Chuyên Mục Thống Kê Văn Bản Pháp Luật Hết Hiệu Lực Phần I

  • Thread starter LUONG TUAN ANH
  • Ngày gửi
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#1
Các bạn trong webketoan thân mến !
Để tiện giúp cho việc nắm bắt nghiên cứu và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật. Nhóm Tuấn Anh, Thiên Hải, G.Henyssy xin thống kê cùng các bạn, anh chị những văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 01/01/2002 đến nay đã hết hiệu lực. Trong quá trình thực hiện do chưa có kinh nghiệm chỉ có lòng nhiệt thành với ý thức san sẻ cùng cộng đồng đề nghị các bạn,các anh các chị góp ý giúp đỡ và động viên !
Vì cũng có nhiều văn bản nên nhóm xin tạm thời chia ra thành nhiều phần
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#2
Phần A

1. Quyết định 01/2002/QĐ-BVHTT của Bộ văn hóa -Thông tin ban hành ngày 02/01/2002 về việc ban hành Quy chế công nhận Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá.
2. Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT-BTCCBCP của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành ngày 08/02/2002 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ " Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối vớ các cơ quan hành chính nhà nước ".
3. Thông tư 16/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/02/2002 hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu thương mại Lao Bảo, Quảng Trị.
4. Thông tư 04/2002/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 22/02/2002 hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính và về việc quản lý nhà nước về đăng ký tài sản cho thuê tài chính.
5. Chỉ thị 07/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/02/2002 về việc tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật.
6. Nghị đinh 48/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/04/2002 sửa đổi , bổ sung danh mục thực vật, động vật hoang dã quý hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định danh mục thực vật rừng , động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý , bảo vệ.
7. Thông tư 41/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 03/05/2002 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
8. Thông tư 06/2002/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 30/05/2002 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005.
9. Quyết định 21/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành ngày 04/06/2002 về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục Quy hoạch phát triển điện lực.
10. Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2002 quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện điều 7 Hiệp định Chung về thuế quan và thương mại.
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,953
341
83
46
TP.HCM
www.taman.com.vn
#3
Cho mình hỏi bạn phân nhóm theo tiêu thức gì ? Cái này rất quan trọng cho việc tra cứu.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#4
Phần B

11. Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bội Tài chính ban hành ngày 25/06/2002 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT- BTC ngày 20/03/2002 về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
12. Nghị định 73/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/08/2002 về bổ sung hàng hóa, dịch vụ thương mại vào Danh mục I về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thươnng mại cấm thực hiện, Danh mục III về hàng hoá, dịch vụ thương mại có điều kiện ban hành kèm theo NĐ11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ
13. Thông tư 81/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/09/2002 hướng dẫn kiểm soát chi đối với cơ quan Nhà nước thực hiện khoản biên chế và kinh phí quản lý hành chính , đơn vị thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.
14. Quyết định 120/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa.
15. Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, nguời hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#5
Phần C

16. Thông tư 98/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10.
17. Quyết định 142/2002/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 19/11/2002 về việc ban hành Quy chế phân định nhiệm vụ của từng cơ quan trong ngành tài chính khi thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo và xử lý khi có chồng chéo .
18. Thông tư 114/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/12/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/09/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế.
19. Thông tư 117/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
20. Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/02/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#6
HaiTam nói:
Cho mình hỏi bạn phân nhóm theo tiêu thức gì ? Cái này rất quan trọng cho việc tra cứu.
Gởi anh Hai Tâm !
Nhóm chúng tôi phân thức theo trình tự của thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật anh ạ!
Đề nghị anh kiểm duyệt và góp ý cho từng phần.
Chào anh!
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#7
Phần D

21. Thông tư 05/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/03/2003 hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.
22. Thông tư 26/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/04/2003 hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
23. Quyết định 52/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 02/04/2003 về việc ban hành Quy định về khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. Quy định về đặt tên giống cây trồng mới.
24. Thông tư 06/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 14/04/2003 hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của Nhà tài trợ quốc tế.
25. Quyết định 57/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh,nhập cảnh,quá cảnh,chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#8
Phần E

26. Quyết định 56/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 về việc quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.
27. Quyết định 55/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh
28. Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 về việc quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.
29. Quyết định 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 về việc quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
30. Quyết định 52/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 về việc ban hành quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#9
Phần F

Các bác Admins đâu cả ấy nhỉ..? Ních hộ em " PHẦN D & PHẦN E " để nhóm em viết tiếp phần F nữa chứ !!
31. Thông tư 32/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/04/2003 hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
32. Quyết định 69/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/05/2003 về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh,phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
33. Thông tư 06/2003/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 15/05/2003 về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt.
34. Thông tư liên tịch 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQVN của Bộ Tài chính và Ban thường trực đoàn chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 23/05/2003 về việc hướng dẫn kinh phí chỉ đạo và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.
35. Thông tư 55/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/06/2003 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/04/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#10
Tựa Lời !

Kính gửi Anh Hải Tâm và Anh Trần Văn Hùng!
Gửi các anh chị và các bạn trong webketoan. Nhóm Tuấn Anh, Thiên Hải, G.Henysy dự định đầu tiên sẽ sắp xếp Chuyên mục thống kê các văn bản hết hiệu lực theo trình tự thời gian và theo từng Bộ nghành nhưng vì khối lượng các văn bản rất lớn và nhóm Tuấn Anh thấy các anh chị đồng nghiệp của chúng ta có mặt ở khắp các nghành nghề nên quyết định chỉ viết bài theo tiêu chí thời gian ban hành. Phần vì thời gian cũng có hạn (Đi làm về tranh thủ viết) nên chưa được khoa học nhiều, chỉ mong những thông tin trên sẽ nhanh chóng giúp một phần nào cho cộng đồng của webketoan. Trong quá trình thực hiện nhờ các anh chị Admin sửa chữa khắc phục giúp những thiếu sót và các bạn cổ vũ cho công việc. Xin chân thành cảm ơn!
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#11
Phần G

36. Nghị định 59/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/06/2003 quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995.
37. Nghị định 69/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/06/2003 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 sửa đổi Điều 22,23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.
38. Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN ban hành ngày 16/06/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý QuỹTDND dưới sự giám sát của NHNN.
39. Thông tư 07/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 17/06/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư.
40. Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 27/06/2003 về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#12
Phần H

41. Quyết định 696/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 02/07/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 09/2001/TT-NHNN ngày 08/10/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.
42. Quyết định 19/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 03/07/2003 ban hành Quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.
43. Nghị định 92/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/08/2003 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ.
44. Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 25/08/2003 về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/08/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ.
45. Quyết định 97/2003/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 04/09/2003 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#13
Phần I

46. Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2003 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
47. Quyết định 211/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/10/2003 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.
48. Quyết định 1402/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 19/10/2003 về việc ban hành Mức thu dịch vụ Thông tin tín dụng.
49. Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/10/2003 về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua ngân hàng Nhà nước.
50. Thông tư 104/2003/TT-BTCcủa Bộ Tài chính ban hành ngày 30/10/2003 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#14
Phần K

51. Quyết định 231/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/11/2003 về việc bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa.
52. Thông tư 113/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/11/2003 về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.
53. Quyết định 194/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/11/2003 về việc ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận.
54. Thông tư 118/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/12/2003 về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại.
55. Thông tư 117/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/12/2003 về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/09/1999 và Thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/03/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Sửa lần cuối:
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#15
Phần L

56. Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ban hành ngày 10/12/2003.
57. Thông tư 121/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/12/2003 về việc hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
58. Quyết định 208/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/12/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001/ của BỘ trưởng Bộ Tài chính .
59. Thông tư 129/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/12/2003 hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết.
60. Quyết định 232/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành ngày 24/12/2003 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên nghành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#16
Phần M

61. Quyết định 1677/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/12/2003 Về việc ban hành Quy định về hệ thống Mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.
62. Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 16/01/2004 về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
63. Thông tư 17/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/03/2004 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 97/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
64. Thông tư 18/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/03/2004 về việc hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
65. Chỉ thị 03/2004/CT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 24/03/2004 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#17
Phần N

66. Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/03/2004 về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
67. Quyết định 0404/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành ngày 01/04/2004 về việc ban hành Danh mục hàng hóa tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.
68. Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/05/2004 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.
69. Thông tư liên tịch 65/2004/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 02/07/2004 về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.
70. Quyết định 17/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 05/07/2004 về việc ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan lỗ cọc, khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#18
Phần O

71. Quyết định 120/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/07/2004 về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử sụng trong chiến tranh Việt Nam.
72. Thông tư 70/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/07/2004 về hướng dẫn quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La.
73. Thông tư 73/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/07/2004 về việc sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các Công ty xổ số kiến thiết.
74. Quyết định 733/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 19/07/2004 về việc ban hành Quy định về quản lý trị giá tính thuế theo Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.
75. Thông tư 80/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/08/2004 về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ/TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#19
Phần P

76. Thông tư 82/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/08/2004 về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/09/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế.
77. Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/08/2004 về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
78. Thông tư 05/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 15/09/2004 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cung ứng và sử dụng séc.
79. Quyết định 96/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành ngày 17/09/2004 về việc ban hành bản Quy định chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp khác thộc Tổng Công ty nhà nước và trực thuộc Bộ Công nghiệp.
80. Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành ngày 21/09/2004 về việc điều chỉnh bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTC ngày 01/02/2004.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#20
Phần P

81. Quyết định 3422/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 30/09/2004 về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, xử lý và phòng lây nhiễm viêm phổi do vi rút".
82. Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 01/10/2004 về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.
83. Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/10/2004 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với tổng cục Hải Quan.
84. Thông tư 111/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/11/2004 về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.
85. Thông tư 113/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/11/2004 về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda
Xem nhiều