CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

  • Thread starter Vân Nguyễn
  • Ngày gửi
V

Vân Nguyễn

Guest
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Tổng Cục Thuế có Công Văn số 586/TCT-CS gửi đến các Cục Thuế trong đó có hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT, đồng thời nhấn mạnh vào một số nội dung chủ yếu như:

Đối tượng không chịu thuế

Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế các nội dung sau:


- Hướng dẫn rõ về các hình thức sơ chế và bảo quản thông thường của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác.

- Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản.

- Hướng dẫn rõ về các loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế.

- Bổ sung hướng dẫn bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế

- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng do đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng nhà nước cung cấp cho các tổ chức tín dụng để sử dụng trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước.

- Hướng dẫn thuộc đối tượng không chịu thuế đối với hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

- Bổ sung chuyển nhượng quyền góp vốn cũng thuộc chuyển nhượng vốn và thuộc đối tượng không chịu thuế.

- Bổ sung bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế.

- Bổ sung phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng không chịu thuế.

- Bổ sung di chuyển mộ và chăm sóc mộ thuộc dịch vụ tang lễ và thuộc đối tượng không chịu thuế.

- Bổ sung hướng dẫn: Đối với hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Bổ sung hướng dẫn đối với hoạt động thi, cấp chứng chỉ trong dạy học, dạy nghề.

- Chuyển đổi căn cứ để xác định hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp từ tiêu thức thu nhập so với mức tiền lương tối thiểu sang tiêu t[/INDENT]hức doanh thu.

Chuyển “dịch vụ vệ sinh công cộng” từ đối tượng không chịu thuế sang áp dụng mức thuế suất 10%.

♣ Bổ sung hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

♣ Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

♣ Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTG​
T theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Trong quá trình thực hiện từ ngày 01/01/2014, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đã bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Ví dụ: Công ty B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty B bán gạo cho Công ty C (không phân biệt Công ty C mua về để tiếp tục sản xuất, để xuất khẩu, để bán ra hay để tiêu dùng) thì Công ty B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho Công ty C.

Trên hoá đơn GTGT lập, giao cho Công ty C, Công ty B ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Nếu Công ty B đã lập hoá đơn giao cho Công ty C, kê khai, tính thuế GTGT với thuế suất là 5% thì Công ty B phải điều chỉnh hoá đơn đã lập theo quy định để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Công ty B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng, cho hộ kinh doanh, cho tổ chức kinh tế thì kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 của Thông tư.

( Xem toàn bộ Công văn tại file đính kèm theo)
 

Đính kèm

  • CV586_27022014TCT.doc
    75.5 KB · Lượt xem: 1,566
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT; theo đó thì các DN, HTX có doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỳ đồng nếu đủ điều kiện thì được kê khai nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạn chót nộp mẫu 06/GTGT là ngày 15/03/2014 (mình có file Word nhưng không biết cách gởi lên đây, Bác nào cho e-mail mình gởi để đưa lên giúp với).
 
L

linton

Sơ cấp
26/6/10
24
0
1
35
ha noi
Ðề: CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Anh gửi cho em xin nhé, em cảm ơn.
Email: hoanghopbt@btgroup.com.vn
 
B

buithanhle

Guest
28/2/14
1
0
0
van hoa - ba vi - Ha noi
Ðề: CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Ban" linton "gui nhanh cho toi vao dia chi mail nay voi duoc khong, vi toi dang rat can. buithanhle89@gmail.com
 
P

pepsyxanh

Sơ cấp
21/9/06
36
0
6
HN
Ðề: CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT; theo đó thì các DN, HTX có doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỳ đồng nếu đủ điều kiện thì được kê khai nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạn chót nộp mẫu 06/GTGT là ngày 15/03/2014 (mình có file Word nhưng không biết cách gởi lên đây, Bác nào cho e-mail mình gởi để đưa lên giúp với).

Bác gửi lên fshare đi bác hay bác gửi giúp e 1 bản vào pepsyxanh@yahoo.com được ko ạ. Đang chờ CV này để được xuất hóa đơn, hóa đơn đang bị treo :))
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 624/TCT-CS ngày 28/02/2014 V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT; theo đó thì các DN, HTX có doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỳ đồng nếu đủ điều kiện thì được kê khai nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạn chót nộp mẫu 06/GTGT là ngày 15/03/2014 (mình có file Word nhưng không biết cách gởi lên đây, Bác nào cho e-mail mình gởi để đưa lên giúp với).
File Word công văn 624/TCT-CS
http://www.4shared.com/office/Ft2d5A4Qba/CV_624_TCT_28022014_Dang_ky_PP.html
 
P

pepsyxanh

Sơ cấp
21/9/06
36
0
6
HN
Ðề: CV số 586/TCT-CS V/v tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.

Cv 624/TCT-CS ngày 28/2/2014

Thank acc4rum gửi mail cho mình
 

Đính kèm

  • CV 624 TCT 28022014 Dang ky PP tinh thue GTGT mau 06 den 15032014.doc
    101 KB · Lượt xem: 146
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều