515, 635 và 413 sử dụng trong TH nào?

  • Thread starter hn_nh_nd
  • Ngày gửi
H

hn_nh_nd

Sơ cấp
31/5/06
71
0
0
Nam Dinh
#1
Cho mình hỏi 03 tài khoản 515 (doanh thu hoạt động TC), 635 (CP hoạt động TC) và 413 (chênh lệch tỷ giá) sử dụng như thế nào?
Mình đọc sách thì thấy viết TK 413 chỉ để sử dụng cho chênh lêch tỷ giá phát sinh trong kỳ cho hoạt động đầu tư XDCB,
Như vậy thì nếu ko có XDCB mà có chênh lệch tỷ giá ngoại tệ thì không sử dụng tài khảon này sao?
Cảm ơn cả nhà nhiều.
 
D

dola_vn2002

Thành viên thân thiết
16/3/06
76
0
6
hanoi
#2
Bạn đọc sách nào thế? TK 413 được dùng để phản ánh chênh lệch tỷ giá thực tế và tỷ giá hạch toán cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh, chứ đâu chỉ có mỗi XDCB.....:dance2:
 
N

ninimoon

Sơ cấp
26/7/06
9
0
0
TP.HCM
#3
- Chênh lệch tỷ giá (CLTG) do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh được phản ánh vào TK_413, sau đó cuối năm tài chính được kết chuyển sang TK_635 (chi phí tài chính) hoặc 515 (doanh thu tài chính).
- Đối với hoạt động đầu tư xây dựng, trong quá trình xây dựng được phản ánh vào TK_413. Kết thúc quá trình đầu tư xây dựng kết chuyển hoặc phân bổ dần vào TK_515 hoặc 635 (thời gian phân bổ tối đa là 5 năm)
- CLTG phát sinh từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài (hoạt động này không thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp), phản ánh ngay vào 515 hoặc 635
- CLTG phát sinh từ chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở nước ngoài hoạt động độc lập, được phản ánh lũy kế vào 413. Và chỉ được tính vào 515 hoặc 635 khi doanh nghiệp thanh lý khoản đầu tư thuần đó ở cơ sở nước ngoài.
 
Sửa lần cuối:

BQT trực tuyến

  • Hien
    Hien
    WKTER

Thành viên trực tuyến

  • Hien
  • Anna.moid
  • daongocnam0603
Xem nhiều