Hạch toán như thế nào đối với hàng huỷ

 • Thread starter latdat26_12
 • Ngày gửi
L

latdat26_12

Thành viên sơ cấp
10/7/06
6
0
0
Hà Nội
#1
Chào các Thanh viên của Webketoan!

Mình có một chút khúc mắc mong các bạn giúp đỡ : Công ty mình phân phối hàng thực phẩm. Trước đây với hàng huỷ có số lượng và giá trị thấp mình thường định khoản : N632/C156 nhưng hiện tại có một lô hàng hết HSD vơi số lượng rất lớn mình băn khoăn không biết nên hạch toán thế nào cho hợp lý và đúng với quy định.
Giúp mình với nhé! thanks!
 
B

BUI CHI THANH

Thành viên sơ cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#2
Bạn có thể tham thảo thông tư số 13/2006 của bộ tà chính về lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
II. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
Căn cứ vào biến động thực tế về giá hàng tồn kho, giá chứng khoán, giá trị các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và cam kết bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh nghiệp chủ động xác định mức trích lập, sử dụng từng khoản dự phòng đúng mục đích và xử lý theo các quy định cụ thể dưới đây:
1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
1.1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:
- Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
- Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá thì không được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó.
1.2. Phương pháp lập dự phòng:
Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa
= Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính
x Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính).
Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.
Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.
1.3. Xử lý khoản dự phòng:
Tại thời điểm lập dự phòng nếu giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định tại điểm 1.1, điểm 1.2 nêu trên.
- Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp không phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp phần chênh lệch.
- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác.
1.4. Xử lý huỷ bỏ đối với vật tư, hàng hoá đã trích lập dự phòng:
a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng ... như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:
Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.
Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây ra thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hoá).
b. Thẩm quyền xử lý: Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị); chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến hàng hoá tồn đọng để quyết định xử lý huỷ bỏ vật tư, hàng hoá nói trên; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến số vật tư, hàng hoá đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ sở hữu và trước pháp luật.
c. Xử lý hạch toán:
Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý huỷ bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.
 
K

kimhongyen

Thành viên sơ cấp
10/2/06
25
0
1
Sai Gon
#3
sẳn đây cho mình hỏi ké, trường hợp cty mình cũng có một số hàng hàng thực phẩm không sử dụng được nữa, trị giá khoản 54 triệu, nhưng trước giờ cty không có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì khi mình hủy sẽ xử lý như thế nào.
 
B

BUI CHI THANH

Thành viên sơ cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#4
Bạn không lập dự phòng thì hạch toán :
Nợ 632 : 54T
Có 152,155,156,157:54T
nhưng phải lập biên bản hủy và hội đồng hủy theo hướng dẫn dưới dây :
a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng ... như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:
Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.
 
F

Face_to_destiny

Thành viên thân thiết
26/9/04
114
0
0
36
In the end...
#5
Theo luật thuế TNDN thì mọi khoản tổn thất hàng hóa sẽ không được tính vào chi phí hợp lí để tính thuế. Do đó, với số hàng hóa tiêu hủy công ty của bạn sẽ phải hạch toán giá vốn vào TK 811, cuối kì ghi giảm vào TK 421.
 
H

hoa-anntours

Thành viên sơ cấp
1/11/05
33
0
0
Tp Ho chi Minh
#6
Liên quan đến hàng hủy, thất thoát

Xin cho hỏi một câu liên quan đến vần đề này,
Trong thởi gian khai trương cửa hàng, đã để thất thoát hàng hóa. Vậy xử lý vvới hàng hóa đó như thế nào. Giá trị hàng hóa thất thoát không lơn lắm??
Xin tư vấn giúp.
Cám ơn mọi người.
 
T

thanhlan

Thành viên thân thiết
29/9/06
238
3
18
Tp. Hồ Chí Minh
#7
Bạn Bui Chi Thanh ơi cho mình hỏi bạn trích thông tư nói về hàng hóa hủy bỏ ở thông tư nào vậy bạn bạn cho mình xin với. Địa chỉ maill của mình :actd@mthiepluc.com.vn
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Thành viên thân thiết
16/6/05
589
21
18
Pleiku
#8
hoa-anntours nói:
Trong thởi gian khai trương cửa hàng, đã để thất thoát hàng hóa. Vậy xử lý vvới hàng hóa đó như thế nào. Giá trị hàng hóa thất thoát không lơn lắm??
Khi thất thoát xảy ra tiến hành lập biên bản xác định nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường.
N 1388 - (Số tiền bồi thường theo QD xủ lý)
N 334 - ( Nếu tiền bồi thường trừ vào lương NV chịu trách nhiệm)
N 632 - ( Giá trị thất thoát của hàng hóa - số thu bồi thường theo QD xử lý)
C 156
 
K

ken137

Thành viên sơ cấp
4/1/06
123
1
0
TP. Tôi Yêu
#9
Các bạn cần lưu ý 2 điều:
- Thành phẩm hàng hóa hủy trong kỳ
- Tổn thất tài sản trong kỳ

2 cái trên hoàn toàn khác:
- Về bản chất: hàng hủy mang tính chủ quan tức DN có ý định và đã thực hiện ý định của mình, còn tổn thất thì mang tính khách quan nhiều hơn nghĩa là Dn không thể kiểm soát khoản này được vì những nguyên nhân khách quan nào đó.
- Về hình thức: hàng hủy sẽ phải có biên bản hủy của hội đồng hủy tài sản mà đứng đầu là ban giám đốc và kế toán trưởng. Còn về tổn thất tài sản thì tùy nguyên nhân mà có những chứng từ cụ thể.
- Về luật định: các khoản tổn thất sẽ không được tính vào chi phí chịu thuế thu nhập doanh nghiệp còn khoản hủy thành phẩm hàng hóa sẽ được đưa vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Lưu ý thêm khoản dự phòng chỉ được lập vào đầu năm tài chính mà thôi, các bác không thể tùy tiện muốn lập lúc nào cũng được đâu.
 
Q

quangthithaianh

Thành viên sơ cấp
10/7/11
1
1
0
35
Ninh Thuan
#10
BB hủy NVL

Các bác cho mình xin cái mẫu BB hủy nguyên vật liệu và BB họp quyết định hủy nguyên vật liệu với nhé
Cảm ơn nhiều
 
Thích: phamhoa0681
N

nguyenvanruel

Thành viên sơ cấp
28/11/07
26
0
0
saigon
#11
1/ Cty mình có số dư âm bên Có TK 3331 như thế này: Có TK 3331: (12,581,593). Số tiền trên TK 3331 là số tiền được khấu trừ của công ty mình. Thay vì kế toán cũ Định Khoản Nợ TK 1331 : 12.581.593. Xin hỏi cách hạch toán ở trên có đúng không?. Nếu sai xin cho Cty minh Cách giải quyết.!
2/ Cty A nợ Cty Mình 20.000.000 đ theo như trên tờ hóa đơn đã ghi. Nhưng Cty A chỉ chuyển Khoản Cho Cty Mình 19.972.500 đ. Như thế số tiền chênh lệch 27.500 đ thì minh phải đua vào tài khaonr nào?.
Rất mong được sự giúp đỡ !.
Xin Chân Thành Cảm Ơn.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,346
599
113
53
#12
1/ Cty mình có số dư âm bên Có TK 3331 như thế này: Có TK 3331: (12,581,593). Số tiền trên TK 3331 là số tiền được khấu trừ của công ty mình. Thay vì kế toán cũ Định Khoản Nợ TK 1331 : 12.581.593. Xin hỏi cách hạch toán ở trên có đúng không?. Nếu sai xin cho Cty minh Cách giải quyết.!
2/ Cty A nợ Cty Mình 20.000.000 đ theo như trên tờ hóa đơn đã ghi. Nhưng Cty A chỉ chuyển Khoản Cho Cty Mình 19.972.500 đ. Như thế số tiền chênh lệch 27.500 đ thì minh phải đua vào tài khaonr nào?.
Rất mong được sự giúp đỡ !.
Xin Chân Thành Cảm Ơn.
Đã post đến 30 bài rồi mà còn chen ngang topic ngiười khác để đặt cấu hỏi. Ai trả lời cho bạn. Post lại topic mới đi
 
M

mituhaly

Thành viên sơ cấp
17/2/11
56
0
0
TP.HCM
#13
Bạn hủy hàng có giá trị lớn nếu tính vào CP sẽ gây đột biến chi phí và thu nhập do đó cần treo lại và phân bổ dần vào chi phí các kỳ sau, sử dụng TK 142 hay 242 để treo lại.
 

Thành viên trực tuyến

 • hoaithanhe
 • hongtrang2buy
 • daongocnam0603
 • Kaspersky
 • Trangtb59
 • water830101
 • huong238
 • toilatoi50
 • quanglinh92
 • Dienthongminh
 • Huyền Mia
 • Ngô Quốc Đạt
 • mypham0711
 • dhnghia2015

Xem nhiều