Xử lý nguồn vốn khi chuyển sang cty cổ phần

  • Thread starter Luu Anh Tuan
  • Ngày gửi
L

Luu Anh Tuan

Sơ cấp
28/3/06
7
0
0
Ha Noi
#1
Vì trình độ có hạn nên chưa biết nên giải quyết vấn đề này thế nào, mong các Kiểm toán viên cùng nhào dzo thảo luận.

Công ty A là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải có quyết định cổ phần hóa tại thời điểm 30/09/2004 (QD cổ phần hóa đề ngày 20/10/2004. Tháng 01/05 Cty A mới thuê Công ty kiểm toán Z để xác định GTDN. Kết quả XDGTDN của Cty kiểm toán Z đã được Bộ GTVT chấp thuận tháng 5/2005)
Ngày 24/12/2005 công ty A nhận được giấy phép đăng ký kd cty cổ phần và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình cty cp từ ngày 01/01/2006.

Giai đoạn hoạt động từ ngày 01/10/2004 đến ngày 31/12/2004 và năm 2005 Công ty A thuê Công ty Kiểm toán H kiểm toán BCTC. Kiểm toán viên của Công ty kiểm toán H khi kiểm toán Nguồn vốn đã thu nhập được các thông tin và bút toán hạch toán của Công ty A như sau:

1. Số dư ngày 01/10/2004 trên BCTC cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2004 Công ty A vẫn lấy theo số dư tại ngày 30/09/2004 trước khi XDGTDN (Trong khi đó ở Hồ sơ XDGTDN của Cty A đã có đính kèm Bảng CDKT tại 30/09/2004 sau khi đã xử lý các vấn đề tài chính để XDGTDN). Các bút toán xử lý kết quả XDGTDN của Công ty kiểm toán Z được Cty A hạch toán vào tháng 12 năm 2005.
Theo ý kiến các bạn kết quả XDGTDN tại 30/09/2004 được Cty A hạch toán vào tháng 12/2005 là hợp lý hay không? (Cty A giải thích việc hạch toán trong tháng 12 là vì sở dĩ tháng 5/2005 Bộ GTVT mới phê duyệt kết quả XDGTDN tại 30/09/04).

Vấn đề thứ hai: Do đánh giá lại giá trị còn lại của TSCD tại 30/09/04 tăng so với sổ sách hơn 9 tỷ vnd, mà tháng 12/05 Cty A mới ghi nhận lại nguyên giá và giá trị còn lại của những tài sản này thì khấu hao trong năm vẫn trích theo nguyên giá cũ có phù hợp trong giai đoạn từ 01/10/04 đến 31/12/05? Theo tôi nghĩ phải trích KH lại theo nguyên giá đánh giá lại và thời gian sử dụng hữu ích xác định lại). Vấn đề này ảnh hưởng đến kết quả hdsxkd trong giai đoạn từ thời điểm XDGTDN đến thời điểm cty A chuyển thành cty cổ phần). Các bạn cho ý kiến.

2. Các bút toán hạch toán liên quan đến TK 411 trong tháng 12 năm 2005 của Cty A như sau:

TK 411 tại 30/09/04 (trước khi xử lý tài chính): 13.629.399.046vnd.
TK 411 tại 30/09/04 sau khi xử lý tài chính: 23.160.188.570vnd. (Cty kiểm toán Z xác định và đã được Bộ GTVT phê duyệt)

Như trên đã nói Cty A không điều chỉnh số dư ngày 01/10/04 theo kết quả XDGTDN tại 30/09/04 mà vẫn giữ nguyên số liệu tại 30/09/04 trước khi XDGTDN. Tháng 12/05 mới hạch toán:

Nợ TK 412: 9.283.707.125vnd Phần TSCD đánh giá tăng
Nợ TK 414: 547.083.605vnd
Nợ TK 415: 207.782.754vnd
Nợ TK 421: 161.105vnd
Có TK 411: 10.038.734.589vnd

Và xử lý công nợ không có khả năng thu hồi, tài sản không cần dùng chờ thanh lý:
Nợ TK 411: 507.945.065vnd
Có TK 131, 141, 138: 507.945.065vnd
Số dư 01/01/2005:13.629.399.046vnd
Kết quả TK 411 có giá trị 23.160.188.570vnd đúng với Biên bản XDGTDN tại 30/09/04.
Phuơng án cổ phần hóa được duyệt: Giữ nguyên phần vốn Nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Bộ GTVT phê duyệt vốn Điều lệ và cơ cấu vốn như sau:
Vốn Điều lệ: 27.674.000.000vnd tương đương 2.767.400 cổ phần (mệnh giá 10.000vnd/cp). Trong đó:
Nhà nước: 19.950.000.000 = 1.995.000 cp chiếm 72,09%
CP ưu đãi cho người lao động: 7.277.000.000 (ưu đãi 40%)
CP bán đấu giá công khai: 447.000.000

Khi bán cổ phần theo pA trên Cty A đang hạch toán:
Nợ TK 111: 7.277.000.000 x 60% = 4.366.200.000 (Phần bán ưu đãi thu được)
Nợ TK 111: 447.000.000 (phần bán đấu giá nhưng không ai trả cao hơn mệnh giá)
Có TK 411: 4.813.200.000

và hạch toán chi phí cổ phần hóa đã tập hợp được đến 31/12/05
Nợ TK 411: 299.388.570
Có TK 1385: 299.388.570
Lưu ý rằng: khi hạch toán bút toán này chi phí CPH vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Sau các bút toán trên nguồn vốn kinh doanh tại 31/12/05 = 27.674.000.000vnd (Quá tài)
Tôi nhận thấy việc hạch toán trên có vấn đề mà vẫn chưa tư duy mạch lạc được.
Thứ nhất: Vốn nhà nước khi xác định lại là 23.160.188.570vnd, Vốn điều lệ là 27.674.000.000vnd Nhà nước giữ lại: 19.950.000.000 vậy chênh lệch 23.160.188.570vnd - 19.950.000.000 = 3.210.188.570 nhà nước bán cho CBNV thì phải hạch toán về TK 3385 chứ? (Cty A Chưa có bút toán này)
Phần huy động thêm: 27.674.000.000vnd - 23.160.188.570vnd = 4.513.811.430 mới hạch toán tăng TK 411.
Nhưng theo quyết định phê duyệt vốn điều lệ và cơ cấu nguồn vốn lại chẳng nói cụ thể mức huy động thêm, bán cp thuộc vốn NN. Cty A cứ thế hạch toán như trên.

Mời các Kiểm toán viên tư vấn gỡ rối giúp. Tôi không thể tư duy mạch lạc được.

3. Theo tôi hiểu, từ thời điểm xác định giá trị DN đến thời điểm chính thức chuyển sang cty cp nếu dn chuyển đổi mà hoạt động có lãi thì lãi này phải nộp về Nhà nước (quỹ hỗ trợ và sắp xếp DN) có đúng không?
Tại 31/12/2005 Cty A có lãi sau thuế TNDN 295 triệu. Tôi xử lý Nợ TK 421/Có TK 3385, OK?
Senior Auditor của tôi lại bảo lợi nhuận phát sinh từ khi XDGTDN đến khi chuyển thành cty cp vẫn phân phối các quỹ như bình thường. Tôi vẫn nghĩ là không đúng với TT 126 và TT 40.
 
P

Pear59

Thành viên thân thiết
11/12/06
558
1
18
44
VN
#2
1. Số dư ngày 01/10/2004 trên BCTC cho giai đoạn hoạt động từ ngày 01/10/2004 đến 31/12/2004 Công ty A vẫn lấy theo số dư tại ngày 30/09/2004 trước khi XDGTDN (Trong khi đó ở Hồ sơ XDGTDN của Cty A đã có đính kèm Bảng CDKT tại 30/09/2004 sau khi đã xử lý các vấn đề tài chính để XDGTDN). Các bút toán xử lý kết quả XDGTDN của Công ty kiểm toán Z được Cty A hạch toán vào tháng 12 năm 2005.
Theo ý kiến các bạn kết quả XDGTDN tại 30/09/2004 được Cty A hạch toán vào tháng 12/2005 là hợp lý hay không? (Cty A giải thích việc hạch toán trong tháng 12 là vì sở dĩ tháng 5/2005 Bộ GTVT mới phê duyệt kết quả XDGTDN tại 30/09/04)
Cty A hạch toán điều chỉnh giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/9/2004 vào tháng 5/2005 sau khi có phê duyệt kết quả XĐ GTDN lần 1.

Vấn đề thứ hai: Do đánh giá lại giá trị còn lại của TSCD tại 30/09/04 tăng so với sổ sách hơn 9 tỷ vnd, mà tháng 12/05 Cty A mới ghi nhận lại nguyên giá và giá trị còn lại của những tài sản này thì khấu hao trong năm vẫn trích theo nguyên giá cũ có phù hợp trong giai đoạn từ 01/10/04 đến 31/12/05? Theo tôi nghĩ phải trích KH lại theo nguyên giá đánh giá lại và thời gian sử dụng hữu ích xác định lại). Vấn đề này ảnh hưởng đến kết quả hdsxkd trong giai đoạn từ thời điểm XDGTDN đến thời điểm cty A chuyển thành cty cổ phần). Các bạn cho ý kiến.
phải trích KH lại theo nguyên giá đánh giá lại và thời gian sử dụng hữu ích xác định lại tại BB XĐ GTDN
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • duseovntop
  • Trieu Vi
  • belopmam
  • doipgdls
  • duduyrudoff
  • Bạn Bo
Xem nhiều