Hoa don ban hang thong thuong

  • Thread starter bphuong
  • Ngày gửi
B

bphuong

Sơ cấp
#1
:beernow: HĐ bán hàng thông thường co phải ghi phieu thu.chi ko may anh chi ?
chi giup em voi. e moi ra truonng nên chưa rành lắm.thanhks:wall: :flowersun
 
#2
bphuong nói:
:beernow: HĐ bán hàng thông thường co phải ghi phieu thu.chi ko may anh chi ?
chi giup em voi. e moi ra truonng nên chưa rành lắm.thanhks:wall: :flowersun
Công việc của Kế toán là phản ánh đúng, trung thực và đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong DN. Có Thu thì lập Phiếu Thu, Có Chi thì lập Phiếu Chi và phải có chứng từ kèm theo để chứng minh cho việc Thu - Chi đó (Tấc nhiên tất cả đều phải hợp lệ).
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#3
bphuong nói:
:beernow: HĐ bán hàng thông thường co phải ghi phieu thu.chi ko may anh chi ?
chi giup em voi. e moi ra truonng nên chưa rành lắm.thanhks:wall: :flowersun
Khi bạn mua hàng, bên bán giao hóa đơn thông thường, bên bạn chi trả tiền thì phải lập phiếu chi. Nếu nợ người bán thì chưa lập phiếu chi, chờ khi nào trả tiền thì lập phiếu chi để người nhận ký lên phiếu chi.
Khi bạn bán hàng mà xuất hóa đơn thông thừong, bán thu tiền thi lập phiếu thu. Khách hàng nợ thì chờ khi khách hàng trả mới lập phiếu thu.

Tóm lại việc lập phiếu thu chi là phải làm khi thật tế thu hoặc chi tiền.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • thoibimat
  • vykhanh123
Xem nhiều