Khấu hao TSCĐ trong thời gian chờ bàn giao CTY cổ phần?

 • Thread starter phanboboaiai
 • Ngày gửi
P

phanboboaiai

Sơ cấp
13/6/06
13
0
0
Hà nội
#1
Công ty chúng tôi đang tiến hành quyết toán thuế để bàn giao sang Công ty cổ phần.

Cán bộ cục thuế Hà nội cho rằng:

- Không được khấu hao đối với những TSCĐ đã hết khấu hao khi xác định GTDN mà được dánh giá tăng thêm.
- Những tài sản này chỉ được tính khấu hao khi bước sang hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần.

VD: Một máy phô tô có nguyên giá là 100 triệu, GT còn lại tại thời điểm xác định GTDN bằng 0. Đánh giá lại là 20% -> GTCL = 20triệu.

Trong quá trình chờ bàn giao, máy phô tô này vẫn hoạt động phục vụ làm ra doanh thu. Thế nhưng theo cán bộ thuế thì không được tính khấu hao/

Đơn vị chúng tôi cho rằng ý kiến của cục thuế HN như vậy là không chuẩn xác vì nếu không dc khấu hao thì đến khi bàn giao, giá trị thực tế của máy chí còn 5% mà Công ty cổ phần phải ghánh chịu 20% tương đương 20 triệu.

Xin nêu vấn đề này lên diễn đàn để mọi người cùng bàn bạc và kiến nghị.

Nếu quan điểm của cục thuế HN là đúng thì cũng đề nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#2
phanboboaiai nói:
Công ty chúng tôi đang tiến hành quyết toán thuế để bàn giao sang Công ty cổ phần.

Cán bộ cục thuế Hà nội cho rằng:

- Không được khấu hao đối với những TSCĐ đã hết khấu hao khi xác định GTDN mà được dánh giá tăng thêm.
- Những tài sản này chỉ được tính khấu hao khi bước sang hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần.

VD: Một máy phô tô có nguyên giá là 100 triệu, GT còn lại tại thời điểm xác định GTDN bằng 0. Đánh giá lại là 20% -> GTCL = 20triệu.

Trong quá trình chờ bàn giao, máy phô tô này vẫn hoạt động phục vụ làm ra doanh thu. Thế nhưng theo cán bộ thuế thì không được tính khấu hao/

Đơn vị chúng tôi cho rằng ý kiến của cục thuế HN như vậy là không chuẩn xác vì nếu không dc khấu hao thì đến khi bàn giao, giá trị thực tế của máy chí còn 5% mà Công ty cổ phần phải ghánh chịu 20% tương đương 20 triệu.

Xin nêu vấn đề này lên diễn đàn để mọi người cùng bàn bạc và kiến nghị.

Nếu quan điểm của cục thuế HN là đúng thì cũng đề nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn.
Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
Văn bản hướng dẫn tại đây.

http://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=800&progid=22003&oid=23624
 
P

phanboboaiai

Sơ cấp
13/6/06
13
0
0
Hà nội
#3
Thưa Bác Phước Thiện.

Cái QĐ 206 nói rằng không cho khấu hao đối với TS hết giá trị. Nhưng cái máy phô tô của tôi khi đánh giá lại còn 20% giá trị cơ mà.

Tại thời điểm xác định GTDN xong Công ty đã phải nhận nợ thêm với nhà nước 20% giá trị của cái máy phô tô.

Cái máy phô tô này vẫn được SD để làm ra doanh thu, nó hỏng đi và trên thực tế đến thời điểm bàn giao chính thức thì nó đã thành đồng nát.

Nếu không cho khấu hao thì Công ty cổ phần phải nhận một cái máy đồng nát không còn GTSD nhưng giá trị trên sổ là 20% chăng?

Thế khi thanh lý cái máy đồng nát này với giá trị thu hồi là 1% thì lỗ 19% do nó đã nai lưng để làm ra doanh thu cho nhà nước mà hỏng đi ai chịu?

Cổ đông của Công ty cổ phần phải chịu thiệt 19% này à?
 
P

phanboboaiai

Sơ cấp
13/6/06
13
0
0
Hà nội
#4
Rất nhiều công ty cổ phần đã chịu cảnh này khi nhận bàn giao.

Nếu không cho khấu hao thì phải cho đánh giá lại. Máy không còn giá trị như lần xác định GTDN nừa mà phải giảm xuống do hao mòn(nếu không dùng thì cũng hao mòn vô hình).

Phần chênh lệch giữa 2 lần đành giá tiếp tục phải giảm vốn Nhà nước. Công ty cổ phần không thể nhận một cái máy đồng nát mà vẫn được dánh giá 20, thậm chí 50%.
 
T

Tralipton

Sơ cấp
17/2/04
78
0
0
41
HCMC, VN
Truy cập trang
#5
Theo Mình trường hợp này không được tính khấu hao. vì số khấu hao đã hết

QD- 206

Điều 9: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:
1. Mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao. Mức trích khấu hao tài sản cố định được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
Đối với những tài sản cố định chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại... và tính vào chi phí khác.
2. Những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:
- Tài sản cố định thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.
- Tài sản cố định phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn,... được đầu tư bằng quỹ phúc lợi.
- Những tài sản cố định phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội, không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như đê đập, cầu cống, đường xá,... mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.
- Tài sản cố định khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, theo dõi các tài sản cố định trên đây như đối với các tài sản cố định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản cố định này (nếu có); mức hao mòn hàng năm được xác định bằng cách lấy nguyên giá chia :)) cho thời gian sử dụng của tài sản cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nếu các tài sản cố định này có tham gia vào hoạt động kinh doanh thì trong thời gian tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp cho thuê tài sản cố định hoạt động phải trích khấu hao đối với tài sản cố định cho thuê.
4. Doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính phải trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính như tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp đi thuê tài sản cố định tài chính cam kết không mua tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao tài sản cố định thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.
5. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh.
6. Quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao.

Chúc bạn vận dụng thành công!!! nhớ làm đúng qui định nhé!!.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#6
=phanboboaiai]Thưa Bác Phước Thiện.

Cái QĐ 206 nói rằng không cho khấu hao đối với TS hết giá trị. Nhưng cái máy phô tô của tôi khi đánh giá lại còn 20% giá trị cơ mà.
Thì QĐ 206 đã nói rõ là Doanh nghiệp không được tính và trích khâu hao đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.Thì phải chấp hành như thế chứ biết thế nào?!
 
P

phanboboaiai

Sơ cấp
13/6/06
13
0
0
Hà nội
#7
Ai bảo là tài sản dánh giá lại 20% đã hết giá trị?

Ngay từ lúc xác định trong GTDN thì Công ty đã phải nhận về giá trị theo biên bản đánh giá. Coi như mua lại phần giá trị này của Nhà nước. Thanh toán ngay bằng tiền chuyển về Quỹ sắp xếp hoặc dùng để thanh toán hộ Nhà nước các khoản chi Cổ phần hóa.

Như vậy, nếu nói là tài sản hết giá trị là sai. Giá trị còn lại bây giờ bằng với phần đánh giá lại.

1. Tài sản này có giá trị ghi sổ bằng với biên bản đánh giá.

2. Nó hỏng đi do tham gia làm ra doanh thu.

Vậy nếu không cho nó khấu hao thì xin hỏi khi nó thành đồng nát mà vẫn chịu giá trị còn lại như lúc nó được đặt lên cân đo đánh giá thì có đúng không?
 
P

phanboboaiai

Sơ cấp
13/6/06
13
0
0
Hà nội
#8
Một thứ đồng nát thì ai nhận vời giá trị 20%?

Ai bảo là tài sản dánh giá lại 20% đã hết giá trị?

Ngay từ lúc xác định trong GTDN thì Công ty đã phải nhận về giá trị theo biên bản đánh giá. Coi như mua lại phần giá trị này của Nhà nước. Thanh toán ngay bằng tiền chuyển về Quỹ sắp xếp hoặc dùng để thanh toán hộ Nhà nước các khoản chi Cổ phần hóa.

Như vậy, nếu nói là tài sản hết giá trị là sai. Giá trị còn lại bây giờ bằng với phần đánh giá lại.

1. Tài sản này có giá trị ghi sổ bằng với biên bản đánh giá.

2. Nó hỏng đi do tham gia làm ra doanh thu.

Vậy nếu không cho nó khấu hao thì xin hỏi khi nó thành đồng nát mà vẫn chịu giá trị còn lại như lúc nó được đặt lên cân đo đánh giá thì có đúng không?
 
X

XuanDuc

Thành viên thân thiết
2/9/04
254
0
16
48
Bình Dương
#9
Khấu hao TSCĐ !

phanboboaiai nói:
Ai bảo là tài sản dánh giá lại 20% đã hết giá trị?

Ngay từ lúc xác định trong GTDN thì Công ty đã phải nhận về giá trị theo biên bản đánh giá. Coi như mua lại phần giá trị này của Nhà nước. Thanh toán ngay bằng tiền chuyển về Quỹ sắp xếp hoặc dùng để thanh toán hộ Nhà nước các khoản chi Cổ phần hóa.

Như vậy, nếu nói là tài sản hết giá trị là sai. Giá trị còn lại bây giờ bằng với phần đánh giá lại.

1. Tài sản này có giá trị ghi sổ bằng với biên bản đánh giá.

2. Nó hỏng đi do tham gia làm ra doanh thu.

Vậy nếu không cho nó khấu hao thì xin hỏi khi nó thành đồng nát mà vẫn chịu giá trị còn lại như lúc nó được đặt lên cân đo đánh giá thì có đúng không?
Bạn hoàn toàn chính xác trong lập luận và thực tế phát sinh. Nguyên tắc kế toán đã xác định không chỉ riêng cho TSCĐ mà cả công cụ dụng cụ hay tồn kho hàng hóa, khi kiểm kê đánh giá lại hoặc xác định lại giá trị tài sản kế toán phải tiến hành điều chỉnh sổ sách theo giá trị mới ngay sau khi có quyết định, dĩ nhiên sẽ tiếp tục được tính khấu hao theo nguyên giá mới. Nhưng để giải quyết vấn đề này cho dung hòa tôi có 2 phương án sau :
1. Giá trị TS khi xác định lại đã hình thành vào vốn nhà nước khi bán cổ phần. Trong thời gian chuyển giao giữa DNNN và Cty cổ phần sẽ phát sinh các HĐ SXKD liên quan đến TSCĐ (có DT-CP) thì vấn khấu hao theo nguyên giá mới như bình thường (nếu thuế chấp nhận).
2. Trường hợp thuế không chấp nhận thì khi quyết toán phần vốn nhà nước trong thời gian từ khi có quyết định xác định giá trị DN đến khi bàn giao kế toán tính toán lại giá trị khấu hao của TSCĐ có nguyên giá tăng lên đưa vào chi phí cổ phần hóa hoặc để có cơ sở điều chỉnh lại cơ cấu vốn của nhà nước tại công ty cổ phần (nếu nhà nước còn nắm giữ cổ phần). Tất cả các vấn đề này chỉ có thể bàn bạc với ban chỉ đạo cổ phần hóa DNNN (cụ thể là tổ giúp việc trong đó có chi cục quản lý TCDN)
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#10
Bây giờ mình hiểu thêm một lý do nữa khiến cho công tác cổ phần hóa diễn ra chậm chạp. Nếu Tài sản được đánh giá lại mà tiếp tục khấu hao thì không biết lúc nào mới xác định giá trị thự6c tế bàn giao khi cổ phần hóa:wall:
Giả sử doanh nghiệp sắp cổ phần hóa có khoản vài chục tài sản cố định và khoản chừng đó số lượng công cụ, dụng cụ tương đối có giá trị, thì sau khi kiểm kê, đánh giá, tiếp tục khấu hao ( hoặc tính giá trị hao mòn) của các tài sản này thi khó mà cổ phần được quá.
 
X

XuanDuc

Thành viên thân thiết
2/9/04
254
0
16
48
Bình Dương
#11
TSCĐ khi cổ phần hóa !

levanton nói:
Bây giờ mình hiểu thêm một lý do nữa khiến cho công tác cổ phần hóa diễn ra chậm chạp. Nếu Tài sản được đánh giá lại mà tiếp tục khấu hao thì không biết lúc nào mới xác định giá trị thự6c tế bàn giao khi cổ phần hóa:wall:
Giả sử doanh nghiệp sắp cổ phần hóa có khoản vài chục tài sản cố định và khoản chừng đó số lượng công cụ, dụng cụ tương đối có giá trị, thì sau khi kiểm kê, đánh giá, tiếp tục khấu hao ( hoặc tính giá trị hao mòn) của các tài sản này thi khó mà cổ phần được quá.
Thật ra cũng không có gì khó đâu bạn. Mọi đánh giá và tính toán cũng chỉ mang tính tương đối (dĩ nhiên bao giờ đánh giá cũng cao). Nhưng nếu doanh nghiệp thật sự làm ăn có hiệu quả (tùy thuộc vào cách nhìn nhận của cổ đông) và có những lợi thế thương mại thì cổ đông vẫn chấp nhận để đầu tư và coi như phần chênh lệch do đánh giá lại cao lên đó là một khoản chi phí đầu tư phát sinh thêm mà mỗi cổ đông sẽ gánh chịu.
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#12
XuanDuc nói:
Thật ra cũng không có gì khó đâu bạn. Mọi đánh giá và tính toán cũng chỉ mang tính tương đối (dĩ nhiên bao giờ đánh giá cũng cao). Nhưng nếu doanh nghiệp thật sự làm ăn có hiệu quả (tùy thuộc vào cách nhìn nhận của cổ đông) và có những lợi thế thương mại thì cổ đông vẫn chấp nhận để đầu tư và coi như phần chênh lệch do đánh giá lại cao lên đó là một khoản chi phí đầu tư phát sinh thêm mà mỗi cổ đông sẽ gánh chịu.
Cám ơn bạn!
Ý cúa mình cũng như vậy đó, việc đánh giá lại tài sản chỉ là tượng đối thôi, cả việc đánh giá theo tính trạng kỹ thuật, công suất, cũng như giá trị cũng tương đối, không ai đi đánh giá chi li được, hơn nữa, nếu có khấu hao trong một vài tháng cũng chỉ khoản 1->3% giá trị TSCĐ,nếu so với chi phí của doanh nghiệp lại càng quá nhỏ. Nên các cổ đông, hội đồng cổ phần hóa cũng sẽ chấp nhận thôi, trừ một vài trường hợp đặc biệt thì có thể đánh giá lại một lần nữa.:friend:
 
A

Alibaba40

Sơ cấp
31/7/06
1
0
0
43
TT Vĩnh Hồ
#13
Vấn đề ở đây là thời gian chờ đợi để bàn giao quá dài, do gặp phải những vấn đề phức tạp trong đăng ký kinh doanh.

Thời gian chờ bàn giao là 18 tháng. Một dây chuyền lắp ráp cơ khí kỹ nghệ cao khấu hao 60 tháng có nguyên giá 3 tỷ. Nếu không cho khấu hao thì thiệt hạo cho Công ty cổ phần là RẤT LỚN đó.

Vấn đề ở đây không phải là ít hay nhiều mà phải đúng. Hướng tới cái đúng.

Tài sản có giá trị, doanh nghiệp phải thanh toán tiền để mua nó. Nó tham gia làm ra lợi nhuận, hao mòn đi, thậm chí vứt đi luôn sau 18 tháng chờ bàn giao.

Mà không cho khấu hao thì liệu có đúng luật không?
 
X

XuanDuc

Thành viên thân thiết
2/9/04
254
0
16
48
Bình Dương
#14
TSCĐ khi cổ phần!

Alibaba40 nói:
Vấn đề ở đây là thời gian chờ đợi để bàn giao quá dài, do gặp phải những vấn đề phức tạp trong đăng ký kinh doanh.

Thời gian chờ bàn giao là 18 tháng. Một dây chuyền lắp ráp cơ khí kỹ nghệ cao khấu hao 60 tháng có nguyên giá 3 tỷ. Nếu không cho khấu hao thì thiệt hạo cho Công ty cổ phần là RẤT LỚN đó.

Vấn đề ở đây không phải là ít hay nhiều mà phải đúng. Hướng tới cái đúng.

Tài sản có giá trị, doanh nghiệp phải thanh toán tiền để mua nó. Nó tham gia làm ra lợi nhuận, hao mòn đi, thậm chí vứt đi luôn sau 18 tháng chờ bàn giao.

Mà không cho khấu hao thì liệu có đúng luật không?
Không phảI là không cho khấu hao. Nhưng vì kế toán phải xử lý các trường hợp phức tạp khác (ngoài ý muốn) và để dung hòa mọi khía cạnh nên phải ...
 
P

phanboboaiai

Sơ cấp
13/6/06
13
0
0
Hà nội
#15
Hiện đã có nhiều Công ty CP bị cục thuế HN ép không cho khấu hao. Trong khi cục thuế TP HCM và nhiều địa phương khác vẫn đồng ý cho khấu hao. Thậm chí trừ phòng Nông Lâm ra thì các phòng khác đều cho khấu hao.

Đây là kiểu hành xữ không theo luật chăng?

Làm kế toán cái gì rõ ràng được thì phải rõ, đừng hành xử kiểu cảm tính và trao đổi chung chung như vậy Bác ạ.

Tài sản có giá trị, công ty cổ phần phải nhận giá trị này.

Nó tham gia tạo lợi nhuận và hỏng đi.

Nếu không cho khấu hao là sai luật.

Ai có ý kiến khác đề nghị biện luận rõ ràng.

Các bác là cán bộ thuế phát biểu cần rõ hơn.

Đừng vì đã hành xử sai đối với một số doanh nghiệp mà cố cãi cùn cho cái sai.
 
T

tnqt

Sơ cấp
14/12/06
1
0
0
sài gòn
#16
Các bạn cho mình hỏi thêm 1 tý.
Vậy khi chính thức chuyển sang cty Cp, lúc đó GTCL TSCĐ sẽ thành NG TSCĐ của Cty CP. vậy khi đó, thời gian tính khấu hao sẽ tính như thế nào, như tài sản mua mới hay là tài sản đã qua sử dụng.
 
S

son_ktt

Cao cấp
25/11/06
345
0
0
Ha Noi
#17
:byebye: Mình cũng là một doanh nghiệp nhà nước đã qua cổ phần, đã quyết toán thuế:
1. Vấn đề mà bạn phanboboaiai nêu ra là thực tế hầu hết các doanh nghiệp khi cổ phần gặp phải, giá trị tài sản còn lại rất hay bị đánh giá tăng (ít nhất là 20%) bởi các nguyên do sau:
- Đối với những tài sản đã hết khấu hao thì về nguyên tắc khi cổ phần và không sử dụng nữa thì phải chuyển trả lại "cái xác" cho nhà nước, cụ thể là Cty mua bán nợ - BTC.
- Đại đa số khi cổ phần hóa nhà nước luôn muốn đánh giá tăng giá trị còn lại của tài sản để làm tăng giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều khi phương thức này lại "thái quá", có khi tài sản hỏng bét ra rồi mà vẫn đánh giá là còn giá trị sử dụng tốt và đôi khi vì quan hệ, vì... nhiều cái khác nữa... doanh nghiệp cổ phần phải chấp nhận, điều này là một gánh nặng cho doanh nghiệp sau khi cổ phần. Mà theo quy định, khi đánh giá giá trị còn lại của tài sản đó phải >20% nguyên giá ban đầu thì mới được giữ lại doanh nghiệp, bằng không sẽ trả về Cty mua bán nợ.
2. Đối với việc khấu hao đối với các tài sản đánh giá tăng khi cổ phần hóa, bên mình đã làm như sau (đã quyết toán thuế):
- Trong thời gian hoạt động chờ bàn giao, chuyển đổi sang Cty cổ phần thì mức khấu hao vẫn trích như trước kia.
- Khi chuyển đổi sang Cty cổ phần, sẽ hạch toán lại giá trị của tài sản theo giá trị đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp và tính từ thời gian xác định giá trị DN đó.
*Để dễ hiểu, mình ví dụ như sau:
- Có 1 tài sản A, nguyên giá 100 triệu, khấu hao trong 10 năm, đã khấu hao hết 80 tr, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/6/2004) thì giá trị còn lại trên sổ sách là 25tr. Khi cổ phần hóa xác định lại giá trị là 40tr. Ngày 1/1/2005 là thời điểm bàn giao giữa Cty nhà nước sang Cty cổ phần.
- Trong thời gian từ 30/6/2004 tới 31/12/2004 (6 tháng) mình vẫn trích tiếp khấu hao là 5tr.
- Vào ngày 1/1/2005, mình mở sổ kế toán mới theo BB bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và DN cổ phần, theo đó, mình đã làm theo kiểu "cũ người, mới ta", mình cho HT nguyên giá của tài sản là 30tr, đã khấu hao hết 5tr. Và đương nhiên ở đây, thời gian khấu hao còn lại của tài sản này cũng được đánh giá lại (vì bản chất nó không phải là tài sản mới - đã có BB bàn giao để dẫn chứng khi QT thuế), như bên mình đã làm là mình lấy ngay thời gian khấu hao còn lại là 2 năm (bằng với thời gian còn lại trước cổ phần hóa).
3. Bên mình đã quyết toán và không có vấn đề gì cả.
Bạn thử nghiên cứu xem có áp dụng với bên Cty bạn được không!
Chúc thành công!
--------------------:0frown:
 
Sửa lần cuối:
N

Nguyễn Hải Yến

Guest
#19
tôi nghĩ nếu thuế không cho tính khấu hao là vô lý. Nếu cục thuế Hà nội không cho thì bạn làm công văn hỏi thẳng Tổng cục thuế chứ các cục thuế nhiều khi chuối lắm
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Thành viên thân thiết
16/6/05
589
21
18
Pleiku
#20
CTT nói:
em muon hoi muon tham khao nhung kien thuc ve TSCD thi tham khao nhu the nao giup em voi
Bạn muốn tham khảo kiến thức gì về TSCĐ đây?
Trước hết bạn cần tham khảo QĐ 206/2003/QĐ-BTC. Để biết về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ nhé!
 

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic9
 • auyeuch
 • lơ lửng
 • vanquyenkts
 • beyeu0308
 • Đinh Thị Quyên
 • Trang-TC
 • daongocnam0603
 • Trieu Vi
 • thuva123
 • dauphuthui
 • nguyen ngoc lam1997
 • kophaithach2
Xem nhiều