Thể hiện tháng trên report

  • Thread starter cangcan
  • Ngày gửi
C

cangcan

Sơ cấp
10/8/06
3
0
0
Ninh Thuận
#1
Làm cách nào để thể hiện được ?
Để quản lý công nợ, tôi tạo ra một table có các field : Makh, Ngay , No và Thu
Để tập hợp công nợ hàng tháng theo yêu cầu tôi dùng một Select query để trích lập các chứng từ của tháng đó, Vd tháng 08/2006 chẳng hạn. sao đó tôi tạo tiếp một Crosstab query từ Select query để tính tổng các record trong tháng và số dư Ton=No-Thu. Kết quả thì dúng nhưng khi dùng Crosstab query để làm nguồn cho một Report thì không thể nào thể hiện được tháng mình muốn báo cáo trên tiêu đề của report Vd : BÁO CÁO NỢ THÁNG 08/2006. Vì vậy nhờ các anh hướng dần làm cách nào có thể thể hiện được tháng báo cáo theo như yêu cầu. Xin cảm ơn.
 
D

DoHung

Trung cấp
1/1/04
211
0
0
40
Hanoi
Truy cập trang
#2
cangcan nói:
Làm cách nào để thể hiện được ?
Để quản lý công nợ, tôi tạo ra một table có các field : Makh, Ngay , No và Thu
Để tập hợp công nợ hàng tháng theo yêu cầu tôi dùng một Select query để trích lập các chứng từ của tháng đó, Vd tháng 08/2006 chẳng hạn. sao đó tôi tạo tiếp một Crosstab query từ Select query để tính tổng các record trong tháng và số dư Ton=No-Thu. Kết quả thì dúng nhưng khi dùng Crosstab query để làm nguồn cho một Report thì không thể nào thể hiện được tháng mình muốn báo cáo trên tiêu đề của report Vd : BÁO CÁO NỢ THÁNG 08/2006. Vì vậy nhờ các anh hướng dần làm cách nào có thể thể hiện được tháng báo cáo theo như yêu cầu. Xin cảm ơn.
Chào bạn,

1. Để tạo tiêu đề, bạn có thể dùng hàm format như sau:
Tạo một txtbox làm tiêu để có DataSource = "BÁO CÁO NỢ THÁNG: " & Format(Ngay,"mm/yyyy")

2. Bạn nên chú ý Crosstab query không lấy được dữ liệu từ các Select query có điều kiện là biến động. Bản thân Crosstab query cũng không chấp nhận biến động. Ví dụ một query có điều kiện lọc sau đây: Like [Forms]![Form1]![Thang].

Chúc vui vẻ
 

Thành viên trực tuyến

  • aduy1992
  • Hằng_Phạm2410
Xem nhiều