Thuế TNDN và thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm

  • Thread starter thuquynh
  • Ngày gửi
T

thuquynh

Thành viên thân thiết
23/4/06
55
0
0
44
Ha Noi
#1
Mình xin hỏi WKT : Bên mình làm Tổng đại lý cho một Cty BH. Khi nhận hoa hồng của Cty BH, cty mình phải trả thù lao cho các đại lý con của Cty.
Như vậy thuế phải nộp là thuế TNDN 28% và thuế TNCN 10% của các đại lý con (Đại lý con là các cá nhân).
Ví dụ hoa hồng được hưởng từ CTy BH là 100 tr
Phải trả cho cá nhân đại lý là 80 tr
Vậy thuế TNDN = (100 -80)*28% = 5,6 tr
thuế TNCN = 80 tr * 10% = 8 tr .
Mình làm như vậy có đúng không ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Đây là doanh thu:
thuquynh nói:
Ví dụ hoa hồng được hưởng từ CTy BH là 100 tr
Đây là chi phí:
thuquynh nói:
Phải trả cho cá nhân đại lý là 80 tr
Thì thuế TNDN của công ty phải nộp là:
thuquynh nói:
Vậy thuế TNDN = (100 -80)*28% = 5,6 tr
Lấy máy để nhân rồi thì con số sẽ là chính xác:
thuquynh nói:
thuế TNCN = 80 tr * 10% = 8 tr .
Nhưng các cá nhân làm đại lý cho công ty phải nộp tổng số tiền này, công ty có trách nhiệm tạm khấu trừ thuế của họ để nộp vào Ngân sách nhà nước.
 
L

lqdung

Sơ cấp
20/9/06
20
0
1
Vinh
#3
Bây giờ đại lý bảo hiểm không nộp thuế TNCN mà nộp thuế 5% TNDN trên hoa hồng được hưởng. Bạn đọc Thông tư 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#4
Theo Thông tư 111/2005/TT-BTC thì có hai mức nộp thuế TNDN đối với đại lý bảo hiểm:

- Đại lý bảo hiểm là tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp: thực hiện nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC.

Tức là, thực hiện nộp thuế TNDN theo mức thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế.

- Đại lý bảo hiểm là tổ chức khác (trừ tổ chức đại lý bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp), cá nhân: thực hiện nộp thuế thu nhập theo mức ấn định 5% trên hoa hồng đại lý mà tổ chức, cá nhân được hưởng (bao gồm cả các khoản nhận chi hỗ trợ bằng tiền từ bên giao đại lý). Cơ sở giao đại lý có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN trước khi trả hoa hồng đại lý cho tổ chức, cá nhân nhận đại lý và nộp vào Ngân sách nhà nước.

Vậy thì, bất kể cá nhân nào làm đại lý bảo hiểm cũng sẽ thực hiện nộp thuế TNDN theo mức ấn định trên 5% trên hoa hồng đại lý mà cá nhân được hưởng? Kể cả: Cá nhân ký hợp đồng đại lý ổn định (không xác định thời hạn) với một cơ sở giao đại lý?

lqdung nói:
Bây giờ đại lý bảo hiểm không nộp thuế TNCN mà nộp thuế 5% TNDN trên hoa hồng được hưởng. Bạn đọc Thông tư 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.
 
Z

zacraka

Sơ cấp
1/10/08
11
0
1
30
Hà Nội
#5
Mới đây, BTC mới ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BTC,

Thu nhập của đại lý từ trên 4 đến15 triệu đồng/tháng sẽ tạm thu trên thu nhập trả cho đại lý là 5%; thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng tạm thu 10%; thu nhập chưa đến 4 triệu đồng/tháng không phải tạm thu.

Thu nhập của đại lý theo các mức trên là thu nhập của cá nhân đại lý không trừ các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo...

Theo website Chính phủ, cá nhân làm đại lý có thu nhập chịu thuế TNCN phải khai quyết toán thuế khi có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp, hoặc có phát sinh thu nhập và có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau.

Trường hợp cá nhân đại lý có các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ các hoạt động kinh doanh khác ngoài thu nhập từ hoạt động đại lý, thì phải tổng hợp các khoản thu nhập này để quyết toán thuế chung.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (21-1-2009) và áp dụng đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm từ ngày 1-1-2009.
 

Thành viên trực tuyến

  • HD192
  • wanbixla
  • khanhnguyennt
  • daongocnam0603
  • toannvv
  • ArsenalFC
  • camthithi
Xem nhiều