Cách xử lý sai sót?

 • Thread starter MeCuIn
 • Ngày gửi
M

MeCuIn

Sơ cấp
16/8/06
60
0
0
Ha Noi
#1
Em đã đọc các quy định về tỷ giá và biết rằng tk 413 ko được dùng để hạch toán chênh lệch tỷ giá trong năm khi phát sinh các nghiệp vụ về doanh thu v.v..., thế nhưng em có vấn đề thế này:

Bên em sử dụng phần mềm Bravo 6, đầu năm kế toán khai báo tỷ giá ghi sổ là 15.800 đ, tài khoản chênh lệch tỷ giá là 4131, thế là từ đó trở đi tất cả các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ có chênh lệch tỷ giá của bên em phần mềm này đều tự động đưa vào tk 413 mà không phải là 515 hay 635, còn các khoản doanh thu bằng ngoại tệ thì nó tự tính theo tỷ giá hạch toán (15.800), trong khi các hóa đơn xuất tất nhiên đều theo tỷ giá thực tế, thành ra khoản chênh lệch (giữa doanh thu theo TG ghi sổ và doanh thu theo Tg thực tế) đó lại là 413 mà không phải là doanh thu. Sau khi đọc TT 105 em mới biết điều này và phát hiện ra, vậy xin hỏi kế toán bên em đã làm sai chỗ nào và em phải xử lý thế nào? Thú thực là em không hề khoái xài cái Bravo này tí nào, hay bị lỗi và rất hay treo máy.
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#2
Bạn phải liên hệ với nhà cung cấp phần mềm để được hướng dẫn đầy đủ chi tiết thôi. Còn nếu pm không có chức năng tự động hạch toán vào 515 hoặc 635 thì bạn phải chọn phần hành kế toán khác mà nhập bút toán điều chỉnh vào thôi. Nếu bạn muốn thay phần mềm thi có thể liên hệ với mình. Chỗ mình là Acsoft.
 
M

MeCuIn

Sơ cấp
16/8/06
60
0
0
Ha Noi
#3
Ví dụ, bên mình có một khoản thu trị giá 7840.56 USD (thu bằng tiền USD), hóa đơn của mình xuất như sau:
Tiền hàng: 7127.78 x 16.000 = 114.044.480 đ
Thuế GTGT: 11.404.448 đ
Tổng cộng: 125.448.928 đ

Lúc mình nhập liệu vào thì phần mềm tự động tính như sau:

Nợ 131 123.880.816
Có 511 112.618.924 (7127.78 x 15.800)
Có 33311 11.261.892

Nợ 413 1.425.556
Có 511 1.425.556

Phần chênh lệch giữa thuế GTGT trên hóa đơn và trên sổ sách buộc kế toán phải hạch toán xử lý chênh lệch:

Nợ 413 142.556
Có 33311 142.556
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
#4
Bravo thi phiên bản phải cập nhật theo quyết định 15 mới có tính năng tự động chuyển vào 515 hoặc 635. Bạn nên hỏi nhà cung cấp để biết cách xử lý trên phiên bản cũ.
 

Thành viên trực tuyến

 • thuva123
 • tuyet0504
 • ngonginh
 • DuyThanhPerfume
 • Phan Huyền Ngọc
 • lethanhqlda
 • valentine1011
 • thanthihoa89
 • VOTHOM
 • daongocnam0603
Xem nhiều