Nhập khẩu phần mềm sử dụng hoặc bán lại có phải nộp thuế nhà thầu?

  • Thread starter nguyẽnkhôikiệt
  • Ngày gửi
N

nguyẽnkhôikiệt

Sơ cấp
#1
Mình đọc thông tư nhưng có một số nội dung không hiểu rõ. Nếu bạn nào cho mình biết với.
1. Trong thông tư có đề cập đến đánh thuế trong trường hợp bản quyền . Vậy cụ thể thế nào?Cụ thể trường hợp nào phải nộp thuế ?
2. Trường hợp cụ thể một công ty thương mại nhập khẩu phần mềm về sử dụng hay bán lại cho công ty khác ( đã qua hải quan) theo hợp đồng thương mại mua bán như các loại hàng hóa thông thường khác thì có phải nộp thuế theo thông tư này không?

:dance2:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều