Bút toán điều chỉnh thuế TNDN phải nộp

 • Thread starter Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Ngày gửi
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Trung cấp
6/9/04
127
0
0
Hue
#1
Các anh chi giúp em với: chuẩn mực 17 về thuế TNDN sao khó quá, em đọc hoài mà vẫn không hiểu được. Hiện tại em có rất nhiều thắc mắc về chuẩn mực này nhưng em sẽ hỏi lần lượt, mong các anh chị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn giúp em với:
Em thấy chuẩn mực hướng dẫn, hàng quý khi tạm thời tính thuế phải nộp, ghi:
Nợ TK821
Có TK3334
Cuối năm tài chính, khi xác định được số thuế thực nộp sẽ điều chỉnh trên TK821. Nhưng em thắc mắc: số thuế thực nộp ở đây là do ai xác định, nếu là cơ quan thuế thì lúc đó doanh nghiệp đã phải lập Báo cáo tài chính rồi, nghĩa là sổ sách kế toán của doanh nghiệp đã khóa hết rồi, làm sao có thể điều chỉnh trên TK821 được?
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
#2
Thuế TNDN hàng quý bạn nộp căn cứ vào tờ khai dự nộp thuế TNDN được xác định đầu năm, sau khi kết thúc năm tài chính đồng nghĩa với việc đã xác định được kết quả kinh doanh, bạn sẽ tính số thuế TNDN thực phải nộp trong năm, và chắc chắn giữa số dự tính đầu năm với số thuế TNDN thực tế phải nộp sẽ có khoản chênh lệch, bạn căn cứ vào chênh lệch này để làm bút toán điều chỉnh
 
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Trung cấp
6/9/04
127
0
0
Hue
#3
Nhưng em vẫn chưa rõ: nếu thuế doanh nghiệp tính căn cứ vào lợi nhuận hàng quý và hàng năm của doanh nghiệp thì chắc chắn sẽ không có chênh lệch vì chỉ khi doanh nghiệp lập báo cáo và xác định được lợi nhuận cuối quý hoặc cuối năm thì mới tính thuế TNDN tạm nộp. Và trong thực tế em thấy sẽ phát sinh chênh lệch giữa số thuế TNDN do doanh nghiệp tính và thuế TNDN mà doanh nghiệp thực phải nộp do cơ quan thuế tính và không phải khoản thu nhập nào cũng chịu thuế và không phải chi phí nào của doanh nghiệp cũng là chi phí hợp lý. Vậy khoản chênh lệch phát sinh này sẽ xử lý như thế nào khi báo cáo tài chính doanh nghiệp đã lập, sổ sách kế toán đã khóa? Các anh chị giải thích giúp em với!
 
N

nhuhoa_qt2004

Sơ cấp
22/9/06
15
0
1
38
74 hung vuong nha trang
#4
Ban Huyen tham khoa nhe

Ban Huyen tham khoa nhe
Xin được hỏi về cách hạnh toán TK 8211: "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành". Tài khoản này hạch toán vào cuối năm tài chính hay là hạch toán từng tháng? Cách hạch toán sau đây có đúng chưa?
Xin được hỏi về cách hạnh toán TK 8211: "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành".
Tài khoản này hạch toán vào cuối năm tài chính hay là hạch toán từng tháng? Cách hạch toán sau đây có đúng chưa?
Cách hạnh toán:
- Ví dụ: Cuối kỳ xác định được số lãi là: 100.000.000 đồng, thì hạch toán

1/ Nợ 8211: 28.000.000
Có 3334: 28.000.000

2/ Nợ 911 : 28.000.000
Có 8211: 28.000.000

3/ Nợ 911: 72.000.000
Có 4212: 72.000.000

Rất mong nhận được sự giải đáp và hướng dẫn của Hội Kế toán. Xin chân thành cảm ơn.

Tra loi:
Ve nguyen tac, yeu cau doi voi cac DN la lap BCTC theo nien do (cuoi nam tai chinh). Do do, Bo Tai chinh huong dan la khi tam tinh thue TNDN phai nop hang quy thi hach toan: No TK 8211 Co TK 3334. Cuoi nam tai chinh khi xac dinh thue TNDN phai nop thi hach toan bo sung hoac hoan nhap nguoc lai:
No TK 8211/Co TK 3334 hoac No TK 3334/Co TK 8211
Sau do cuoi nam tai chinh, DN moi ket chuyen tu TK 8211 sang TK 911.

Doi voi cac DN phai lap BCTC quy (thi du DNNN), thi theo chuan muc BCTC giua ky cung su dung cung mot pp ke toan voi BCTC nam, nen dong tac nay se duoc thuc hien vao cuoi quy khi lap BCTC. Cac chenh lech neu phat sinh se duoc dieu chinh vao bao cao tai chinh cuoi nam.
 
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Trung cấp
6/9/04
127
0
0
Hue
#5
Ý ở đầy em muốn hỏi là: vì cơ quan thuế sẽ duyệt BCTC và xác định số thuế TNDN thực nộp trên cơ sở thu nhập chịu thuế và các chi phí hợp lý và thông thường không giống với lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp. Trước đây, khi tính và điều chỉnh thuế TNDN trên TK421- Lợi nhuận thì khi điều chỉnh số thuế TNDN doanh nghiệp đã xác định theo số thuế thực nộp sẽ ghi:
Nợ TK4211/Có TK3334
Hoặc Nợ TK3334/Có TK4211
Nhưng bây giờ bút toán điều chỉnh thuế lại sử dụng TK821 nên em không biết xử lý chênh lệch này như thế nào khi báo cáo đã được lập, sổ kế toán TK821 đã khóa cuối năm tài chính.Anh chi nào hiểu rõ xin giải thích giúp em với. Em cám ơn nhiều!
 
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Trung cấp
6/9/04
127
0
0
Hue
#6
Tiện đây cho em hỏi luôn nhé: Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành trên Báo cáo kết quả kinh doanh được lập cuối năm tài chính tại doanh nghiệp là được tính trên cơ sở thu nhập chịu thuế - các chi phí hợp lý theo quy định của cơ quan thuế hay được tính bằng cách lấy lợi nhuận kế toán trước thuế x 28% vậy ạ?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#7
Thực ra, vào đầu năm, kế toán các doanh nghiệp thường phải kê khai lợi nhuận dự kiến, và các kế toán viên thường dựa vào số liệu năm ngoái, và cơ quan thuế...họ ko cho phép các bác kế toán ta khai quá ít lợi nhuận hay khai giảm so với năm ngoái đâu.
Cơ sở tính thuế là thu nhập chịu thuế....
Chắc bạn là sinh viên hử...chịu khó đọc lại đi nhá, đọc xong rồi hỏi tiếp nha bạn!
 
N

Nguyen Thi Thanh Huyen

Trung cấp
6/9/04
127
0
0
Hue
#8
Em không phải là sinh viên đâu. Thực ra em cũng đã đọc rất kỹ chuẩn mực này rồi nhưng đúng thật là nó quá khó hiểu: em thấy ở phần Thuyết minh báo cáo tài chính hướng dẫn xác định chi phí thuế TNDN hiện hành là trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành và em biết là nố sẽ khác rất nhiều so với lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp được xác định ở chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nhưng khi đọc ở TT hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 29 - Thay đổi chính sách kế toán lại thấy tính chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập hiện hành bằng cách lấy chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế x 28%. Do có sự không thống nhất này nên em mong được các anh chị có nhiều kinh nghiệm thực tế chia sẽ thêm cho em. Em xin chân thành cám ơn!
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
#9
lợi nhuận thuế * 28% bác ạ !
 
P

phuongle

Sơ cấp
31/8/06
3
0
0
Q2, TPHCM
#10
Nguyen Thi Thanh Huyen nói:
Ý ở đầy em muốn hỏi là: vì cơ quan thuế sẽ duyệt BCTC và xác định số thuế TNDN thực nộp trên cơ sở thu nhập chịu thuế và các chi phí hợp lý và thông thường không giống với lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp. Trước đây, khi tính và điều chỉnh thuế TNDN trên TK421- Lợi nhuận thì khi điều chỉnh số thuế TNDN doanh nghiệp đã xác định theo số thuế thực nộp sẽ ghi:
Nợ TK4211/Có TK3334
Hoặc Nợ TK3334/Có TK4211
Nhưng bây giờ bút toán điều chỉnh thuế lại sử dụng TK821 nên em không biết xử lý chênh lệch này như thế nào khi báo cáo đã được lập, sổ kế toán TK821 đã khóa cuối năm tài chính.Anh chi nào hiểu rõ xin giải thích giúp em với. Em cám ơn nhiều!

Qua trinh ma ban muon noi se qua cac bc nhu sau:

N821/C3334
N911/C821..
N421../C911
con khi tam nop thi ht: N3334/C112...
Con van de ma cq thue xac dinh so thue phai nop giong hay khac la tuy thuoc vao ket qua quyet toan thue, va sau do minh se dieu chinh bo sung.
 
T

thắc mắc

Sơ cấp
10/7/06
3
0
0
Hà Nội
#11
Nguyen Thi Thanh Huyen nói:
Tiện đây cho em hỏi luôn nhé: Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành trên Báo cáo kết quả kinh doanh được lập cuối năm tài chính tại doanh nghiệp là được tính trên cơ sở thu nhập chịu thuế - các chi phí hợp lý theo quy định của cơ quan thuế hay được tính bằng cách lấy lợi nhuận kế toán trước thuế x 28% vậy ạ?
Theo mình thì chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành trên Báo cáo KQKD cuối năm = Lợi nhuận kế toán trước thuế*thuế suất TNDN.

Còn nếu nếu lấy lợi nhuận trước thuế theo quan điểm của thuế*thuế suất TNDN thì mình làm sao mà xác định được cho đến khi doanh nghiệp quyết toán thuế xong (vì chắc chắn họ sẽ loại ra 1 số khoản ko đc coi là chi phí hợp lý, hợp lệ mà).

Mong mọi ng thảo luận tiếp!
 

Thành viên trực tuyến

 • lethanhqlda
 • Tranthao2001
 • duongbff
 • Lê Thị Thi Thơ
 • Hoàng Oanh 10
 • daongocnam0603
 • 18H12C
 • bienmauhong
 • Nguyen Thi My Dung 1
 • nguyenhoangem8586
Xem nhiều