Chuyên Mục Thống Kê Văn Bản Pháp Luật được Thay Thế Phần Ii

  • Thread starter LUONG TUAN ANH
  • Ngày gửi
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#1
Được sự góp ý của các anh các chị trong Ban QT của webketoan!
Được sự cổ vũ của các anh các chị, bạn trong diễn đàn!
Với tiêu chí của webketoan vì cộng đồng.
Nhóm Tuấn Anh, Thiên Hải, Girl Hennessy xin tiếp tục thống kê thêm Chuyên mục các văn bản đã được thay thế và phần này tạm gọi là phần II. Trong quá trình thực hiện không tránh được sự sai sót mong các anh chị góp ý cho nhiều hơn nữa. Thay mặt nhóm -Lương Tuấn Anh
Trong chuyên mục này theo sự góp ý của Anh Hải Tâm nhóm sẽ phân loại sắp xếp thêm cả tiêu chí Bộ nghành riêng biệt để tiện theo dõi.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#2
Phần A1

CHÍNH PHỦ
Văn bản hết hiệu lực
* Quyết định 1637/QĐ-TTg ngày 31/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo,tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
* Công văn 869/CP-VX ngày 30/06/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
*Công văn 5760/VPCP-VIII ngày 20/10/2004 của Văn phòng chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
* Công văn 1429/CP-VX ngày 30/09/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Văn bản thay thế
*Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#3
Phần A2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Văn bản hết hiệu lực
* (SMS 13318)-Quyết định 1603/2001/QĐ/NHNN ngày 28/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân.
* (SMS 17320)-Thông tư 05/2004/TT/NHNN ngày 15/09/2004 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cung ứng và sử dụng séc.
Văn bản thaythế
* (SMS 19837)- Quyết định ngày 31/2006/QĐ-NHNN ngày 08/07/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân.
* (SMS 19830)-Quyết định ngày 30/2006/QĐ-NHNN ngày 01/07/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#4
Phần A3

BỘ XÂY DỰNG
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS 17485)-Quyết định 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 323:2004'' Nhà ở cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế''.
Văn bản thay thế
* (SMS 19836)-Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19/07/2006 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS18689)-Quyết định 21/2005/QĐ-BGD & ĐT ngày 19/07/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 03/05/2006).
Văn bản thay thế
*(SMS 19829)-Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

 
Sửa lần cuối:
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#5
Tiếp Phần A3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Văn bản hết hiệu lực
*Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (Hết hiệu lực từ ngày 03/05/2006).
*Quyết định số 08/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 03/05/2006).
*Quyết định số 15/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 4 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hết hiệu lực từ ngày 03/05/2006)
Văn bản thay thế
*(Tương tự như phần A3 trước)
Văn bản hết hiệu lực
*Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Văn bản thay thế
*(SMS19828)- Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét công nhận tôt nghiệp trung học cơ sở.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#6
Phần A4

BỘ CÔNG NGHIỆP
Văn bản hết hiệu lực
*Quyết định 232/2003/QĐ-BCN ngày 24/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (Hết hiệu lực từ ngày 30/07/2006).
Văn bản thay thế
*(SMS 201740)-Quyết định 21/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học.
Văn bản hết hiệu lực
*Quyết định 96/2004/QĐ-BCN ngày 17/09/2004 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp khác thuộc Tổng Công ty nhà nước và trực thuộc Bộ Công nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 30/07/2006).
Văn bản thay thế
*(SMS 201739)- Quyết định 20/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo tài chính của Doanh nghiệp khác Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước và trực thộc Bộ Công nghiệp.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#7
Phần A5

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS 18616)-Thông tư 54/2005/TT-BNN ngày 26/08/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
*Quyết định số 14/2002/QĐ/BNN-KL ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES.
Văn bản thay thế
*(SMS 201733)- Thông tư 56/2006/TT-BNN ngày 17/07/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
*(SMS 201731)- Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#8
Phần A 6

BỘ TÀI CHÍNH
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS18276)-Thông tư 45/2005/TT-BTC ngày 06/06/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN (Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2006).
*(SMS18248)-Thông tư số 42/2005/TT-BTC ngày 31/05/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc ( Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2006 ).
*(SMS 16540)- Thông tư 121/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam ( Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2006 ).
*(SMS 16288)-Thông tư 96/2003/TT-BTC ngày 10/10/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ( hết hiệu lực từ ngày 25/06/2006).
*(SMS 15554)-Quyết định 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ( Hết hiệu lực từ ngày 25/06/2006 ).
Văn bản thay thế
*(SMS 19627)- Quyết định 31/2006/QĐ-BTC ngày 31/05/2006 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật.
 
T

Thiên Hải

Sơ cấp
12/7/06
1
0
0
36
Long Biên Hà Nội
#9
Phần A7

CHÍNH PHỦ
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS 16556)- Nghị định 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam.
*(SMS 15937)-Quyết định 133/2003/QĐ-TTg ngày 04/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý luồng hàng hải.
Văn bản thay thế
*(SMS 19852)-Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS 16168)-Quyết định 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/09/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.
*Quyết định 286/QĐ-TTg ngày 23/03/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
*Quyết định 252/QĐ-TTg ngày 08/03/2004 của Thủ tướng chính phủ.
Văn bản thay thế
*(SMS 201753)-Quyết định 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS11221)-Nghị định 45/2000/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Văn bản thay thế
*(SMS 201752)-Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS 14436)-Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Văn bản thay thế
*(SMS 201750)- Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và Gia đình.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#10
Phần A8

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS 200007)-Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28/04/2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Hết hiệu lực từ ngày 06/08/2006).
Văn bản thay thế
*(SMS 19855)- Nghị quyết 03/2006/NĐ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS19598)-Tiểu mục 6.2, mục 6, Phần II-Nghị quyết 02/2006/NĐ-HĐTP ngày 12/05/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai ''Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm'' của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Văn bản thay thế
*(SMS 19862)-Công văn 107/KHXX ngàt 23/06/2006 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo đính chính mẫu biên bản hòa giải thành
.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#11
Phần A9

BỘ TÀI CHÍNH
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS 15551)-Quyết định 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
*(SMS 15548)-Thông tư 32/2003/TT-BTC ngày 16/04/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
*(SMS 13353)-Thông tư 105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.
*(SMS 10193)-Thông tư 108/1999/TT-BTC ngày 04/09/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
*(SMS 9626)-Thông tư 45/1999/TT-BTC ngày 04/05/1999 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
*(SMS 15800)-Thông tư 55/2003/TT-BTC ngày 04/06/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
*(SMS 17285)-Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/0/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu.
Văn bản thay thế
*(SMS 19627)-Quyết định 31/2006/QĐ-BTC ngày 31/05/2006 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#12
Phần B1

CHÍNH PHỦ
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS 2238)-Nghị định 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế.
Văn Bản thay thế
*Nghị định 77/2006/NĐ-CP ngày 03/08/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung.
*(SMS 16928) - Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.
Văn bản thay thế
*(SMS 201769)-Nghị định 73/2006/NĐ-CP ngày 31/07/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#13
Phần B2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*Khoản 1 Điều 1-(SMS 200921)-Quyết định 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/07/2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kĩ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Văn bản thay thế
*(SMS 19869)-Quyết định 34/2006/QĐ-NHNN ngày 28/07/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 1014/2005/QĐ/NHNN ngày 11/7/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kĩ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHNN ban hành theo QĐ số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*Điều 13-(SMS 13946)-Quyết định 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng.
Văn bản thay thế
*(SMS 19866)-Quyết định 33/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành theo Quyết định số 309/2002/NĐ-NHNNngày 09/4/2002của Thống đốc Ngân hàng nhà nước
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#14
Phần B3

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS 13164)-Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11 của Tổng cục Bưu điện về hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Chính phủ về quản lý, sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông.
Văn bản thay thế
Thông tư 04/2006/TT-BBCVT ngày 28/07/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11 của Tổng cục Bưu điện.
 
Sửa lần cuối:
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#15
Phần B4

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Văn bản hết hiệu lực
*(SMS 200248)-Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Văn bản thay thế
*(SMS 201754)- Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#16
Phần B5

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
*(SMS 19827)-Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/07/2006 của Bộ Lao động Thương binhvà Xã hội về việc ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng dạy nghề, trường trung cấp nghề.
Văn bản thay thế
*Quyết định 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/08/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/07/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 
K

ken137

Trung cấp
4/1/06
123
1
0
TP. Tôi Yêu
#17
Bác tốt thì tốt cho trót cho em mấy cái link luôn hic hic
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#18
ken137 nói:
Bác tốt thì tốt cho trót cho em mấy cái link luôn hic hic
Bạn có thể gởi yêu cầu nhận văn bản cần thiết nghiên cứu cho anh Trần Văn Hùng hoặc Anh Hyper VN hoặc mình
Thân!
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#19
Phần B6

CHÍNH PHỦ
Văn bản hết hiệu lực
* (SMS 9995) - Quyết định 174/1999/QĐ-TTg ngày 23/08/1999 về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin.
Văn bản thay thế
* (SMS 19905) - Quyết định 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin.
Văn bản hết hiệu lực
* (SMS 2238) - Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.
* (SMS 16974) - Nghị định 120/2004/NĐ-CP ngày 12/05/2004 của Chính phủ về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.
* (SMS 16179) - Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/09/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

Văn bản thay thế
* (SMS 201790) - Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Văn bản hết hiệu lực
* (SMS 9609) - Nghị định 22/1999/NĐ-CP ngày 14/04/1999 của Chính phủ quy định về đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.
Văn bản thay thế
* (SMS 201787) - Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngay9/08/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Văn bản hết hiệu lực
* (SMS 2238) - Điều lệ Thanh tra nhà nước về y tế ban hành kèm theo Nghị định 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng bộ trưởng.
Văn bản thay thế
* (SMS 19883) - Nghị định 77/2006/NĐ-CP ngày 03/08/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.
 
Sửa lần cuối:
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#20
CHÍNH PHỦ
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung.
* (SMS 17398) - Nghị định 173/2004/NĐ-CP ngày 30/09/2004 của Chính Phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự.
* (SMS 15991) - Nghị định 87/2003/NĐ-CP ngày 22/07/2003 của Chính Phủ về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
* (SMS 15835) - Nghị định 65/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính Phủ về tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật.
* (SMS 13181) - Nghị định 87/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Văn bản thay thế.
* (SMS 201775) - Nghị định 76/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung.
*(SMS 16928) - Nghị định 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 của Chính Phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động Văn bản thay thế
* (SMS 201769) - Nghị định 73/2006/NĐ-CP ngày 31/07/2006 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều