Hoi ve chenh lech ty gia

  • Thread starter cpa
  • Ngày gửi
C

cpa

Guest
Minh muon biet quy trinh ke toan danh gia lai chenh lech ty gia cuoi ky ntn ?
Vd ky 1 mua 1000USD ty gia 14
ky 2 ty gia 14,5 nhung mua them 1000USD
ky 12 ty gia 15 ban di 1000 USD
luc do ke toan danh gia lai ntn?
 
Trang tin Webketoan
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,176
593
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
2. Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải quy đổi số dư tiền mặt, tiền đang gửi, tiền chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra “Đồng“ Việt Nam, thực hiện theo tỷ giá được hướng dẫn dưới đây. Khoản chênh lệch giữa tỷ giá sau khi quy đổi với tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán được xử lý như sau:

2.1 Đối với chênh lệch tỷ giá phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gởi, tiền đang chuyển,, các khoản nợ ngắn hạn (01 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.

2.2 Đối với chênh lệch tỷ giá phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên một năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được xử lý như sau:

· Đối với các khoản nợ phải thu dài hạn: Trong trường hợp tỷ giá quy đổi số dư cuối kỳ cao hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì chênh lệch tỷ gí xử lý như đã quy định tại Mục (2.1). Trong trường hợp tỷ giá quy đổi số dư cuối kỳ thấp hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì chênh lệch tỷ giá hạch toán vào chi phí tài chính trong năm.

· Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn: Trường hợp tỷ giá quy đổi mà số dư cuối kỳ cao hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì chêch lệch tỷ giá hạch toán vào chi phí tài chính trong năm. Trường hợp tỷ giá quy đổi có số dư cuối kỳ thấp hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì chênh lệch tỷ giá xử lý như đã nêu tại Mục (2.1)

· Khi thanh lý từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả dài hạn, nếu tỷ giá thanh toán phát sinh cao hơn hoặc thấp hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ kế toán thì phần chêch lệch tỷ giá được xử lý như đã quy định tại Mục (1.2) nêu trên.

(Trích thông tư số 44/TC-TCDN ngày 08-7-1997 của Bộ Tài chính; Công văn số 4452/TCT-NV6 ngày 24-8-1999 của Bộ Tài chính; Thông tư số 101/2000/TT-BCT ngày 17-10-2000 của Bộ Tài chính)
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Cho SC hỏi trương hợp này nên hạch toán thế nào:
25/4: Cty vay ngắn hạn Ngân hàng 5.000 EUR, tỷ giá 16.000 đ -> 80.000.000 đ
25/7: Cty trả hết nợ, tỷ giá 18.000 đ -> 90.000.000 đ
Cty trả lãi vay 20 EUR tại tài khoản tiền gửi, EUR do ngân hàng bán, tỷ giá 18.000
Cty dùng tỷ giá thực tế

-----------------------------------------------------------------------

Chênh lệch tỷ giá và lãi vay SC cho vào 635 như dưới đây có sai ko ???

25/4 Nợ 112: 80.000.000
Có 311: 80.000.000
Nợ 007: 5.000 EUR
25/7 Nợ 311: 80.000.000
Có 112: 80.000.000
Nợ 635: 10.000.000
Có 112: 10.000.000
Nợ 635: 360.000
Có 112: 360.000
Có 007: 5.020 EUR

20 EUR trả lãi vay, thì cuối năm có phải có phải xét chênh lệch tỷ giá ko ?
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Như bạn nói thì các khoản vay này đã chấm dứt đến cuối năm, do vậy đã được sử lý chênh lệch ngay rồi, chỉ xét chênh lệch cuối năm với tài sản, các khoản nợ còn trên bảng cân đối của DN.
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Cho SC hỏi luôn trường hợp này, chênh lệch tỷ giá sẽ hạch toán thế nào ?

29/1: Mua Eur ký quỹ mở L/c = 30% giá trị Hợp đồng: (33810.14 Eur * 16834)

29/3: Chuyển thanh toán L/C: (78890.33 Eur * 16567)

31/3: Nhận được tờ khai Hải quan: trị giá nguyên tệ 112700.47 Eur * 16326 (tỷ giá trên tờ khai HQ) -> Số tiền này nhỏ hơn số tiền ký quỹ
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
- Tr­ường hợp này bạn chỉ cần kiểm tra số còn dư bằng tiền Việt trong TK mở LC ký quỹ của bạn, số dư này chính là số tiền chênh lệch bạn cần hạch toán (trường hợp đã thanh toán hết LC).
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Nhưg mà TK ký quỹ là = EUR mà
Trong trường hợp Số tiền ký quỹ lớn trị giá thực tế ghi trên tờ khai Hải quan do chênh lệch tỷ giá thì SC ghi phần chênh lệch này vào 413, rồi cuối kỳ kinh doanh kết chuyển 515 thì có sai ko ???
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
TK 344 chứ không phải TK tại ngân hàng.
 
S

Small_candle

Trung cấp
10/4/03
121
0
16
HN
Truy cập trang
Originally posted by Small_candle@Aug 8 2003, 03:45 AM
Cho SC hỏi luôn trường hợp này, chênh lệch tỷ giá sẽ hạch toán thế nào ?

29/1: Mua Eur ký quỹ mở L/c = 30% giá trị Hợp đồng: (33810.14 Eur * 16834)

29/3: Chuyển thanh toán L/C: (78890.33 Eur * 16567)

31/3: Nhận được tờ khai Hải quan: trị giá nguyên tệ 112700.47 Eur * 16326 (tỷ giá trên tờ khai HQ) -> Số tiền này nhỏ hơn số tiền ký quỹ


Sao phải dùng 344 cơ ah, vậy ra SC dùng 144 để hạch toán như ở dưới này là ko đúng ? thế mọi người sửa giúp SC luôn nhe'

29/1:
Nợ 144: 569.193.031
Có 112: 569.193.031
Nợ 007: 33.810,14 Eur

29/3:
Nợ 144: 1.306.981.619
Có 112: 1.306.981.619
Nợ 007: 78.890,33 Eur

31/3:
Nợ 156: 1.839.951.254 (=112.700,47*16326)
Có 144: 1.839.951.254
Có 007: 112.700.47

Nợ 413: 36.223.396
Có 114: 36.223.396
 
C

cpa

Guest
Cho minh hoi truong hop nay dinh khoan ra sao va cuoi nam xu ly nhu the nao( tinh theo ty gia thuc te)
T10: Mua 1000 USD ty gia 31/10 14
T11: Ban 1 tscd thu NT 1000 USD ty gia: 15 31/11 ty gia 15,5
T12: ty gia 16 ngay 31/12
Dinh khoan nhu sau co dung khong
T10:

No TK 1121: 14000
Co TK 111: 14000
No TK 007: 1000
T11:
No TK 1121: 15000
Co TK 211: 15000
No TK 007: 1000
Cuoi thang tinh chenh lech cho 1000USD T9
No TK 1121: 1500
Co TK 515: 1500
T12
Tao but toan dao T11
No TK 515: 1500
Co TK 1121: 1500
Sau do nhap lai but toan chenh lech ty gia thang 12 so voi gia thang 10
No TK 1121: 1550
Co TK 515: 1550

Va TK 515 nay se duoc ket chuyen vao TK 911 dau nam sau 01/2004 lai co but toan dao de so chenh tren =0 sau do lai theo doi = ty gia moi
Mong moi nguoi gop y
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Originally posted by Small_candle+Aug 12 2003, 08:06 AM--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Small_candle @ Aug 12 2003, 08:06 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin--Small_candle@Aug 8 2003, 03:45 AM
Cho SC hỏi luôn trường hợp này, chênh lệch tỷ giá sẽ hạch toán thế nào ?

29/1: Mua Eur ký quỹ mở L/c = 30% giá trị Hợp đồng: (33810.14 Eur * 16834)

29/3: Chuyển thanh toán L/C: (78890.33 Eur * 16567)

31/3: Nhận được tờ khai Hải quan: trị giá nguyên tệ 112700.47 Eur * 16326 (tỷ giá trên tờ khai HQ) -> Số tiền này nhỏ hơn số tiền ký quỹ


Sao phải dùng 344 cơ ah, vậy ra SC dùng 144 để hạch toán như ở dưới này là ko đúng ? thế mọi người sửa giúp SC luôn nhe'

29/1:
Nợ 144: 569.193.031
Có 112: 569.193.031
Nợ 007: 33.810,14 Eur

29/3:
Nợ 144: 1.306.981.619
Có 112: 1.306.981.619
Nợ 007: 78.890,33 Eur

31/3:
Nợ 156: 1.839.951.254 (=112.700,47*16326)
Có 144: 1.839.951.254
Có 007: 112.700.47

Nợ 413: 36.223.396
Có 114: 36.223.396 [/b][/quote]
Uh, 144 chứ không phải 344, bạn sử lý chênh lệch vào thẳng doanh thu hoạt động tài chính TK 515 mà không cần phải qua TK 413
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
To CPA: Bạn nên sử dụng tỷ giá hạch toán: ví dụ chọn tỷ giá là 14 thống nhất trong kỳ kế toán, như vậy:

T10:
No TK 1121: 14000
Co TK 111: 14000
Co TK 413: 0
No TK 007: 1000

T11:
No TK 1121: 14000
No TK 413: 1000
Co TK 211: 15000
No TK 007: 1000

Như vậy thì việc theo dõi nguyên tệ ngay trên TK 1121 là dễ dàng: lấy số dư chia tỷ giá hạch toán 14, ở đây dư 28.000/14=2.000
Webketoan Zalo OA
 
C

cpa

Guest
Neu DN duung ty gia hach toan thi khong co gi dang noi ca nhung th dn dung ty gia thuc te thi lam nhu vay khong biet da chinh xac chua?
Mong nhan dc tra loi cua ban
 

Xem nhiều