Thủ tục bao mất TSCĐ

  • Thread starter Le Khanh Ly
  • Ngày gửi
L

Le Khanh Ly

Sơ cấp
7/6/06
22
0
0
Ha Noi
#1
Cácn bạn trả lời nhanh hộ tôi trường hợp này nhé, gấp nhé, cảm ơn nhiều.
XN tôi làm bên XD cầu đuờng cảng, trong quá trinh SX chung tôi làm mất môtj TSCĐ, thời gian bào mất là 16/01/2006 vậy chung tôi có được tính khấu hao trong tháng 1/2006 ko, và bạn cho tôi biết nên cần những thủ tục gì, và mẫu văn bản nào để báo mất và tiến hành xóa sổ TSCĐ.
cảm ơn.
 
B

BUI CHI THANH

Cao cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#2
Bạn lập biên bản mật TSCD.
Trong tháng 1 bạn vẫn trích khấu hao bình thường.
Sang tháng 2 bạn tiến hành xử lý TSCD bị mất hạch toán như sau :
Nợ 811 phần giá trị còn lại !
Nợ 214 phần đã trích khấu hao.
Có 211 phần nguyên giá !
 
L

Le Khanh Ly

Sơ cấp
7/6/06
22
0
0
Ha Noi
#3
tủu tục báo mất TSCĐ

BUI CHI THANH nói:
Bạn lập biên bản mật TSCD.
Trong tháng 1 bạn vẫn trích khấu hao bình thường.
Sang tháng 2 bạn tiến hành xử lý TSCD bị mất hạch toán như sau :
Nợ 811 phần giá trị còn lại !
Nợ 214 phần đã trích khấu hao.
Có 211 phần nguyên giá !
cảm ơn CBT nhé,
Nếu ngày 4/1/06 chung tôi nhận được biên bản báo cáo sự cố mất TSCĐ của công trường gửi về, vậy thì T1/06 chung tôi có được trích khấu hao TSCĐ đó ko. bạn có thể cho tôi mẫu biên bản mất TSCĐ và mẫu biên bản xử lý TSCĐ đó được ko, chúng tôi tiền hành xử lý TSCĐ đó có cần phải có QĐ cuqr Cty ko, XN chúng tôi tự bỏ tiền mua TSCĐ đó, và chúng tôi hạch toán độc lập.
bạn trả lời giúp tôi nhé.
cảm ơn
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#4
Le Khanh Ly nói:
cảm ơn CBT nhé,
Nếu ngày 4/1/06 chung tôi nhận được biên bản báo cáo sự cố mất TSCĐ của công trường gửi về, vậy thì T1/06 chung tôi có được trích khấu hao TSCĐ đó ko. bạn có thể cho tôi mẫu biên bản mất TSCĐ và mẫu biên bản xử lý TSCĐ đó được ko, chúng tôi tiền hành xử lý TSCĐ đó có cần phải có QĐ cuqr Cty ko, XN chúng tôi tự bỏ tiền mua TSCĐ đó, và chúng tôi hạch toán độc lập.
bạn trả lời giúp tôi nhé.
cảm ơn
Dù XN bạn chi tiền nhưng tiền đó đang có nguồn vốn là vốn cấp của công ty, ở TK 336. Khi mất, XN lập biên bản có gửi ban Giám đốc công ty để báo cáo và xin hướng giải quyết
Về hạch toán
Nợ 138 : Giá trị còn lại
Nợ 214 : Số đã khấu hao
Có 211 : Nguyên giá

Nếu nguồn vốn của XN bạn không phải là công ty cấp, bạn nói lên cụ thể nhé
 
L

Le Khanh Ly

Sơ cấp
7/6/06
22
0
0
Ha Noi
#5
levanton nói:
Dù XN bạn chi tiền nhưng tiền đó đang có nguồn vốn là vốn cấp của công ty, ở TK 336. Khi mất, XN lập biên bản có gửi ban Giám đốc công ty để báo cáo và xin hướng giải quyết
Về hạch toán
Nợ 138 : Giá trị còn lại
Nợ 214 : Số đã khấu hao
Có 211 : Nguyên giá

Nếu nguồn vốn của XN bạn không phải là công ty cấp, bạn nói lên cụ thể nhé
khi thành lập XN Cty đã chuyển cho chung tôi một số TSCĐ và chúng tôi đã ghi ở TK336 và 411 tại XN, nhung khi mua TSCĐ bị mất này kế toán trước đã không ghi tăng 411, vậy bây giờ chung tôi có cần phải có ý kiến để xử lý TSCĐ này của CTy ko, bạn có mẫu biên bản xử lý TSCĐ mất ko cho mình với. cảm ơn nhé.
 
B

BUI CHI THANH

Cao cấp
21/2/06
479
2
0
43
VUNG TAU
#6
Le Khanh Ly nói:
cảm ơn CBT nhé,
Nếu ngày 4/1/06 chung tôi nhận được biên bản báo cáo sự cố mất TSCĐ của công trường gửi về, vậy thì T1/06 chung tôi có được trích khấu hao TSCĐ đó ko.
Không được tính khấu hao vào tháng 1-2006.
Le Khanh Ly nói:
bạn có thể cho tôi mẫu biên bản mất TSCĐ và mẫu biên bản xử lý TSCĐ đó được ko, chúng tôi tiền hành xử lý TSCĐ đó có cần phải có QĐ cuqr Cty ko, XN chúng tôi tự bỏ tiền mua TSCĐ đó, và chúng tôi hạch toán độc lập.
bạn trả lời giúp tôi nhé.
cảm ơn
Biên bản thì mình không có, nhưng mẫu biển này không bắt buộc mà bạn có thể soạn thảo mà !.Công ty bạn hạch toán độc lập thì làm như bài viết trên của mình, nhưng cũng phải làm công văn, báo cáo về tình hình tài sản cho công ty biết .
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#7
Le Khanh Ly nói:
khi thành lập XN Cty đã chuyển cho chung tôi một số TSCĐ và chúng tôi đã ghi ở TK336 và 411 tại XN, nhung khi mua TSCĐ bị mất này kế toán trước đã không ghi tăng 411, vậy bây giờ chung tôi có cần phải có ý kiến để xử lý TSCĐ này của CTy ko, bạn có mẫu biên bản xử lý TSCĐ mất ko cho mình với. cảm ơn nhé.
Có lẽ kế toán trước hạch toán Nợ 211/ Có 111, như vậy không sai đâu. Nhưng bạn phải xác định là toàn bộ tài sản, nguồn vốn của XN là của công ty, kể cả lãi còn lại sau khi nộp thuế. Vì vậy nhất thiết phải báo công ty, nếu không, sau này cty hoặc kế toán truởng Công ty kiểm tra thấy mất tài sản thì bạn sẽ bị khiển trách đấy.
Về biên bạn không có mẫu, bạn lấy mẫu BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ, theo QĐ15, sửa tiêu đề , nội dung một chút là được, và nhớ đừng ghi tên mẫu 02-tscđ nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều