List văn bản luật tháng 7

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 31 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2710/TCT-DNNN ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt(2002/06)

2. Công văn số 2698/TCT-PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế đối với dịch vụ thu hộ phí môi giới xuất khẩu lao động(2003/06)

3. Công văn số 2702/TCT - PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc Hình thức của hợp đồng vay tài sản(2004/06)

4. Công văn số 2703/TCT - PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(2005/06)

5. Công văn số 2704/TCT - PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2006/06)

6. Công văn số 2699/TCT-PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng(2007/06)

7. Công văn số 2700/TCT-PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc Trích khấu hao tài sản cố định đối với quyền sử dụng đất lâu dài(2008/06)

8. Công văn số 2701/TCT-PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc chính sách thuế(2009/06)

9. Công văn số 2693/TCT-PCCS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(2010/06)

10.Công văn số 2697/TCT-TTr ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc sử dụng chữ ký khắc(2011/06)

11. Công văn số 2694/TCT-TTr ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế doanh thu(2012/06)

12. Công văn số 2692/TCT- TS ngày 31 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc Thu tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp có thu(2013/06)

13. Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2006 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề(2014/06)

14. Thông tư số 04/2006/TT-BBCVT ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điểm Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, viễn thông (2015/06)

15. Công văn số 2687/TCT-ĐTNN ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(2016/06)

16. Công văn số 2690/TCT-PCCS ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán tài sản cố định đối với công trình xây dựng trên đất của đối tượng Hợp tác kinh doanh(2017/06)

17. Công văn số 2689/TCT-PCCS ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (2018/06)

18. Công văn số 2685/TCT-PCCS ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế môn bài(2019/06)

19. Công văn số 1260/LS-XNC ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc quy định mới của Ba Lan về thị thực quá cảnh(2020/06)

20. Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(2021/06)

21. Thông tư số 09/2006/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Y Tế về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 09 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế (2022/06)

Ngày 31 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2674/TCT-DNNN ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kiểm tra quyết toán năm 2005 của các đơn vị kinh doanh xăng dầu thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam(1925/06)

2. Công văn số 2658/TCT-DNNN ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Công văn số 2643/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp về tính lương cho sản phẩm khuyến mại

4. Công văn số 2645/TCT-TS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm tiền thuê đất

5. Công văn số 2644/TCT-TS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền cho thuê mặt nước, mặt biển đối với tổ chức cá nhân trong nước

6. Công văn số 2646/TCT-T ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền thuê đất

7. Công văn số 2653/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thời hạn đăng ký thuế

8. Công văn số 2652/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng chứng từ thu tiền đi taxi

9. Công văn số 2651/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thời gian được hưởng ưu đãi thuế

10. Công văn số 2650/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ gia công mạ cho máy mcs và các chi tiết cơ khí

11. Công văn số 2649/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng

12. Công văn số 2648/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

13. Công văn số 2647/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

14. Công văn số 2639/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế

15. Công văn số 2640/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về phân bổ chi phí đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

16. Công văn số 2641/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai, nộp thuế khi bán nhà

17. Công văn số 2638/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng

18. Công văn số 2637/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng

19. Công văn số 2636/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân

20. Công văn số 2635/TCT-PCCS ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

21. Công văn số 2618/TCT-PCCS ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập hoá đơn khí xuất bán hàng hoá

22. Công văn số 2113/TCT-PCCS ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

23. Công văn số 2622/TCT-ĐTNN ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

24. Công văn số 2621/TCT-ĐTNN ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về đăng ký kế hoạch chuyển lỗ

25. Công văn số 2623/TCT-ĐTNN ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chuyển lỗ sau khi quyết toán

26. Công văn số 2612/TCT-PCCS ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ván ép nhân tạo

27. Công văn số 2611/TCT-PCCS ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng

28. Công văn số 2608/TCT-PCCS ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

29. Công văn số 2607/TCT-TNCN ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn thu thuế thu nhập cá nhân

30. Công văn số 2609/TCT-TS ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải quyết thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ nhận trước ngày 1/1/2005

31. Công văn số 2604/TCT-DNNN ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị hạch toán toàn phần

32. Công văn số 2605/TCT-TS ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền thuê đất

33. Công văn số 2599/TCT-PCCS ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai nộp thuế

34. Công văn số 2589/TCT-PCCS ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thu nhập chịu thuế

35. Công văn số 2590/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

36. Công văn số 2591/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về in quảng cáo trên vé xem phim tự in

37. Công văn số 2586/TCT-HTQT ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với lãi tiền vay

38. Công văn số 2583/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải phòng

Ngày 28 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2546/LĐTBXH-TL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chuyển xếp lương đối với viên chức trong doanh nghiệp(1905/06)

2. Công văn số 2539/LĐTBXH-LĐVL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư tại Trung tâm Dịch vụ an toàn kho quỹ(1906/06)

3. Công văn số 2535/LĐTBXH-LĐVL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Cấp giấy phép cho người lao động làm việc tại Việt Nam(1907/06)

4. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam(1908/06)

5. Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải(1909/06)

6. Công văn số 2528/LĐTBXH-LĐVL ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam(1910/06)

7. Công văn số 2525/LĐTBXH-LĐVL ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ cho lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP(1911/06)

8. Công văn số 2526/LĐTBXH-LĐVL ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xác định thời gian làm việc để tính chế độ trợ cấp thôi việc(1912/06)

9. Công văn số 3954/VPCP-CCHC ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ(1913/06)

10. Quyết định số 1156/TTg-CCHC ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP của Chính Phủ(1914/06)

11. Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Thuỷ sản thành Trường Đại học Nha Trang(1915/06)

12. Quyết định số 1000//QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 và Chủ tịch Hội đồng Trung ương xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm 2005.(1916/06)

13. Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế(1917/06)

14. Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ(1918/06)

15. Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính(1919/06)

16. Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà(1920/06)

17. Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính Phủ giai đoạn 2003-2010(1921/06)

18.Công văn số 8907/BTC-VP ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về Chuyển giao chức năng quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho Hội (1922/06)

19. Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài(1923/06)

20. Quyết định số 555/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Kiểm Toán Nhà nước về ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà Nước(1924/06)

21. Quyết định số 556/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Kiểm Toán Nhà nước về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà Nước(1925/06)

Ngày 25 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2509/LĐTBXH-TL ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp doanh nghiệp hạng I(1894/06)

2. Công văn số 2484/LĐTBXH-BHXH ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm(1895/06)

3. Công văn số 2492/LĐTBXH-TL ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ trả lương trong công ty nhà nước(1896/06)

4. Công văn số 2493/LĐTBXH-TL ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2006 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam(1897/06)

5. Công văn số 2473/LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động (1898/06)

6. Công văn số 2471/LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng doanh nghiệp liên doanh(1899/06)

7. Công văn số 2472/LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương của công ty thuộc Tổng công ty hạng đặc biệt(1900/06)

8. Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn(1901/06)

9. Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt nam (1902/06)

10. Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã (1903/06)

11. Quyết định số 109/QĐ-QLD ngày 17 tháng 07 năm 2006 cảu Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt nam) về việc công bố thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam (1904/06)

Ngày 24 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2591/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về in quảng cáo trên vé xem phim tự in(1864/06)

2. Công văn số 2590/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(1865/06)

3. Công văn số 2589/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thu nhập chịu thuế(1866/06)

4. Công văn số 2583/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng(1867/06)

5. Công văn số 2573/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã(1868/06)

6. Công văn số 2574/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(1869/06)

7. Công văn số 2576/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc nghĩa vụ tài chính đối với trường, trung tâm đào tạo lái xe(1870)

8. Công văn số 2575/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng(1871/06)

9. Công văn số 2577/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp phần mềm(1872/06)

10. Công văn số 2578/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc đề nghị giảm giá tính thuế tìa nguyên nước mặt(1873/06)

11. Công văn số 2579/TCT-TS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đến đất đai(1874/06)

12. Công văn số 2568/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông sơ chế(1875/06)

13. Công văn số 2580/TCT-TS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp cổ phần hoá(1876/06)

14. Công văn số 2570/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(1877/06)

15. Công văn số 2569/TCT-PCCS ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu phí của đơn vị sự nghiệp có thu(1878/06)

16. Công văn số 2563/TCT-DNNN ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trích khấu hao tài sản cố định đối với hầm lò khai thác than(1879/06)

17. Công văn số 2564/TCT-TNCN ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời thư phản ánh về thuế thu nhập cá nhân(1880/06)

18. Công văn số 2555/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoá đơn xuất hàng biếu tặng, khuyến mại (1881/06)

19. Công văn số 2554/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt hành vivi phạm về vé thăm quan tự in(1882/06)

20. Công văn số 2551/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng chứng từ khi xuất bán hàng hoá, dịch vụ(1883/06)

21. Công văn số 2552/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tư vấn(1884/06)

22. Công văn số 2550/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động xây dựng từ năm 1998(1885/06)

23. Công văn số 2540/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập cá nhân(1886/06)

24. Công văn số 2547/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm ván dăm(1887/06)

25. Công văn số 2539/TCT-TS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất(1888/06)

26. Công văn số 2541/TCT-DNK ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc(1889/06)

27. Công văn số 2529/TCT-HTQT ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thúê đối với các cá nhân người Đức(1890/06)

28. Công văn số 2533/TCT-TS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp lệ phí trước bạ đối với đất thuê(1891/06)

29. Công văn số 2532/TCT-PCCS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về vướng mắc chính sách thu chuyển quyền sử dụng đất(1892/06)

30. Công văn số 2536/TCT-TS ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ đất(1893/06)

Ngày 20 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2443/LĐTBXH - LĐVL ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động(1852/06)

2. Công văn số 2441/LĐTBXH - BHXH ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xác định thời gian hưởng chế độ hưu trí(1853/06)

3. Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí(1854/06)

4. Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia giáo dục ngày 12/7/2006(1855/06)

5. Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước(1856/06)

6. Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn và ngân sách nhà nước(1857/06)

7. Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 của Tổng công ty Cao su Việt nam(1858/06)

8. Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá(1859/06)

9. Quyết định số 168/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Hàng không Việt Nam(1860/06)

10. Công văn số 3006/BTNMT-VPTL ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định số 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 07/06/2006 của bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường(1861/06)

11. Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc(1862/06)

12. Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/06/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước(1863/06)

Ngày 19 tháng 07 năm 2006

1. Hướng dẫn số 01/HĐĐX ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Hội Đồng tư vấn đặc xá Trung ương về việc thi hành Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 07/7/2006 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006(1839/06)

2. Công văn số 2402/LĐTBXH - TL ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng đối với công ty cổ phần(1840/06)

3. Công văn số 2414/LĐTBXH - TL ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2006 của khối cơ sở hạ tầng thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam (1841/06)

4. Công văn số 8663/BTC-CST ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng(1842/06)

5. Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật(1843/06)

6. Quyết định số 167/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - Thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010"(1844/06)

7. Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh(1845/06)

8. Chỉ thị số 23/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học(1846/06)

9. Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999-2005)(1847/06)

10. Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn II)(1848/06)

11. Quyết định số 161/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020(1849/06)

12. Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản(1850/06)

13. Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùn cao(1851/06)

Ngày 17 tháng 07 năm 2006

1. Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTC-BLĐTBX ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú(1804/06)2. Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt(1805/06)3. Công văn số 8494/BTC-QLCS ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng xử lý tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các Ban Quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước(1806/06)4. Công văn số 2478/TCT-PCCS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ngành nghề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(1807/06)5. Công văn số 2477/TCT-PCCS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp(1808/06)6. Công văn số 2482/TCT-PCCS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí bồi thường hoa màu(1809/06)7. Công văn số 2481/TCT-TS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính khấu hao tài sản cố định(1810/06)8. Công văn số 2480/TCT-TS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất(1811/06)9.Công văn số 2479/TCT-TS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền thuê đất đối với đất làm kinh tế trang trại(1812/06)10.Công văn số 2484/TCT-TNCN ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu(1813/06)11. Công văn số 2489/TCT-PCCS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu hao tài sản cố định(1814/06)12.Công văn số 2488/TCT-PCCS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp(1815/06)13. Công văn số 2487/TCT-PCCS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp(1816/06)14. Công văn số 2486/TCT-TS ngày 13 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất(1817/06)15. Công văn số 2467/TCT-TS ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính thuế lệ phí trước bạ(1818/06)16. Công văn số 2469/TCT-PCCS ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xuất hoá đơn giá trị gia tăng(1819/06)17. Công văn số 2472/TCT-PCCS ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(1820/06)18. Công văn số 2471/TCT-PCCS ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(1821/06)19. Công văn số 2475/TCT-PCCS ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu hao tài sản cố định(1822/06)20.Công văn số 2441/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc truy thu thuế(1823/06)21.Công văn số 2440/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng doanh nghiệp chế xuất(1824/06)22.Công văn số 2439/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (1825/06)23. Công văn số 2438/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý vi phạm khi bán hàng hoá không có hoá đơn(1826/06)24. Công văn số 2437/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sửdụng biên lai thu phí, lệ phí.(1827/06)25. Công văn số 2436/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập hoá đơn khi phân chia doanh thu.(1828/06)26.Công văn số 2443/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế(1829/06)27.Công văn số 2447/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm hành chính(1830/06)28. Công văn số 2446/TCT-TS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá đất tính thu tiền sử dụng đất(1831/06)29.Công văn số 2452/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp(1832/06)30.Công văn số 2451/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(1833/06)31. Công văn số 2453/TCT-PCCS ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định trên đất thuê(1834/06)32. Công văn số 2424/TCT-TS ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất(1835/06)33. Công văn số 2423/TCT-TS ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc vướng mắc về sử dụng hoá đơn(1836/06)34. Công văn số 2422/TCT-PCCS ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc chính sách thuế đối với hoạt động thu mua hàng nông sản (1837/06)35. Công văn số 2426/TCT-PCCS ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng(1838/06)Ngày 12 tháng 07 năm 2006


1. Công văn số 2351/LĐTBXH ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tham gia bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp sản xuất mùa vụ(1790/06)

2. Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề(1797/06)

3. Công văn số 2339/BLĐTBXH -TL ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động (1791/06)

4. Công văn số 2338/BLĐTBXH -BHXH ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại(1792/06)

5. Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài(1793/06)

6. Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về pháp triển ngành nghề nông thôn (1794/06)

7. Nghị quyết số 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2006 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06/2006(1795/06)

8. Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006-2010(1796/06)

9. Thông tư số 04/2006/TT-NHNN ngày 03 tháng 07 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước(1798/06)


Ngày 10 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2372/TCT-DNNN ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc miễn, phạt chậm nộp thuế(1768/06)

2. Công văn số 2379/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế (1769/06)

3. Công văn số 2378/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc xử phạt về hành vi vi phạm về hoá đơn(1770/06)

4. Công văn số 2377/TCT-TS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc xác định diện tích thuế nhà đất(1771/06)

5. Công văn số 2376/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc đăng ký in và sử dụng vé xe khách (1772/06)

6. Công văn số 2375/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc trả lời chính sách thuế(1773/06)

7. Công văn số 2374/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(1774/06)

8. Công văn số 2381/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc hoà thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể(1775/06)

9. Công văn số 2386/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA(1776/06)

10. Công văn số 2392/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc chính sách thuế giá trị gia tăng(1777/06)

11. Công văn số 2391/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc vi phạm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp(1778/06)

12. Công văn số 2390/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp(1779/06)

13. Công văn số 2389/TCT-PCCS ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc xử lý thuế do chuyển nhượng quyền sử dụng đất(1780/06)

14. Công văn số 2388/TCT-ĐTNN ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài(1781/06)

15. Công văn số 2371/TCT-PCCS ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc thuế nhà thầu nước ngoài(1782/06)

16. Công văn số 2366/TCT-PCCS ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc sử dụng hoá đơn tự in đối với Tập đoàn than và khoáng sản Việt nam (1783/06)

17. Công văn số 2369/TCT-TS ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc lệ phí trước bạ đối với dự án được giao đất(1784/06)

18. Công văn số 2361/TCT-PCCS ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc chính sách thuế(1785/06)

19. Công văn số 2354/TCT-TVQT ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc đăng ký sử dụng chứng từ thu phí tự in(1786/06)

20. Công văn số 2355/TCT-PCCS ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc sử dụng chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hoá nội bộ (1787/06)

21. Công văn số 2350/TCT-TNCN ngày 03 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân(1788/06)

Ngày 07 tháng 07 năm 2006

1. Công văn số 2301/LĐTBXH-TL ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam(1738/06)

2. Công văn số 2300/LĐTBXH -TL ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương đối với người lao động thuộc ban quản lý(1739/06)

3. Công văn số 2283/LĐTBXH -TBLSNCC ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2006(1740/06)

4. Công văn số 2291/LĐTBXH -TL ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nâng bậc lương hàng năm (1741/06)

5. Công văn số 4957/BKH-PTDN ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê việc thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2005(1742/06)

6. Công văn số 3505/VPCP-ĐMDN ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam thành Tổng công ty(1743/06)

7. Công văn số 3506/VPCP-ĐMDN ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006-2010(1745/06)
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • sthink.com.vn
  • Thảo Phươngg
Xem nhiều