Giá thành trong SP may mặc

  • Thread starter hn_nh_nd
  • Ngày gửi
H

hn_nh_nd

Sơ cấp
31/5/06
71
0
0
Nam Dinh
#1
Chào cả nhà, bác nào có kinh nghiệm trong việc xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ để tính giá thành sản phẩm trong ngành may mặc thì chỉ giáo cho mình với.
Xin cảm ơn và hậu tạ 1 bữa sữa chua ăn mệt nghỉ.............
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#2
hn_nh_nd nói:
Chào cả nhà, bác nào có kinh nghiệm trong việc xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ để tính giá thành sản phẩm trong ngành may mặc thì chỉ giáo cho mình với.
Xin cảm ơn và hậu tạ 1 bữa sữa chua ăn mệt nghỉ.............
Chào bạn! Hôm trước mình gõ bài góp ý nhưng nữa chừng mất điện nên gác lại.
Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ có 4 phương pháp xác định:
PP1: theo chi phí vật liệu chính
PP2: theo chi phí vật liệu
PP3: PP ước lượng sản phẩm hoàn thành
PP4: Theo chi phí kế hoạch

Theo mình thi áp dụng theo PP3 sẽ chính xác hơn cả, theo PP này toàn bộ chi phí sẽ được tính cho sản phẩm dở dang cuối kỳ, gồm
- Chi phí vật liệu
- Chi phí sản xuất ( gồm nhân công và chi phí chung)

Trước hết bộ phận sản xuất kỹ thuật phải cung cấp số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ, tỷ lệ % hoàn thành của số sản phẩm dở dang đó. Căn cứ vào đó kế toán xác định chi phí:
Công thức:
Chi phí dở dang=CPVL dở dang cuối kỳ + chi phí sản xuất cuối kỳ
CPVL dở dang cuối kỳ =(cp vl dd đầu kỳ+cp VL trong kỳ)/( Số lượng sản phẩm hoàn thành+Số lượng SP dở dang) x Số lượng sp dở dang
Chi phí sản xuất cuối kỳ=(cp sản xuất dd đầu kỳ+cp sản xuất trong kỳ)/( Số lượng sản phẩm hoàn thành+Số lượng SP dở dang) x Số lượng sp hoàn thành tương đương
Số lượng sp hoàn thành tương đương= Số lượng sp dở dang x tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm dở dang
 
H

hn_nh_nd

Sơ cấp
31/5/06
71
0
0
Nam Dinh
#3
Cảm ơn bạn mình cũng nghĩ sẽ làm như thế tuy nhiên mình tính theo cách thứ 1 (CP NVL chính) nhưng cái khó ở đây là xác định sản phẩm dở dang CK ntn thì mình chưa biết.
Bạn có tể chí giáo cho mình tiếp được không?
Cảm ơn bạn, cố gắng lên bạn nhé.
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#4
hn_nh_nd nói:
Cảm ơn bạn mình cũng nghĩ sẽ làm như thế tuy nhiên mình tính theo cách thứ 1 (CP NVL chính) nhưng cái khó ở đây là xác định sản phẩm dở dang CK ntn thì mình chưa biết.
Bạn có tể chí giáo cho mình tiếp được không?
Cảm ơn bạn, cố gắng lên bạn nhé.
Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ do bộ phận sản xuất báo cáo cuối kỳ
Ở công ty may mặc, bạn có thể kiểm tra theo công thức sau:

Số lượng sp dd cuối kỳ = số lượng sp dd đầu kỳ + (Số lượng vải xuất trong kỳ cho mặt hàng đó/định mức) - số lương sản phẩm hoàn thành đã nhập kho
hoặc:
Số lượng sp dd cuối kỳ = số lượng sp dd đầu kỳ + Số lượng dự kiến sản xuất và đã xuất nguyên liệu để sản xuất - số lượng sản phẩm hoàn thành đã nhập kho

(Số lượng dd đầu kỳ là số lượng dd cuối kỳ trước)

Ví dụ cho công thức trên như sau:
Bắt đầu sản xuất thi không có ss dd đầu kỳ, trong kỳ xuất 6000m2 vải thun may áo, giá 10.000đ.m2, định mức là 1,2m2/áo, trong kỳ nhập nhiều lần, tổng cộng được 4.500áo
Số lượng sp dd cuối kỳ = 0 + (6000/1.2) - 4.500 = 500sp

Nếu bạn chỉ tính theo vật liệu chính, thì chi phí dd cuối kỳ là
500 x 1,2 x 10.000 = 6.000.000đ

Nếu bạn tính xác định chi phí theo chi phí vật liệu( gồm cả vật liệu phụ ) thì sẽ cao hơn.

Ví dụ: cũng lượng vải như trên, bạn còn phải xuất ra 5.000 dây kéo, giá 2.000
khuy nút : 10.000cái giá 50đ/cái
Chỉ 50 cuộn giá 20.000đ/cuộn

chi phí dở dang cuối kỳ =
0 + ( 6000 x 10.000 + 5000 x 2000 + 10.000 x 50 + 50 x 20.000)/5000 x 500 = 6.250.000đ

Bây giờ đến lượt bạn: cố gắng lên nhé
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều