tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán thì số tiền thu hồi được từ việc bán khoản nợ này được tính vào thu nhập khác. Trường hợp khoản nợ bán là khoản nợ đang theo dõi trong Bảng cân đối kế toán (nội bảng) thì chênh lệch giữa số tiền thu được khi bán nợ với giá trị khoản nợ ghi trên sổ sách kế toán được xử lý như nợ phải thu không có khả năng thu hồi.Nợ không có khả năng thu hồi, công ty có trách nhiệm xử lý và được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi sau khi trừ tiền bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan, quỹ dự phòng tài chính, nếu thiếu hạch toán vào chi phí
Không biết như vậy đã rõ chưa.
 
K

ken137

Trung cấp
4/1/06
123
1
0
TP. Tôi Yêu
#3
Khi lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
Nợ 642 10
Có 139 10

Khi bán khoản phải thu còn trong BCDKT

Nợ 131 90 - người mua nợ
Nợ 139 10
Nợ 642 10
Có 131 110 - khách nợ của DN
 

Thành viên trực tuyến

 • locan10
 • camthithi
 • daongocnam0603
 • tramiqn
 • Vincent_Han
 • Võ_Thị_Kim_Thoa
 • AnAn2018
 • kophaithach2
 • Nương Béoo
 • Bích Võ
 • Yennamthien
 • Hà Thị Duyên
 • Phanmemkiotviet
Xem nhiều