Hóa đơn xuất khẩu ủy thác

  • Thread starter Smit
  • Ngày gửi
S

Smit

Sơ cấp
16/9/05
1
0
1
36
Hà Nội
#1
Công ty tôi thực hiện giao cho công ty X xuất khẩu ủy thác một lô hàng. Vậy hóa đơn GTGT xuất cho Công ty X sẽ viết thế nào và thuế suất ra sao? Mặt hàng này có thuế suất thuế GTGT 0% (xuất khẩu), thuế suất thuế GTGT 10% (Bán trong nước). Ai biết về mảng này xin chỉ giúp! Thanks!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Công ty bạn không có chức năng xuất khẩu hàng hóa nên phải nhờ công ty nhận ủy thác X xuất khẩu hộ. Công ty nhận ủy thác xuất khẩu chỉ ăn tiền công thôi. Do đó, thực chất thì hàng hóa này vẫn là hàng hóa dành cho xuất khẩu. Bạn viết hóa đơn GTGT với thuế suất là 0% cho công ty X về lô hàng ủy thác xuất khẩu này.
 
V

vanquan772003

Sơ cấp
5/5/06
43
0
0
HCM
www.trungnam.com.vn
#3
Hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu ủy thác

Công ty bạn không có chức năng xuất khẩu hàng hóa nên phải nhờ công ty nhận ủy thác X xuất khẩu hộ. Công ty nhận ủy thác xuất khẩu chỉ ăn tiền công thôi. Do đó, thực chất thì hàng hóa này vẫn là hàng hóa dành cho xuất khẩu. Bạn viết hóa đơn GTGT với thuế suất là 0% cho công ty X về lô hàng ủy thác xuất khẩu này.
Chào Bạn Smit, Nguyễn Tú Anh

Theo thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007.

II. Thuế suất thuế GTGT:
Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng như sau:
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng hoá bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải quốc tế; dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài chuyển về Việt Nam; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và các hàng hoá, dịch vụ nêu tại điểm 1.7 Mục II, Phần A Thông tư này).
1.1- Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài kể cả uỷ thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ như:
IV. 5.3 Khi xuất hàng hoá để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, nếu chưa có căn cứ để lập hoá đơn GTGT cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hoá xuất khẩu, cơ sở lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá xuất khẩu.
Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá (kể cả trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá gia công cho các cơ sở khác), khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hoá đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hoá thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu lập hoá đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Trường hợp này cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đăng ký với cơ quan Thuế tự in và phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài, thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng hóa đơn tự in để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế.
3. Còn về việc hạch toán Kế toán Xuất nhập khẩu thì bạn đọc kỹ Thông tư 108/2001/TT-BTC do Trần Văn Tá ký nhé. Trong đó hướng dẫn rất kỹ.
:bigok:

Trần Văn Quân
KTT
Cty CP Thủy điện Trung Nam
quantrungnam@yahoo.com
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • linhntt989
  • Phần mềm FAST
  • Huyền Mia
  • Bích Võ
  • hoacotu0792
Xem nhiều