Điều chỉnh số liệu sai sót trên BCTC theo CMKT số 29

  • Thread starter Phan Quốc Hùng
  • Ngày gửi
P

Phan Quốc Hùng

Sơ cấp
31/10/05
38
0
0
53
Quy Nhơn - Bình Định
#1
Xin các bạn trên diễn đàn giúp đỡ cách điều chỉnh số liệu trên BCTC theo Chuẩn Mực Kế Toán số 29 .
Tại DN tôi đang công tác, sau khi kiểm tra quyết toán đã có một số sai sót làm ảnh hưởng đến BCTC của các năm trước . Nay tôi muốn điều chỉnh lại BCTC theo như biên bản kiểm tra quyết toán (bằng cách áp dụng CMKT số 29) để từ đó có cơ sở điều chỉnh cho năm hiện tại, nhưng có một số khó khăn về cách hạch toán mong các bạn chỉ giúp .
+ Số liệu trên BCTC của DN (năm 2001) :
TK 421 cuối kỳ có số dư NỢ 33.000.000 (là ví dụ vậy thôi) .
+ Số liệu sau kiểm tra quyết toán :
- Xuất toán khấu hao TSCĐ : 8.000.000 (do mua TSCĐ không có HĐ tài chính)
- Xuất toán chi phí lãi vay trung hạn đầu tư XDCB chưa hoàn thành : 16.000.000
- Xuất toán chi phí mua hàng vì hàng còn tồn kho : 10.000.000
- Xuất toán một số chi phí khác vì không có hoá đơn tài chính : 55.000.000
Tổng giá trị xuất toán : 89.000.000
Để phù hợp với CMKT số 29 tôi phải điều chỉnh như thế nào trên BCTC , cũng như số dư đầu kỳ của các TK có liên quan ?
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#2
Tôi nghỉ việc bạn nêu không phải là một sai sót mà chỉ là chênh lệch giữa kế tóan và thuế thôi. Giá trị xuất tóan là cơ sở để thuế tính thuế TNDN truy thu trong kỳ quyết tóan thôi.
Theo tôi
Xuất toán khấu hao TSCĐ : 8.000.000 (do mua TSCĐ không có HĐ tài chính)==> 28% của khỏan này hach tóan giảm Lợi Nhuận
- Xuất toán chi phí lãi vay trung hạn đầu tư XDCB chưa hoàn thành : 16.000.000 )==> 28% của khỏan này hach tóan vào TK TS Thuế TN hõan lại

- Xuất toán chi phí mua hàng vì hàng còn tồn kho : 10.000.000 )==> 28% của khỏan này hach tóan ghi giảm CPBH kỳ hiện tại. Đây là 1 sai sót, tuy nhiên có thể sai sót này không trọng yếu

- Xuất toán một số chi phí khác vì không có hoá đơn tài chính : 55.000.000 )==> 28% của khỏan này hach tóan giảm Lợi Nhuận
 
P

Phan Quốc Hùng

Sơ cấp
31/10/05
38
0
0
53
Quy Nhơn - Bình Định
#3
xuantham nói:
Tôi nghỉ việc bạn nêu không phải là một sai sót mà chỉ là chênh lệch giữa kế tóan và thuế thôi. Giá trị xuất tóan là cơ sở để thuế tính thuế TNDN truy thu trong kỳ quyết tóan thôi.
Theo tôi
Xuất toán khấu hao TSCĐ : 8.000.000 (do mua TSCĐ không có HĐ tài chính)==> 28% của khỏan này hach tóan giảm Lợi Nhuận
- Xuất toán chi phí lãi vay trung hạn đầu tư XDCB chưa hoàn thành : 16.000.000 )==> 28% của khỏan này hach tóan vào TK TS Thuế TN hõan lại

- Xuất toán chi phí mua hàng vì hàng còn tồn kho : 10.000.000 )==> 28% của khỏan này hach tóan ghi giảm CPBH kỳ hiện tại. Đây là 1 sai sót, tuy nhiên có thể sai sót này không trọng yếu

- Xuất toán một số chi phí khác vì không có hoá đơn tài chính : 55.000.000 )==> 28% của khỏan này hach tóan giảm Lợi Nhuận
- Khoản mục thứ nhất, tôi đồng ý với bạn, ta điều chỉnh được theo CM 29
- Khoản mục thứ hai còn làm tôi băn khoăn, vì 28% của khoản xuất toán này là của năm 2001, và đến 2004, lúc kiểm tra quyết toán xong thì chưa có CM 29 và do đó chúng tôi đã phải nộp khoản thuế này cho NN rồi.
- Cũng như thế với khoản thứ ba, 28% của khoản này chúng tôi cũng đã nộp rồi, nếu vậy thì làm sao hạch toán ghi giảm CPBH kỳ hiện tại được ?
- Về khoản thứ tư tôi cũng đồng ý.
** Tuy nhiên, các khoản nói trên chỉ là một vài ví dụ thực tế, còn có những vấn đề tôi xin hỏi thêm :

- Sau khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán xong (7/2004) người phụ trách kế toán cũ tại doanh nghiệp ngay lập tức điều chỉnh lại số liệu vào sổ kế toán năm 2004 theo biên bản kiểm tra quyết toán như sau :
+ Điều chỉnh giảm toàn bộ số khấu hao đã bị xuất toán từ 2001, 2002, 2003 và ghi :
Nợ TK 214
Có TK 632
+ Điều chỉnh giảm số TSCD khi mua sắm không hóa đơn ghi :
Nợ TK 411
Có TK 211

- Nếu theo cách giải quyết vấn đề như bạn đã nêu ở trên, thì rõ ràng việc điều chỉnh vào số kế toán 2004 của người kế toán cũ là không đúng. Tôi đang gặp khó khi phải điều chỉnh lại chỗ này . Vậy theo bạn tôi nên làm thế nào ?
 

Thành viên trực tuyến

  • Vincent_Han
  • auyeuch
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
Xem nhiều