Hạch toán kế toán xây lắp

  • Thread starter Đỗ Nam Phương
  • Ngày gửi
Đ

Đỗ Nam Phương

Sơ cấp
12/8/06
1
0
0
37
ĐăkLăk
#1
Doanh nghiệp của em làm là doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vòng xoay của vốn không nhiều cho các công trình.Phải vay ngân hàng để thi công công trình.Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán với chủ đầu tư được,nhưng lãi và gốc phải trả ngân hàng vẫn còn sang năm khác.Và dùng tiền của công trình khác để trả ngân hàng.Vậy dẫn đến tình trạng quỹ tiền mặt của công trình sau sẽ âm.Nếu không hạch toán vào các công trình khác thì có cách làm nào khác không?Và em sẽ phải làm như thế nào để điều chỉnh quỹ tiền mặt?Xin hay giúp em trả lời những câu hỏi này.
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#2
Đỗ Nam Phương nói:
Doanh nghiệp của em làm là doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vòng xoay của vốn không nhiều cho các công trình.Phải vay ngân hàng để thi công công trình.Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán với chủ đầu tư được,nhưng lãi và gốc phải trả ngân hàng vẫn còn sang năm khác.Và dùng tiền của công trình khác để trả ngân hàng.Vậy dẫn đến tình trạng quỹ tiền mặt của công trình sau sẽ âm.Nếu không hạch toán vào các công trình khác thì có cách làm nào khác không?Và em sẽ phải làm như thế nào để điều chỉnh quỹ tiền mặt?Xin hay giúp em trả lời những câu hỏi này.
Như vậy bạn chưa hạch toán tập trung, Theo qui định nguồn vốn bằng tiền được hạch toán, theo dõi tập trung, ghi chép trên sổ quỹ tiền mặt, bất kể tiền đó là tiền khách hàng trả, tiền góp vốn, muợn tạm của ai, hay vay ngân hàng,của công trình A hay công trình B, thu tiền đều ghi vào sổ theo dõi tiền mặt, sổ quỹ
Về định khoản các khoản tiền nhập quỹ đều ghi Nợ 111,
Thu tiền góp vốn:Nợ 111/ Có 411
Rút tiền từ TGNH: Nợ 111/ Có 112
Vay ngân hàng : Nợ 111/ Có 311
Thu khách hàng trả, ứng trước: Nợ 111/ Có 131
Thiếu tiền trả nợ, Giám đốc lấy tiền nhà đi trả nợ : Nợ 111/ Có 338 ...
Bạn hạch toán đúng thì không có âm đâu
Bạn xem lại một chút nhé
Chúc bạn tiến bộ
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
43
Gầm cầu chữ Y
#3
Trên nguyên tắc các khoản vay của DN theo dõi trên các TK loại 3 (311, 341...). Việc "âm tiền" như ý bạn nói là "âm quỹ" về mặt tài chính, thể hiện sự mất cân đối về mặt quản trị tài chính (đòn cân nợ), còn hạch toán kế toán mà âm là sai nguyên tắc, vì không bao giờ âm quỹ tiền mặt (TK 111) được.
 
X

XuanDuc

Thành viên thân thiết
2/9/04
254
0
16
48
Bình Dương
#4
Đỗ Nam Phương nói:
Doanh nghiệp của em làm là doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vòng xoay của vốn không nhiều cho các công trình.Phải vay ngân hàng để thi công công trình.Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán với chủ đầu tư được,nhưng lãi và gốc phải trả ngân hàng vẫn còn sang năm khác.Và dùng tiền của công trình khác để trả ngân hàng.Vậy dẫn đến tình trạng quỹ tiền mặt của công trình sau sẽ âm.Nếu không hạch toán vào các công trình khác thì có cách làm nào khác không?Và em sẽ phải làm như thế nào để điều chỉnh quỹ tiền mặt?Xin hay giúp em trả lời những câu hỏi này.
Sao bạn không trích trước chi phí ?
 
N

Ngamcuu

Sơ cấp
28/6/05
11
1
3
44
Nghe An
#5
Mình đồng ý như bạn levanton. Hạch toán tập trung thì không thể âm quỹ được. Có thể âm quỹ khi bạn theo dõi chi tiết cho từng công trình thôi.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều