Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai (CV 6550/TCHQ-VP - 21/11/2012)

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi Kế Toán Già Gân, 26 Tháng mười một 2012.

21,062 lượt xem

 1. Kế Toán Già Gân

  Kế Toán Già Gân Già mà ham

  Bài viết:
  2,751
  Đã được thích:
  45
  Nơi ở:
  TP.HCM
  Công văn số 6550/TCHQ-VP ngày 21/11/2012 của Tổng Cục Hải Quan V/v đóng dấu treo và dấu giáp lai văn bản

  Văn bản này hướng dẫn việc đóng dấu treo và dấu giáp lai các loại văn bản hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành.

  Hiện nay, việc quản lý văn thư, đóng dấu văn bản đang áp dụng theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP. Về thể thức trình bày một văn bản hành chính thì Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011.

  Theo Công văn này thì các văn bản sau đây do Tổng cục Hải quan phát hành bắt buộc phải đóng dấu giáp lai giữa các trang:

  - Quyết định giải quyết khiếu nại;
  - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
  - Quyết định thanh tra, Quyết định kiểm tra;
  - Quyết định miễn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu;
  - Quyết định ấn định thuế;
  - Quyết định kiểm tra sau thông quan;
  - Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài (để làm hộ chiếu công vụ);
  - Thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  - Thông báo phạt chậm nộp;
  - Kết luận kiểm tra, thanh tra;
  - Kết luận xác minh đơn tố cáo;
  - Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo;
  - Biên bản làm việc;
  - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng;
  - Biểu mẫu, phụ lục có nội dung liên quan đến số liệu tài chính, kế toán thuế, thống kê tình hình xuất nhập khẩu;​

  Đối với các văn bản không được quy định trên đây, nhưng do quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành phải đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai, các đơn vị khi phát hành văn bản phải có tờ trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt (hoặc văn bản quy định cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan) làm căn cứ để cán bộ văn thư đóng dấu phát hành theo quy định.

  Cách thức đóng dấu giáp lai:

  Văn bản có từ 02 trang trở lên đối với văn bản in 01 mặt và từ 03 trang trở lên đối với văn bản in 02 mặt bắt buộc phải đóng dấu giáp lai. Dấu được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản, trùm lên một phần của tất cả các tờ giấy. Mỗi dấu đóng tối đa không quá 05 trang in 01 mặt, 09 trang in 02 mặt văn bản.


  Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Văn phòng Tổng cục) để được nghiên cứu, giải quyết./.


  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Dương Thái​


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Văn thư và Lưu trữ NN (để b/c);
  - Văn phòng Bộ TC (để b/c);
  - LĐTC (để b/c);
  - Lưu: VT, VP-HC (3b).

  Tải file tại đây
   
  #1

Chia sẻ trang này