Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

  • Thread starter mrvanthuc
  • Ngày gửi
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,062
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên quan đến việc triển khai nội dung về phương pháp tính thuế tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đã có công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện. Để đảm bảo việc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 có hiệu quả, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tiếp tục triển khai ngay một số công việc sau:

Ngày 19/12/2013 Tổng cục Thuế đã có công điện số 14/CĐ-TCT gửi Đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế khẩn trương triển khai công việc và báo cáo kết quả việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT về Tổng cục Thuế trước ngày 15/01/2014. Tiếp theo ngày 08/01/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 93/TCT-CS gửi Đồng chí Cục truởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu: “... Cục thuế có trách nhiệm thông báo đến từng cơ sở kinh doanh không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ biết về việc chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng... đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh không đăng ký tự nguyện đều nhận được hướng dẫn của cơ quan thuế..”

Tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định:
“7. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
...
Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Theo báo cáo tổng hợp của các Cục thuế thì tính đến ngày 15/01/2014 trên địa bàn cả nước có 230.035 cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) đã được cơ quan thuế gửi mẫu số 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trong số này: có 168.146 cơ sở kinh doanh đã gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trong đó có 151.188 cơ sở kinh doanh đã gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trước ngày 01/01/2014 và 16.958 cơ sở kinh doanh gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế sau ngày 01/01/2014) và 61.271 cơ sở kinh doanh chưa gửi mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế.
Theo phản ánh của một số Cục thuế, sau ngày 15/01/2014 một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế vẫn gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT đến cơ quan thuế.

Để thống nhất triển khai thực hiện đối với trường hợp người nộp thuế tiếp tục nộp Thông báo theo mẫu số 06/GTGT và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn phù hợp với phương pháp tính thuế kịp thời, đúng chính sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thời gian đầu thực hiện chính sách mới, đề nghị các Cục thuế tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) chưa gửi Thông báo theo mẫu số 06/GTGT đến cơ quan thuế để hướng dẫn cơ sở kinh doanh:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

- Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

Việc chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT có ý nghĩa rất quan trọng do đó Cục thuế cần chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát từng doanh nghiệp đảm bảo tất cả các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) phải gửi lại Thông báo theo mẫu số 06/GTGT trước ngày 15/3/2014.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, đề nghị các Cục thuế tiếp tục tổng hợp báo cáo nếu phát sinh các vướng mắc./.
 

Đính kèm

  • Cong van 624_TCT ve dang ky phuong phap khau tru thue GTGT.doc
    42.5 KB · Lượt xem: 957
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
T

thaohjt3ch

Guest
29/6/09
3
0
0
35
Mỹ Đình
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Các Anh/Chị có ai biết công ty mới thành lập 2014 thì có được nộp mẫu 06 tiếp không ạ? Hy vọng mong manh quá!
 
G

getout

Sơ cấp
15/3/11
33
0
6
33
Hà nội
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Vậy là vẫn nhận mẫu 06 phải k mọi người :)
các bác vào xác nhận hộ e cái. e lo lắng nên chưa tỏ tình hình
 
xuanvinh

xuanvinh

Trung cấp
19/10/04
50
5
8
Quế Sơn, Quảng Nam
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Vậy là vẫn nhận mẫu 06 phải k mọi người :)
các bác vào xác nhận hộ e cái. e lo lắng nên chưa tỏ tình hình
Vẫn tiếp tục nhận Mẫu 06 trước ngày 15/03/2014
 
T

tienlothi

Sơ cấp
28/3/13
13
0
0
34
22 Ho Giam
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Vậy là vẫn nhận mẫu 06 phải k mọi người :)
các bác vào xác nhận hộ e cái. e lo lắng nên chưa tỏ tình hình

Bạn ơi có đúng là được nộp không mình cũng chưa nộp nè.
 
G

getout

Sơ cấp
15/3/11
33
0
6
33
Hà nội
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014...”

- Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ....cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.


chỗ này mình chưa hiểu mọi người ơi. giải thích giùm minnhf nhé. DN mình doanh thu năm 2013 k đủ 1 tỷ. nhưng Dn làm về tư vấn xây dựng. bắt buộc phải dùng hóa đơn gtgt. vậy theo công văn như vậy bên mình có được đăng ký sử dụng HĐGTGT k?
 
T

thienlocxuan

Guest
3/3/14
1
0
0
Hà Nội
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Tình hình là Công ty e mới thành lập, giờ muốn hạch toán theo pp khấu trừ thì phải mua TSCĐ từ 1tỷ (otô dưới 9chỗ không được) em phải làm sao? Mà hạch toán theo pp trực tiếp em sẽ mất hết khách.
 
D

Dieuthanh2312

Guest
23/4/10
2
0
0
37
To 22 ngoc thuy
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Các anh các chị ơi giúp e với, công ty mới thành lập vào ngày 13/01/2014 bây giờ muốn sử dụng hóa đơn GTGT thì phải thế nào
 
G

GaoVath

Trung cấp
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Sao công văn này không nói trường hợp DN có doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ, hiện đang áp dụng PP khấu trừ và muốn tiếp tục đăng ký PP khấu trừ. Hay là dưới 1 tỷ bắt buộc phải chuyển sang PP trực tiếp hết.
 
V

Vân Nguyễn

Guest
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Các bạn lưu ý khu vực này dành riêng cho việc giới thiệu các văn bản Pháp luật, không được trao đổi và giải đáp ở đây nhé.
Thân!
 
T

thuydungkt9999

Guest
4/1/11
3
0
0
31
yen bai
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Ad cho em hỏi công văn này có chính xác không ạ vì em thấy trên trang của tổng cục thuế chưa thấy có công văn này. Sáng nay em có lên chi cục thuế hỏi thì họp bảo không nhận mẫu 06/gtgt nữa.Mong ad cho em xin câu trả lời chính xác và sớm nhất ạ.Thanks
 
B

bong cai vang

Sơ cấp
25/1/10
7
0
1
TP HCM
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Bạn đã làm và nộp thông báo 06 /GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC cho thuế là được rồi. Hiện có công văn mới cho gia hạn đến 15/3/2014 cho những đơn vị nào chưa nộp thông báo 06 thôi.
 
B

bumbr

Sơ cấp
13/10/11
11
1
3
quang nam
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Nếu doanh thu mình trên 1tỷ thì không cần phải làm mẫu 06 đúng k mọi người
 
hangnt2008

hangnt2008

Bán lá, bột thạch găng ngon mát lành
28/5/13
28
2
3
Hà Nội
vmgames.vn
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Nếu doanh thu mình trên 1tỷ thì không cần phải làm mẫu 06 đúng k mọi người
Đúng rồi bác ạ............................
 
Z

zuzutit

Cao cấp
4/6/13
424
33
28
hà nội
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Ai có mẫu 06 nhỉ? Cho mình đăng ký nhé.
 
Green0410

Green0410

Cao cấp
17/5/08
597
89
28
TpHCM
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Ai có mẫu 06 nhỉ? Cho mình đăng ký nhé.

Bạn vào google, gõ "mẫu 06/GTGT theo TT156", xong load về và điền là được mà.
 
L

luuly29

Sơ cấp
25/12/08
3
0
1
34
binh dinh
Ðề: Công văn số 624/TCT - CS: V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT.

Hĩhixx, mình mới nhận 1 cty mà ktoan cũ chưa nộp mẫu này, giờ nhận đc thông báo của thuế, bó tay luôn >"<
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều