Xin công văn 67/TCT- ĐTNN ngày 10/01/2005

 • Thread starter HoangBinh
 • Ngày gửi
H

HoangBinh

Sơ cấp
18/8/06
2
0
0
HN
#1
Chào các bạn,

Mình đang tìm công văn số 67/TCT- ĐTNN ngày 10/01/2005 của Bộ tài chính (tổng cục thuế) về hoàn thuế GTGT cho Dự án ODA và công văn 5969 TC/TCT ngày 18/05/2005 về hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế GTGT cho Dự án ODA. Bạn nào biết có thể tìm ở đâu chỉ cho mình với.

Xin chân thành cám ơn.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
34
Hà Nội
#2
Mình có thể gửi giúp bạn đây. Bạn nhận nhé!
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- -----------------
Số 67 TCT/ĐTNN Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2005
V/v hoàn thuế GTGT


Kính gửi: Cục Thuế Hà Nội
Trả lời công văn số 31386/CT-THDT đề ngày 21/12/2004 của Cục thuế Hà Nội về vấn đề hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính, Điểm 5, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp Dự án Nâng cao năng lực đào tạo ngành kỹ thuật bờ biển của trường Đại học Thuỷ lợi là dự án ODA không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan thì Dự án được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trong nước để thực hiện dự án. Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế GTGT cho Dự án thực hiện theo quy định tại điểm 3, Mục II, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC; Điểm 4, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hà Nội được biết và thực hiện.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến (Đã ký)
 
H

HoangBinh

Sơ cấp
18/8/06
2
0
0
HN
#3
Xin cám ơn bạn ThaiBinh84 rất nhiều,

Nhân tiện bạn cho mình hỏi thuế suất thế GTGT cho dịch vụ Tư vấn là bao nhiêu, biểu thuế suất GTGT thì tìm ở đâu. Nếu bạn biết chỉ giùm mình nhé.

Xin chân thành cám ơn.
HoàngBình
 
L

LUONG TUAN ANH

Cao cấp
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
#4
HoangBinh nói:
Xin cám ơn bạn ThaiBinh84 rất nhiều,

Nhân tiện bạn cho mình hỏi thuế suất thế GTGT cho dịch vụ Tư vấn là bao nhiêu, biểu thuế suất GTGT thì tìm ở đâu. Nếu bạn biết chỉ giùm mình nhé.

Xin chân thành cám ơn.
HoàngBình
Trả lời :
+ Thuế suất thuế GTGT của hoạt động tư vấn là 10%
+ Biểu thuế suất thuế GTGT thì tìm trong 120/2003/TT-BTC, 84/2004/TT-BTC, 115/2005/TT-BTC
 

Thành viên trực tuyến

 • giahanxinh
 • belopmam
 • votrungduc21
 • xediengiatot
 • boydien12
 • lehao219
 • daongocnam0603
 • khanhnguyennt
 • Phương Hạ 111
 • sanvuon426
 • baotudau
 • qctungduong
 • Hiển Vinh Phùng
 • qnhan30a3
 • melody95
 • thuongdan
 • Huyền Mia
 • benhvienhadong
 • vachngannoithat
Xem nhiều