Xử lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ hỏng?

 • Thread starter phongvan
 • Ngày gửi
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#1
Theo thông tư Số: 128/2003/TT-BTC Mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hoá đều không được tính giá trị vật tư, hàng hoá tổn thất vào chi phí hợp lý.
Nhưng theo chuẩn mực KT hàng tồn kho: Nếu cơ quan có thẩm quyền quyết định tính vào chi phí sx,kd của công cụ dụng cụ thiếu hụt hư hỏng, ghi:
Nợ TK 623,627,642
Có TK 152,153,156
Vậy mọi người cho mình hỏi là cơ quan có thẩm quyền là ai vậy và thủ tục xử lý cho vật tư, hàng hóa tổn thất hư hỏng
 
K

ken137

Thành viên sơ cấp
4/1/06
123
1
0
TP. Tôi Yêu
#2
Hàng hóa tổn thất hiện nay Bộ tài chính đang xây dựng chuẩn mực "tổn thất tài sản" nên xử lý thì theo chuẩn mực hàng tồn kho thôi

Nếu hàng hóa hư hỏng đem sửa chữa thì hạch toán vào 154 như đem gia công vậy đó.
Nợ 154
Nợ 133
Có 152,153..

Còn nếu hàng hóa bị mất là nguyên vật liệu thì hạch toán
Nợ 1387--Tài sản thiếu chờ xử lý
Có 152,153,156
Khi có văn bản xử lý
Nợ 138 - thu bồi thường
Nợ 154 (632)
Có 1387

Nếu hàng hóa là tài sản cố định trong vốn góp thì phải có sự đồng ý của hội đồng cổ đông mới được ghi giảm vốn chủ.
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • Rua Diu Dang
 • vachngandepcnc
 • huynhvotrang
 • Huyền Mia
 • Trâm NTN
 • ttchau264
 • phan gia thuận

Xem nhiều