Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

  • Thread starter thanh hau
  • Ngày gửi
thanh hau

thanh hau

Thành viên thân thiết
19/4/08
91
16
8
Ha Noi
Cả nhà cho em hỏi, trước đây 1 chị nhân viên đã đăng ký giảm trừ gia cả cho 2 người, bây giờ muốn đăng ký giảm đi 1 người do chuyển suất này cho chồng chị ấy giảm trừ thì phải dùng mẫu nào để điều chỉnh giảm?
Em đã xem lại mẫu Đký giảm trừ 16/ĐK-TNCN thì mẫu trước đây ban hành kèm theo thông tư 84 có mục "Thời điểm kết thúc giảm trừ" nhưng hiện tại, sau khi có thông tư 28 thì mẫu mới ban hành kèm theo thông tư này đã không còn mục kết thúc giảm trừ nữa.
Em chưa biết làm thế nào bây giờ ạ. Áp dụng theo mẫu cũ liệu có vấn đề gì ko?
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,308
132
63
đất võ trời văn
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Cả nhà cho em hỏi, trước đây 1 chị nhân viên đã đăng ký giảm trừ gia cả cho 2 người, bây giờ muốn đăng ký giảm đi 1 người do chuyển suất này cho chồng chị ấy giảm trừ thì phải dùng mẫu nào để điều chỉnh giảm?
Em đã xem lại mẫu Đký giảm trừ 16/ĐK-TNCN thì mẫu trước đây ban hành kèm theo thông tư 84 có mục "Thời điểm kết thúc giảm trừ" nhưng hiện tại, sau khi có thông tư 28 thì mẫu mới ban hành kèm theo thông tư này đã không còn mục kết thúc giảm trừ nữa.
Em chưa biết làm thế nào bây giờ ạ. Áp dụng theo mẫu cũ liệu có vấn đề gì ko?
Bạn dùng chính mẫu này (Mẫu số: 16/ĐK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) để đăng ký giảm người phụ thuộc.
Ghi chú tại cột 13 là "Thời điểm kết thúc giảm trừ"
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Cả nhà cho em hỏi, trước đây 1 chị nhân viên đã đăng ký giảm trừ gia cả cho 2 người, bây giờ muốn đăng ký giảm đi 1 người do chuyển suất này cho chồng chị ấy giảm trừ thì phải dùng mẫu nào để điều chỉnh giảm?
Em đã xem lại mẫu Đký giảm trừ 16/ĐK-TNCN thì mẫu trước đây ban hành kèm theo thông tư 84 có mục "Thời điểm kết thúc giảm trừ" nhưng hiện tại, sau khi có thông tư 28 thì mẫu mới ban hành kèm theo thông tư này đã không còn mục kết thúc giảm trừ nữa.
Em chưa biết làm thế nào bây giờ ạ. Áp dụng theo mẫu cũ liệu có vấn đề gì ko?
Tham khảo cái này:
Công văn 1900/TCT.
...
- Tại Điểm 3.1.8, Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn: “Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN … gửi cho cơ quan trả thu nhập”.

Như vậy, đối với trường hợp điều chỉnh giảm người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì đối tượng nộp thuế cần lập 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN mới lập có tác dụng thay thế tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN trước đây, đối tượng nộp thuế chỉ khai những người phụ thuộc đang tính giảm trừ, không khai người phụ thuộc muốn điều chỉnh giảm.
=> bạn làm lại tờ khai mẫu 16/ĐK (TT28), trong đó chỉ đăng ký cho 1 người hiện đang được giảm trừ, nộp thay thế cho tờ cũ trước kia (đã đăng ký 2 người).

Xem : Công văn 1900/TCT.
 
Sửa lần cuối:
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,308
132
63
đất võ trời văn
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Tham khảo cái này:


=> bạn làm lại tờ khai mẫu 16/ĐK, trong đó chỉ đăng ký cho 1 người đang được giảm trừ nộp thay thế cho tờ cũ trước kia (đăng ký 2 người).

Xem : Công văn 1900/TCT.
Ôi có CV này sao, cơ quan quản lý thuế cty e hướng dẫn ghi chú trên cột thời điểm là giảm trừ, từ trước giờ vẫn làm và nộp như thế.
 
thanh hau

thanh hau

Thành viên thân thiết
19/4/08
91
16
8
Ha Noi
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Tham khảo cái này:


=> bạn làm lại tờ khai mẫu 16/ĐK (TT28), trong đó chỉ đăng ký cho 1 người hiện đang được giảm trừ, nộp thay thế cho tờ cũ trước kia (đã đăng ký 2 người).

Xem : Công văn 1900/TCT.
Em xin cảm ơn ạ, CV hữu ích thế này may mà đc share kịp thời.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Như vậy, đối với trường hợp điều chỉnh giảm người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì đối tượng nộp thuế cần lập 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN mới lập có tác dụng thay thế tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN trước đây, đối tượng nộp thuế chỉ khai những người phụ thuộc đang tính giảm trừ, không khai người phụ thuộc muốn điều chỉnh giảm.
=> Vd: Nếu trong năm đã đ/ký 4 NPT, nếu bgiờ tăng 1 NPT, thì lập 16/ĐK-TNCN cho 1 NPT tăng thêm.

Nguợc lại bgiờ muốn giảm 1 NPT, thì lập 16/ĐK-TNCN ghi 3 NPT còn lại.

đúng vậy ko AE?
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Như vậy, đối với trường hợp điều chỉnh giảm người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì đối tượng nộp thuế cần lập 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN mới lập có tác dụng thay thế tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN trước đây, đối tượng nộp thuế chỉ khai những người phụ thuộc đang tính giảm trừ, không khai người phụ thuộc muốn điều chỉnh giảm.
=> Vd: Nếu trong năm đã đ/ký 4 NPT, nếu bgiờ tăng 1 NPT, thì lập 16/ĐK-TNCN cho 1 NPT tăng thêm.

Nguợc lại bgiờ muốn giảm 1 NPT, thì lập 16/ĐK-TNCN ghi 3 NPT còn lại.

đúng vậy ko AE?
Theo hướng dẫn tại CV trên (chổ màu xanh) tờ khai mới có tác dụng "thay thế" tờ khai cũ => phải lập 16/ĐK cho cả 5 người (4 người cũ và 1 người tăng thêm) như vậy mới "đúng bản chất thay thế", nếu tăng mới 1 mà lập chỉ 1 thì cái này gọi là bổ sung.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

vậy mỗi lần psinh tăng thì fải gom toàn bộ NPT đã đăng ký (cả nhg năm trước đây, nếu có) lại, rồi cập nhật thêm Npt cần tăng à?
Căng nhỉ!?!
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

vậy mỗi lần psinh tăng thì fải gom toàn bộ NPT đã đăng ký (cả nhg năm trước đây, nếu có) lại, rồi cập nhật thêm Npt cần tăng à?
Căng nhỉ!?!
Phải làm như vậy thôi, trong mẫu 16/ĐK (cột 13) có ghi thời điểm bắt đầu tính giảm trừ => phải nhớ luôn thời điểm này của những người phụ thuộc đã đăng ký trước đó, "mỗi lần tăng là mỗi lần căng" :004:
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Căng thiệt!
Hsơ NPT cả 2 năm nay em đều ko để ý chỗ này
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,308
132
63
đất võ trời văn
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Căng thiệt!
Hsơ NPT cả 2 năm nay em đều ko để ý chỗ này
Cái này có lý,
Ngay cơ quan thuế quản lý e từ trước đến giờ họ vẫn hướng dẫn làm (và mình đã làm đã nộp) theo cách khác mà.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Cách làm này vó vẻ không khả thi rồi.
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Ôi có CV này sao, cơ quan quản lý thuế cty e hướng dẫn ghi chú trên cột thời điểm là giảm trừ, từ trước giờ vẫn làm và nộp như thế.
Cái này có lý,
Ngay cơ quan thuế quản lý e từ trước đến giờ họ vẫn hướng dẫn làm (và mình đã làm đã nộp) theo cách khác mà.
CV 1900/TCT-TNCN, ngày 04/06/2012 hướng dẫn như vậy, hơn nữa CV này lại trả lời riêng cho Cục thuế Quảng Ngãi cho nên cơ quan thuế ở tỉnh thành khác hướng dẫn DN cách làm khác với CV trên cũng là điều bình thường thôi, có lẽ, CV 1900 hướng dẫn như vậy mới phù hợp với mẫu 16/ĐK được ban hành bởi Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 (mẫu này không có cột_Thời điểm kết thúc giảm trừ mà)
 
thanh hau

thanh hau

Thành viên thân thiết
19/4/08
91
16
8
Ha Noi
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

E thấy nếu tăng mới thì cứ làm khai bổ sung người cho tiện, giảm thì làm tờ khai thay thế vậy. Nhớ đc cái thời điểm tăng cũng khó lắm ạ ;((
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

cái chính của CV là cquan thuế muốn khi truy lục dsách NPT của cá nhân NNT, thì chỉ cần lấy TỜ KHAI 16/ĐK-TNCN ĐÃ NỘP LẦN CUỐI CÙNG. là xong
 
thanh hau

thanh hau

Thành viên thân thiết
19/4/08
91
16
8
Ha Noi
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

bác chỉ đc cái nói đúng =)))))
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

cái chính của CV là cquan thuế muốn khi truy lục dsách NPT của cá nhân NNT, thì chỉ cần lấy TỜ KHAI 16/ĐK-TNCN ĐÃ NỘP LẦN CUỐI CÙNG. là xong
Vậy là rõ ràng rồi nhé, thay thế tiện hơn bổ sung trong trường hợp này !
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên thân thiết
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Tóm lại, giảm công việc cho cquan thuế, tăng công việc cho NNT, nhg ko hẳn là NNT, mà chính xác hơn là tăng công việc cho Phòng kế toán :wall:
 
H

hoangttht

Sơ cấp
19/7/10
32
1
0
Hồ Chí Minh
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Đọc CV 1900/TCT-TNCN mình thấy nói như thế này mà:
"Như vậy, đối với trường hợp điều chỉnh giảm người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì đối tượng nộp thuế cần lập 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính. Tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN mới lập có tác dụng thay thế tờ khai Mẫu số 16/ĐK-TNCN trước đây, đối tượng nộp thuế chỉ khai những người phụ thuộc đang tính giảm trừ, không khai người phụ thuộc muốn điều chỉnh giảm".
Như vây đối với trường hợp tăng thì mình làm bổ sung (như lâu nay) chứ nhỉ? Phải không AC??
 
L

LeThuThuy

Sơ cấp
7/4/06
45
0
6
TP.HCM
Ðề: Đăng ký giảm người phụ thuộc theo mẫu nào?

Vậy, nếu như lúc đầu kê khai 01 người, bây giờ khai giảm luôn người đó thì kê khai như thế nào ACE?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều