Phát hiện 1 số sai sót trong hạch toán

 • Thread starter phong_thu
 • Ngày gửi
phong_thu

phong_thu

Sơ cấp
19/4/06
79
0
0
Ha Noi
#1
1. Một khoản CP trả lãi định kỳ TG tiết kiệm loại kỳ hạn 6 thángcho ông Sơn 1,5trd đã ghi vào TG tiết kiệm không kỳ hạn của ông này. Nhưng theo thỏa thuận thì số lãi này trả vào cuối kỳ 1 lần, nên hàng tháng phải hạch toán cộng dồn.

2. Khi đánh giá lại ngtệ KD tồn quỹ cuối tháng 2/2005, ST tăng lên do tỷ giá thay đổi tương ứng với số dư của TK ngtệ KD là 36trd, Kế toán đã hạch toán thẳng vào TK thu về KD ngtệ.

3. Theo cách phân loại nợ của NHNN VN hướng dẫn thì số dư dự phòng phải trích cụ thể cho số nợ xấu của quý II là 64trd, số dự phòng đã trích là 59trd

4. Chuyển nợ quá hạn của Cty N, nhưng số lãi dự thu 3tr đã hạch toán thoái thu, theo chế độ thì phải hạch toán dự phòng cho số lãi này.
 
#2
1. Một khoản CP trả lãi định kỳ TG tiết kiệm loại kỳ hạn 6 thángcho ông Sơn 1,5trd đã ghi vào TG tiết kiệm không kỳ hạn của ông này. Nhưng theo thỏa thuận thì số lãi này trả vào cuối kỳ 1 lần, nên hàng tháng phải hạch toán cộng dồn.

Trước đây kế toán đã hạch toán

Nợ TK chi phí lãi: 1.5
Có TK Tiền gửi tiết kiệm - Ô Sơn 1.5

Cần thực hiện bút toán đảo để xóa nghiệp vụ này, hạch toán đảo hoặc bút toán đỏ. Sau đó ghi lại cho đúng:

Nợ TK Chi phí lãi 1.5
Có TK Lãi phải trả chờ 1.5

2. Khi đánh giá lại ngtệ KD tồn quỹ cuối tháng 2/2005, ST tăng lên do tỷ giá thay đổi tương ứng với số dư của TK ngtệ KD là 36trd, Kế toán đã hạch toán thẳng vào TK thu về KD ngtệ.

Bút toán trước đây đã hạch toán sai là:

Nợ TK 4712 36 Tr
Có TK Thu kd ngoại tệ 36 Tr

Dùng bút toán đảo hoặc đỏ để xóa bút toán đó và hạch toán lại

Nợ TK 4712 36 Tr
Có TK 63- Đánh giá lại ngte 36 Tr


3. Theo cách phân loại nợ của NHNN VN hướng dẫn thì số dư dự phòng phải trích cụ thể cho số nợ xấu của quý II là 64trd, số dự phòng đã trích là 59trd

Trích bổ sung Dự phòng cụ thể:

Nợ TK Chi phí dự phòng: 5 Tr
Có TK Dự phòng cụ thể: 5 Tr

4. Chuyển nợ quá hạn của Cty N, nhưng số lãi dự thu 3tr đã hạch toán thoái thu, theo chế độ thì phải hạch toán dự phòng cho số lãi này.

Trước đây, thoái thu bằng bút toán:

Nợ Thu nhập hoặc Nợ Chi phí 3 TR
Có Lãi phải thu 3 TR

Bút toán đúng là

Nợ TK Chi phí dự phòng lãi phải thu 3 Tr
Có TK Dự phòng lãi phải thu 3 Tr

Tuy nhiên, tôi cần nhấn mạnh với bạn một điều rất đáng lưu ý cho nghiệp vụ 4 này là: Cơ chế tài chính hiện hành của Tổ chức tín dụng không cho phép trích lập dự phòng đối với Lãi phải thu. Bạn có thể tìm đọc Nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 và Thông tư 12/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006.

Thân,
 
phong_thu

phong_thu

Sơ cấp
19/4/06
79
0
0
Ha Noi
#3
Thanh kiu vinamil bác letrans rất nhiều ạ.
 
phong_thu

phong_thu

Sơ cấp
19/4/06
79
0
0
Ha Noi
#4
Nhân tiện bác cho Em hỏi thêm nhé.
1. Ô.Bắc xin rút TM 1 tờ chứng chỉ tiền gửi, thời hạn 12 tháng (trả lãi trước) mệnh giá 6tr, LS 0,5%/tháng, còn 3 tháng nữa mới đáo hạn. Theo quy định của NH, trường hợp này KH chỉ được hưởng LS 0,3%/tháng.

2. NHận được số lãi 6tr do NHTM H trả qua thanh toán bù trừ trên số trái phiếu đã đầu tư trước đây. Trong đó số lãi cho thời gian trước khi NH mua số trái phiếu này là 3tr.

3. Được thanh toán qua TTG tại NHNN 1 kỳ phiếu 9 tháng do NH nông nghiệp VN phát hành, mệnh giá 10tr, LS 0,9%/tháng trả lãi 1 lần khi đáo hạn mà NH đã CK của KH Linh trước đay. ST đã trả cho KH 10,3tr; số lãi đã hạch toán cộng dồn 510n, số phí CK 60n; đã phân bổ vào thu nhập 40n nay phân bổ nốt vào thu nhập.

4. Trích TG tại NHNN để mua 1 số trái phiếu kho bạc loại 2 năm, trả lãi trước, tổng mệnh giá: 20 tỷ, lãi suất 8%/năm. Số lãi phân bổ vào thu nhập trong kỳ là 5 tháng.

5. Ô.Bắc hoàn thành việc mua 1 số CCLDD về xuất dùng ngay cho phòng nguồn vốn, hóa đơn xuất trình thanh toán 3tr. Trước đây, Ô.Bắc đã tạm ứng 2,5tr.
 
Sửa lần cuối:
#5
Chào bạn Phòng Thủ, không hiểu mấy bài này bạn lấy ở đâu mà lằng nhằng quá. Thế này nhé

1. Ô.Bắc xin rút TM 1 tờ chứng chỉ tiền gửi, thời hạn 12 tháng (trả lãi trước) mệnh giá 6tr, LS 0,5%/tháng, còn 3 tháng nữa mới đáo hạn. Theo quy định của NH, trường hợp này KH chỉ được hưởng LS 0,3%/tháng.

Để hiểu rõ nghiệp vụ này, tôi đề xuất phương án chúng ta thực hiện toàn bộ quá trình hạch toán kế toán:

- Tại thời điểm Ô. Bắc gửi tiền, kế toán hạch toán:

Nợ TK Tiền mặt 6 Tr
Có TK Tiền gửi của khách hàng 6 Tr

- Lãi suất Ô Bắc đã được hưởng là 6tr x 0.5% x 12 = 360.000 và Ngân hàng đã thanh toán (trả lãi trước)
o Nợ TK Chi phí chờ phân bổ: 360.000
 Có TK thích hợp 360.000
Định kỳ thực hiện phân bổ thông qua bút toán

Nợ Tk chi phí trả lãi tiền gửi
Có TK Chi phí chờ phân bổ

Như vậy, đến tháng thứ 9 (tức là còn 3 tháng nữa mới đáo hạn), số dư cộng dồn trên tài khoản Chi phí chờ phân bổ là 270.000 (đã ghi thu nhập 270.000). Kế toán xử lý tiếp như sau:
Lãi phải trả cho Ô Bắc là: 6Tr x 0.3% x 9 tháng = 162.000
Tóm lại:
- Số tiền Ô Bắc gửi là 6.000.000
- Số tiền lãi Ô Bắc đã nhận là 360.000
- Thực tế Ô Bắc chỉ được hưởng 162.000
- Số phải thu từ Ô Bắc 198.000
- Số phải ghi giảm Chi phí 108.000 (Thoái chi: ghi tăng thu)
- Tổng số phải trả ô Bắc 5.802.000

Cách 1:

1. Ghi đảo xóa số đã hạch toán:
Nợ TK Tiền gửi của khách hàng: 360.000
Có TK Chi phí chờ phân bổ 90.000
Có TK Thu nhập 270.000 (thoái chi  tăng thu)
2. Ghi bút toán thanh toán cho khách hàng:
Nợ TK Tiền gửi của khách hàng 5.640.000
Nợ TK Chi phí lãi 162.000
Có TK thích hợp (tiền mặt) 5.802.000

Cách 2:

Nợ TK Tiền gửi của khách hàng: 6.000.000
Có TK Chi phí chờ phân bổ: 90.000
Có TK Thu nhập: 108.000
Có TK thích hợp 5.802.000

2. NHận được số lãi 6tr do NHTM H trả qua thanh toán bù trừ trên số trái phiếu đã đầu tư trước đây. Trong đó số lãi cho thời gian trước khi NH mua số trái phiếu này là 3tr.

- Ghi giảm giá trị chứng khoán đầu tư (trái phiếu) phần giá trị tiền lãi trước khi mua:

Nợ TK Thanh toán bù trừ (TK 5012) 6 Tr
Có TK Đầu tư trái phiếu (TK 14, hoặc 15) 3 Tr
Có TK Thu nhập lãi chứng khoán 3 Tr
(hoặc Có TK Doanh thu chờ phân bổ 3 Tr )

(Thôi, đi ăn đã, trả lời tiếp sau nhé)
 
#6
NỐT (continue)

3. Được thanh toán qua TTG tại NHNN 1 kỳ phiếu 9 tháng do NH nông nghiệp VN phát hành, mệnh giá 10tr, LS 0,9%/tháng trả lãi 1 lần khi đáo hạn mà NH đã CK của KH Linh trước đay. ST đã trả cho KH 10,3tr; số lãi đã hạch toán cộng dồn 510n, số phí CK 60n; đã phân bổ vào thu nhập 40n nay phân bổ nốt vào thu nhập.

Nợ TK Tiền gửi tại NHNN 10.810.000
Nợ Chi phí chờ phân bổ: 40.000
Có TK Thu phí chiết khấu 40.000
Có TK Chiết khấu GTCG 10.300.000
Có TK Lãi phải thu 510.000

4. Trích TG tại NHNN để mua 1 số trái phiếu kho bạc loại 2 năm, trả lãi trước, tổng mệnh giá: 20 tỷ, lãi suất 8%/năm. Số lãi phân bổ vào thu nhập trong kỳ là 5 tháng.

Nợ TK Đầu tư Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn HTM: 20 Tỷ
Có TK Doanh thu chờ phân bổ: 2.533.333.333
Có TK Thu lãi đầu tư chứng khoán 666.666.667
Có TK Tiền gửi tại NHNN 16,8 tỷ

5. Ô.Bắc hoàn thành việc mua 1 số CCLDD về xuất dùng ngay cho phòng nguồn vốn, hóa đơn xuất trình thanh toán 3tr. Trước đây, Ô.Bắc đã tạm ứng 2,5tr.

Nợ TK Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ 3 Tr
Có TK Tạm ứng cho nhân viên 2.5 Tr
Có TK thích hợp (Tiền) 0.5 Tr

Thân,
 
phong_thu

phong_thu

Sơ cấp
19/4/06
79
0
0
Ha Noi
#7
Chào bạn Phòng Thủ, không hiểu mấy bài này bạn lấy ở đâu mà lằng nhằng quá. Thế này nhé <============= Thế mới có cái để mà hỏi bác chứ. He he... Tạm thời nghỉ mấy hôm, E nghiên cứu tiếp rồi hỏi bác tiếp nhé. Hì hì...
 
#8
phong_thu nói:
Chào bạn Phòng Thủ, không hiểu mấy bài này bạn lấy ở đâu mà lằng nhằng quá. Thế này nhé <============= Thế mới có cái để mà hỏi bác chứ. He he... Tạm thời nghỉ mấy hôm, E nghiên cứu tiếp rồi hỏi bác tiếp nhé. Hì hì...
Có cái này tôi đề nghị bạn nhé:

Khi đưa ra một bài tập bạn phải thực hiện 1 và/hoặc 2 việc sau:

1. Bạn phân tích đề bài
2. Bạn phải đưa ra phương án của mình.

Sau đó, các thành viên sẽ hỗ trợ Correct cho bạn hoặc cùng bạn giải bài tập chứ chúng ta không nên làm việc môt cách thụ động như này nữa. Theo tôi, đó là cách làm hay và có lợi cho bạn!

Thân,
 
T

TTRA

Sơ cấp
10/7/04
65
0
6
#9
Cách 1:

1. Ghi đảo xóa số đã hạch toán:
Nợ TK Tiền gửi của khách hàng: 360.000
Có TK Chi phí chờ phân bổ 90.000
Có TK Thu nhập 270.000 (thoái chi  tăng thu)
2. Ghi bút toán thanh toán cho khách hàng:
Nợ TK Tiền gửi của khách hàng 5.640.000
Nợ TK Chi phí lãi 162.000
Có TK thích hợp (tiền mặt) 5.802.000

Cách 2:

Nợ TK Tiền gửi của khách hàng: 6.000.000
Có TK Chi phí chờ phân bổ: 90.000
Có TK Thu nhập: 108.000
Có TK thích hợp 5.802.000
Nếu hạch toán như vậy thì thu nhập sẽ tăng lên một cách giả tạo letrans à.(tất nhiên là tn-cp vẫn ko đổi) nhưng với một số tiền lớn chẳng hạn vài chục tỷ đồng chẳng hạn thì khi tính toán các chỉ tiêu tài chính trên cơ sở thu nhập trong kỳ sẽ bị sai số rất lớn.
hơn nữa trong các phương pháp sửa chữa sổ kế toán trong luật kế toán cũng không có phương pháp nào là phương pháp ghi đảo như bạn đã nói.
 
#10
OK. Đồng ý với ý kiến của TTRA. Thanks.

Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán/ Luật Kế toán 2003

1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi bổ sung bằng cách lập "chứng từ ghi sổ bổ sung" và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:

a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này.
 
H

hoangmiu

Sơ cấp
17/10/07
16
0
0
Hai Phong
#11
"5. Ô.Bắc hoàn thành việc mua 1 số CCLDD về xuất dùng ngay cho phòng nguồn vốn, hóa đơn xuất trình thanh toán 3tr. Trước đây, Ô.Bắc đã tạm ứng 2,5tr.

Nợ TK Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ 3 Tr
Có TK Tạm ứng cho nhân viên 2.5 Tr
Có TK thích hợp (Tiền) 0.5 Tr "

Letrans ơi.Em có 1 suy nghĩ thế này về nghiệp vụ số 5 thế này nhé,khi mình mua CCLD thì phải ghi nhận giá trị CCLD
Nợ TK: Gtri CCLD (311):3tr
Có TK tạm ứng" 2.5Tr
Có TK thích hợp: 0.5T
Sau đó mới hạch toán ghi nhận chi phí
Nợ TK Giá trị CCLD đang dùng ghi vào chi phí (312):3tr
Có TK Giá trị CCLD: 3tr
nếu anh ghi thẳng vào chi phí thì cuối năm anh kiểm kê công cụ thế nào, rất khó kiểm tra đúng k?
 

Thành viên trực tuyến

 • KNDVIETNAM
 • ngochue2018
 • daongocnam0603
 • oixanh1234
 • thuongdan
 • kinhtetc
 • Trần Tường Vi
 • nghuyenthuong
 • Nganle.2004
Xem nhiều