Record không hiển thị đúng theo ý!!!!

  • Thread starter khanhtrang1512
  • Ngày gửi
K

khanhtrang1512

Sơ cấp
27/4/06
10
0
0
87 Phan Chu Trinh
#1
Trong khi nhập dữ liệu trong 1 forms có combo box(CB) - gọi là F1, khi CB này thiếu dữ liệu, tôi đã tạo thêm 1 Command button (CN) để mở form có thể nhập dữ liệu cho CB - gọi là F2. Sau khi nhập xong, đóng form F2 này lại, trở form F1 vẫn ko thấy có dữ liệu mới. Chỉ khi nào đóng F1 này và mở lại thì mới thấy dữ liệu mới vừa nhập. Có cách nào để không đóng F1 mà chỉ vừa đóng F2 đã có thể thấy được dữ liệu mới.
 
K

khanhtrang1512

Sơ cấp
27/4/06
10
0
0
87 Phan Chu Trinh
#3
Cảm ơn CV. Nếu CB là subform thì sẽ giải quyết như thế nào (vì subform.requery vẫn không đc)
 
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Thành viên thân thiết
10/10/06
130
0
0
40
Phan Thiết
#5
Ban viết mốt đoạn code để chương trình tự cập nhật khi phát sinh mã đối tượng mới vd Khi phát sinh mả khách hàng mời bạn cập nhật :
Private Sub khachhang_AfterUpdate()
Dim c03 As Recordset, c04 As Recordset
Set c03 = CurrentDb.OpenRecordset("khachhang", dbOpenTable)
c03.Index = "PRIMARYKEY"
If c03.RecordCount > 0 Then
c03.MoveFirst
Do Until c03.EOF
'On Error Resume Next
c03.Seek "=", khachhang
If c03.NoMatch Then
c03.AddNew
c03!MAKHACH = KHACHHANG

'On Error Resume Next
c03.Update: c03.Bookmark = c03.LastModified
End If
c03.Edit
c03.Update: c03.MoveNext
Loop
End If
End Sub

CHÚC BẠN THANH CÔNG
 
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Thành viên thân thiết
10/10/06
130
0
0
40
Phan Thiết
#6
Giai Quyết Subform

Ban viết mốt đoạn code để chương trình tự cập nhật khi phát sinh mã đối tượng mới vd Khi phát sinh mả khách hàng mời bạn cập nhật :
Private Sub khachhang_AfterUpdate()
Dim c03 As Recordset, c04 As Recordset
Set c03 = CurrentDb.OpenRecordset("khachhang", dbOpenTable)
c03.Index = "PRIMARYKEY"
If c03.RecordCount > 0 Then
c03.MoveFirst
Do Until c03.EOF
'On Error Resume Next
c03.Seek "=", khachhang
If c03.NoMatch Then
c03.AddNew
c03!MAKHACH = KHACHHANG

'On Error Resume Next
c03.Update: c03.Bookmark = c03.LastModified
End If
c03.Edit
c03.Update: c03.MoveNext
Loop
End If
End Sub

CHÚC BẠN THANH CÔNG
 

Thành viên trực tuyến

  • thienthien9x
Xem nhiều