Phân bổ chi phí NVL ở XN in

  • Thread starter nguyenvanchuong
  • Ngày gửi
N

nguyenvanchuong

Sơ cấp
#1
Tôi đang cần các bạn chuyên gia tư vấn giúp tình huống sau đây có đúng chuẩn mực kế toán không? đúng các phưnơng phảp phân bổ không?, phù hợp không? Nếu không thì kiến nghị thế nào? (ý tưởng ngắn gọn):Xin cảm ơn các bạn trước.

Đối tượng phân bổ nguyên vật liệu ở Xí nghiệp in X là các loại sản phẩm sản xuất trong tháng. Xí nghiệp nhận các hợp đồng in nhiều loại sản phẩm khác nhau, để tổng hợp chi phí sản xuất cho từng loại tài liệu nhằm giúp cho việc tính toán giá thành sản phẩm một cách chính xác kế toán phải tiến hành phân bổ chi phí vật liệu cho từng loại tài liệu, cách tính như sau
Chi phí từng loại vật tư trong giá sản phẩm = Giá thành kế hoạch sản phẩm đó x Tỷ lệ chi phí vật tư của từng loại vật tư trong sản phẩm đó x Số lượng sản phẩm
Ví dụ (Theo tài liệu của phòng vật tư cung cấp):
Đối với báo LC: Giá kế hoạch 900đ/1 tờ
Tạp chí phụ nữ: Giá kế hoạch 9.000đ/quyển
Chi phí vật tư cho báo chiếm 57% tổng giá thành kế hoạch:
Trong đó:
Giấy Bãi Bằng loại 56g/m2 : 50%
Mực : 5%
Bản kẽm : 2%
Chi phí vật tư cho tạp chí Phụ nữ chiếm 70% kế hoạch
Trong đó:
Giấy Việt Trì :46%
Mực :5%
Bìa :13%
Bản kẽm :6%
Trong tháng 01 Xí nghiệp sản xuất 50.000 tờ báo và 200 quyển tạp chí Phụ nữ.
* Như vậy có chi phí vật tư cho từng loại như sau:
- Giấy Bãi Bằng loại56g/m2 cho Báo Lào Cai: 900 x 50% = 450đ
Tổng chi phí giấy: 450 x 50.000 = 22.500.000đ
- Mực cho báo LC: 900 x 5% = 45đ
Tổng chi phí: 45 x 50.000 = 2.250.000đ
- Bản kẽm cho báo Lào Cai: 900 x 2% = 18đ
Tổng chi phí bản kẽm: 18 x 50.000 = 900.000đ
* Tương tự ta cũng tính được cho tạp chí Phụ nữ như sau:
- Giấy Việt Trì : 9.000 x 46% = 4.140đ
Tổng chi phí giấy: 4.140 x 200 = 828.000đ
- Mực: 9.000 x 5% = 450đ
Tổng chi phí mực: 450 x 200 = 90.000đ
- Bìa 9.000 x 13% = 1.170đ
Tổng chi phí bìa: 1.170 x 200 = 234.000đ
- Bản kẽm: 9.000 x 6% = 540đ
Tổng chi phí bản kẽm: 540 x 200 = 180.000đ
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#2
Về vấn đề này bạn có thể tham khảo ý kiến của chị Nhung ở xí nghiệp In Lào Cai 020.842168
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều