Kiểm toán các khoản mục

  • Thread starter haizapo
  • Ngày gửi
haizapo

haizapo

Sơ cấp
18/4/06
67
1
8
HCMC
#1
Em thấy cần phải đặt ra một mục chi tiết: Kiểm toán các khoản mục Kế toán:
1. Kiểm toán các khoản mục tiền
2. Kiểm toán các khoản mục phải thu khách hàng
3. Kiểm toán các khoản mục doanh thu, chi phí
4. Kiểm toán các khoản mục lãi lỗ.

Nào, chúng ta bắt tay lên làm thử từng phần hành nhé
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều