Áp dụng hồi tố các thay đổi chính sách kế toán

 • Thread starter Vihalley
 • Ngày gửi
V

Vihalley

Guest
#1
"Trường hợp áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán làm ảnh hưởng đến khoản mục doanh thu, hoặc chi phí của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Đối với các năm trước: Sau khi xác định được ảnh hưởng của viẹc áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán đến doanh thu chi phí của từng năm, kế toán không thực hiện bút toán điều chỉnh trên các tài khoản có liên qua của từng năm mà chỉ tiến hành điều chỉnh số liệu trên cột thông tin so sánh (cột "năm trước") của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm trước có liên quan, đồng thời trình bày lại số liệu trên cột thông tin so sánh của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng vào Bản thuyết minh báo cáo tài chính của năm hiện tại.
Đối với năm hiện tại: Dựa trên ảnh hưởng luỹ kế của việc áp dụng hòi tố thay đổi chính sách kế toán dẩn đến làm tăng giảm các khoản mục doanh thu hoặc chi phí đã xác định được cho tất cả các năm trước kế toán phải điều chỉnh lại cột số liệu so sánh của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm hiện tại; đồng thời điều chỉnh vào số dư đầu năm TK 421-"Lợi nhuận chưa phân phối" của năm hiện tại. Việc điều chỉnh số dư đầu năm TK 421 được thực hiện bằng cách ghi một dòng trên sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết với nội dung điều chỉnh do áp dụng hồi tố các thay đổi chính sách kế toán"..." từ... đến...; "
Thông tư 20/2006/TT-BTC
Mình có thể áp dụng đoạn này trong trường hợp năm trước công ty còn sử dụng tài khoản 142 để phân bổ chi phí bán hàng ( hoặc chi phí quản lý) cho năm sau được không?
Giả sử dư Nợ TK 142: 100 Đ (cuối năm 2004)
sang năm 2005, tiếp tục phân bổ vào TK 142 : 30 Đ, phân bổ từ TK142 sang TK 911: 50Đ, vậy cuối năm 2005, số dư TK 142 : 80 Đ
Đầu năm 2006, thay đổi chế độ kế toán, vậy phải điều chỉnh cột "năm trước" của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005, còn năm 2004 có phải điều chỉnh không? Nếu điều chỉnh cho cả năm 2004 thì TK 142 của năm nào thì về năm đó đề điều chỉnh à, nếu điều chỉnh thì cũng phải theo mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới phải không? (tức là có cả tài khoản 821), trả lời giúp mình nhé, cám ơn mọi người! :cool2:
 

Thành viên trực tuyến

 • votrungduc21
 • mecuabin
 • vietnguyen3110
 • Hằng_Phạm2410
 • ArsenalFC
 • daongocnam0603
 • hale1234
 • Phạm Thị Thanh Mai
 • thuongdan
 • mypham0711
 • trinhnhai
 • Vi Châu
 • huongpham05
 • Huyền Mia
 • vanvnindo
 • tranbac0807
 • phamtienthanh
 • hue thi hoa
 • moonboy198x
 • lananh1208
 • baotudau
 • Hoàng Oanh 10
 • thùy giang 18
 • linhhailongvan123
 • Coca0203
Xem nhiều