Mua hàng bằng HĐ BHTT, trả lại hàng có phải xuất thuế GTGT không?

  • Thread starter Tran My Yen
  • Ngày gửi
T

Tran My Yen

Sơ cấp
2/4/05
59
0
0
39
Ha Dong town
#1
Công ty mình mua hàng hóa của nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Khi xuất trả mặt hàng này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng hóa. Như vậy, cùng 1 mặt hàng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (vì NCC sử dụng hóa đơn bán hàng), nhưng công ty lại phải nộp thuế GTGT đầu ra (vì công ty sử dụng hóa đơn GTGT)
Các bạn giúp mình nhé.
Thanks.
 
T

Tentet

Sơ cấp
20/10/06
15
0
0
Hà nội
#2
Theo ý kiến chủ quan của mình: Xuất hóa đơn VAT trả lại hàng mua là thủ tục. Do mua vào không được khấu trừ thuế thì khi viết ra cũng sẽ không có thuế (trả lại hàng mà). Nội dung hóa đơn ghi rõ trả lại hàng của Hóa đơn (số, ngày cụ thể). Bạn có thể làm thêm một Biên bản, ghi rõ lý do trả lại hàng.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#3
Tran My Yen nói:
Công ty mình mua hàng hóa của nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Khi xuất trả mặt hàng này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng hóa. Như vậy, cùng 1 mặt hàng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (vì NCC sử dụng hóa đơn bán hàng), nhưng công ty lại phải nộp thuế GTGT đầu ra (vì công ty sử dụng hóa đơn GTGT)
Các bạn giúp mình nhé.
Thanks.
Tìm trong các văn bản về thuế không qui định trường hợp này.Mời các bạn có ý kiến!
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#4
Tentet nói:
Theo ý kiến chủ quan của mình: Xuất hóa đơn VAT trả lại hàng mua là thủ tục. Do mua vào không được khấu trừ thuế thì khi viết ra cũng sẽ không có thuế (trả lại hàng mà). Nội dung hóa đơn ghi rõ trả lại hàng của Hóa đơn (số, ngày cụ thể). Bạn có thể làm thêm một Biên bản, ghi rõ lý do trả lại hàng.
Trường hợp này qui định ở văn bản nào?Bạn có thể cho biết.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,105
2
38
Hải Phòng
#5
Vậy hàng đó có phải là hàng thuộc diện chịu thuế GTGT ? hay là hàng miễn thuế ? hoặc hàng thuế suất 0%. Nếu đó là hàng chịu thuế GTGT với một mức thuế suất nào đó thì với đợn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, giá trên hóa đơn là giá đã có thuế ( nghĩa là trong trường hợp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường đi nữa thì giá trên hóa đơn là giá đã có thuế. ) Do đó đơn vị mình khi mua hàng của đơn vị đó và bán hàng đó cho đơn vị khác ( đơn vị mình hạch toán thuế VAT theo phương pháp khấu trừ ) thì phải tách thuế ra và viết hoá đơn GTGT cho khách hàng.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#6
lequanghuy nói:
Vậy hàng đó có phải là hàng thuộc diện chịu thuế GTGT ? hay là hàng miễn thuế ? hoặc hàng thuế suất 0%. Nếu đó là hàng chịu thuế GTGT với một mức thuế suất nào đó thì với đợn vị hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, giá trên hóa đơn là giá đã có thuế ( nghĩa là trong trường hợp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường đi nữa thì giá trên hóa đơn là giá đã có thuế. ) Do đó đơn vị mình khi mua hàng của đơn vị đó và bán hàng đó cho đơn vị khác ( đơn vị mình hạch toán thuế VAT theo phương pháp khấu trừ ) thì phải tách thuế ra và viết hoá đơn GTGT cho khách hàng.
Anh ơi! Anh đọc kỷ lại bài số 1 đi, xuất trả lại hàng chứ không bán cho ai cả.
thì phải tách thuế ra và viết hoá đơn GTGT cho khách hàng
anh có thể giải thích rõ hơn?cái chổ em tô màu xanh đẹp đẹp ấy?
 
Sửa lần cuối:
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,105
2
38
Hải Phòng
#7
Nếu hàng đó là hàng chịu thuế GTGT thì chắc chắn ta sẽ xác định được thuế suất nên việc tách thuế không khó khi biết được tổng giá thanh toán. Ở đây mình mới chỉ giả thiết ( vì trước đó mình đã có những câu hỏi là hàng này có phải là hàng thuộc diện chịu thuế GTGT ? hay là hàng miễn thuế ? hoặc hàng thuế suất 0%) . Ta giả thiết hàng đó có là hàng chịu thuế và với một mức thuế suất nào đó ( bằng a chẳng hạn ) nhưng đơn vị cung cấp là đơn vị hạch toán thuế VAT theo phương pháp trực tiếp nên giá trên hóa đơn là giá đã có thuế. Nếu mình biết được thuế suất thì việc tách thuế đâu có khó .Việc tách thuế này chỉ để giúp viết hóa đơn VAT khi mình viết hóa đơn xuất trả hay xuất bán ( cũng đơn giản để không có nhiều trường hợp đây không phải là hàng bán trả lại nhé ) Mình là đơn vị hạch toán VAT theo phương pháp khấu trừ thì mình phải viết hóa đơn VAT khi xuất trả ( hay xuất bán ) rồi . Vậy cái chỉnh ở đây là xác định thuế suất. Vậy thuế suất là bao nhiêu đề nghị tác giả đề tài nói rõ mặt hàng này là mặt hàng gì và chịu thuế suất bao nhiêu % hay không chịu thuế hoặc thuế 0% . Nếu biết sớm như vậy ta đã có câu trả lời ngay rồi mà không phải giả thiết nữa.
Còn chắc chắn một điều nếu đây là hàng chịu thuế VAT nhưng ta chỉ nhận được hóa đơn bán hàng thông thường thì ta đã mất đi khoản thuế được khấu trừ nhưng khi viết hóa đơn xuất hàng cho đơn vị kia thì ta sẽ chịu thuế đầu ra.
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#8
Tran My Yen nói:
Công ty mình mua hàng hóa của nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Khi xuất trả mặt hàng này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng hóa. Như vậy, cùng 1 mặt hàng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (vì NCC sử dụng hóa đơn bán hàng), nhưng công ty lại phải nộp thuế GTGT đầu ra (vì công ty sử dụng hóa đơn GTGT)
Các bạn giúp mình nhé.
Thanks.
Trường hợp người mua là đối tượng sử dụng hoá đơn GTGT, người bán sử dụng hoá đơn thông thường khi bên mua xuất trả hàng hoá do không đúng qui cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản, hoá đơn xuất trả cho bên bán. Trên hoá đơn ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hoá đơn bên bán đã xuất (số ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn). Chỉ ghi tổng giá hàng hoá, không ghi dòng thuế GTGT và gửi kèm hàng hoá xuất trả lại.

Văn bản tham khảo: cv 4007 TCT/NV1, ngày 05 tháng 10 năm 2001.
Bạn lưu ý là cv này ban hành trước ngày thông tư 116 /2002/TT-BTC có hiệu lực (01/01/2003).

Thân mến
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#9
Tran My Yen nói:
Công ty mình mua hàng hóa của nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Khi xuất trả mặt hàng này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng hóa. Như vậy, cùng 1 mặt hàng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (vì NCC sử dụng hóa đơn bán hàng), nhưng công ty lại phải nộp thuế GTGT đầu ra (vì công ty sử dụng hóa đơn GTGT)
Các bạn giúp mình nhé.
Thanks.
Song Huong nói:
Trường hợp người mua là đối tượng sử dụng hoá đơn GTGT, người bán sử dụng hoá đơn thông thường khi bên mua xuất trả hàng hoá do không đúng qui cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản, hoá đơn xuất trả cho bên bán. Trên hoá đơn ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hoá đơn bên bán đã xuất (số ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn). Chỉ ghi tổng giá hàng hoá, không ghi dòng thuế GTGT và gửi kèm hàng hoá xuất trả lại.

Văn bản tham khảo: cv 4007 TCT/NV1, ngày 05 tháng 10 năm 2001.
Bạn lưu ý là cv này ban hành trước ngày thông tư 116 /2002/TT-BTC có hiệu lực (01/01/2003).

Thân mến
Về việc xuất trả hàng ở nghiệp vụ này được áp dụng theo quy định tại: Điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp xuất trả hàng đã được lập hoá đơn và giao hàng cho bên mua nhưng do hàng hoá kém chất lượng, không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hoặc một phần, nếu bên bánđối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi xuất trả hàng cho bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ khi xuất trả hàng cho bên bán, bên mua sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả người bán do không đúng quy cách, chất lượng, số lượng, giá trị tiền hàng, dòng thuế GTGT gạch chéo. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh kê khai nộp thuế.
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#10
Song Huong nói:
Trường hợp người mua là đối tượng sử dụng hoá đơn GTGT, người bán sử dụng hoá đơn thông thường khi bên mua xuất trả hàng hoá do không đúng qui cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản, hoá đơn xuất trả cho bên bán. Trên hoá đơn ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hoá đơn bên bán đã xuất (số ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn). Chỉ ghi tổng giá hàng hoá, không ghi dòng thuế GTGT và gửi kèm hàng hoá xuất trả lại.

Văn bản tham khảo: cv 4007 TCT/NV1, ngày 05 tháng 10 năm 2001.
Bạn lưu ý là cv này ban hành trước ngày thông tư 116 /2002/TT-BTC có hiệu lực (01/01/2003).
Thân mến
Anh Song huong ơi!Cái công văn của anh nó không còn hiệu lực thi hành. Nó hường dẫn thông tư 122/2000/TT-BTC.
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#11
letmyha nói:
Về việc xuất trả hàng ở nghiệp vụ này được quy định tại: Điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp xuất trả hàng đã được lập hoá đơn và giao hàng cho bên mua nhưng do hàng hoá kém chất lượng, không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hoặc một phần, nếu bên bánđối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp,] bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi xuất trả hàng cho bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ khi xuất trả hàng cho bên bán, bên mua sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả người bán do không đúng quy cách, chất lượng, số lượng, giá trị tiền hàng, dòng thuế GTGT gạch chéo. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh kê khai nộp thuế.
Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính không có đoạn nào như bạn đã trích dẫn.
Điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính
...
5.8/ Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận, và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
...
Nguyen Phuoc Thien nói:
Anh Song huong ơi!Cái công văn của anh nó không còn hiệu lực thi hành. Nó hường dẫn thông tư 122/2000/TT-BTC
Vâng, cv 4007 TCT/NV1, ngày 05 tháng 10 năm 2001 ban hành vào thời điểm thông tư 122/2000/TT-BTC và trước ngày thông tư 116 /2002/TT-BTC có hiệu lực (01/01/2003).

Nhưng các quy định trong cv 4007 TCT/NV1 không trái với hướng dẫn tại thông tư 120/2003/TT-BTC nên vẫn áp dụng được.

Song Huong có nhận được văn bản ban hành sau ngày Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực là cv 775 TCT/DNK ngày 22 tháng 03 năm 2004. Nhưng cv này chỉ hướng dẫn trường hợp bên bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Thân mến
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#12
Song Huong nói:
Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính không có đoạn nào như bạn đã trích dẫn.

Song Huong có nhận được văn bản ban hành sau ngày Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực là cv 775 TCT/DNK ngày 22 tháng 03 năm 2004. Nhưng cv này chỉ hướng dẫn trường hợp bên bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Thân mến
let áp dụng tại điểm này ở Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính:
Trích nguyên văn: 5.8/ Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#13
Song Huong nói:
Song Huong có nhận được văn bản ban hành sau ngày Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hiệu lực là cv 775 TCT/DNK ngày 22 tháng 03 năm 2004. Nhưng cv này chỉ hướng dẫn trường hợp bên bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Ngày 10/11/2004 Bộ Tài chính trả lời Công văn số 431CT/QLDNNN ngày 17/6/2004 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về vấn đề
Tran My Yen nói:
Công ty mình mua hàng hóa của nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Khi xuất trả mặt hàng này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng hóa. Như vậy, cùng 1 mặt hàng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (vì NCC sử dụng hóa đơn bán hàng), nhưng công ty lại phải nộp thuế GTGT đầu ra (vì công ty sử dụng hóa đơn GTGT)
Các bạn giúp mình nhé.
Thanks.
như sau:
Về xuất hàng trả lại:
Trường hợp xuất trả hàng đã được lập hoá đơn và giao hàng cho bên mua nhưng do hàng hoá kém chất lượng, không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hoặc một phần, nếu bên bán là đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi xuất trả hàng cho bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ khi xuất trả hàng cho bên bán, bên mua sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả người bán do không đúng quy cách, chất lượng, số lượng, giá trị tiền hàng, dòng thuế GTGT gạch chéo. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh kê khai nộp thuế (điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC).
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=106&ItemID=3690
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#14
letmyha nói:
let áp dụng tại điểm này ở Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính:
Trích nguyên văn: 5.8/ Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
Trong thông tư chỉ đề cập trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT giống nhau, sử dụng hóa đơn giống nhau, có quan hệ mua bán hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng do hàng hóa không đúng qui cách chất lượng, phải trả lại hàng hóa.

Trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT khác nhau (sử dụng hóa đơn khác nhau : GTGT và bán hàng) thì thông tư chưa đề cập.

Thân mến.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#15
Song Huong nói:
Trong thông tư chỉ đề cập trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT giống nhau, sử dụng hóa đơn giống nhau, có quan hệ mua bán hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng do hàng hóa không đúng qui cách chất lượng, phải trả lại hàng hóa.

Trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT khác nhau (sử dụng hóa đơn khác nhau : GTGT và bán hàng) thì thông tư chưa đề cập.

Thân mến.
Hmm.... Cái bệnh nan y khá phổ biến của luật Việt Nam là thế. Cứ nói chung chung... Các bác ấy sợ bị ở không thất nghiệp hay sao ấy. Nên... phải nói như thế... để có ai thắc mắc còn có việc mà làm (hihi và trả lời đó!)

Tóm lại vấn đề này Ngày 10/11/2004 Bộ Tài chính đã trả lời Công văn số 431CT/QLDNNN ngày 17/6/2004 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC

Song Huong nói:
Trong thông tư chỉ đề cập trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT giống nhau, sử dụng hóa đơn giống nhau, có quan hệ mua bán hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng do hàng hóa không đúng qui cách chất lượng, phải trả lại hàng hóa.

Trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT khác nhau (sử dụng hóa đơn khác nhau : GTGT và bán hàng) thì thông tư chưa đề cập.

Thân mến.
Nếu đọc kỹ, phân tích kỹ từng chữ, từng dòng, từng câu trong cái điểm 5.8 của Thông tư 120/2003/TT-BTC không hề
đề cập trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT giống nhau, sử dụng hóa đơn giống nhau, có quan hệ mua bán hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng do hàng hóa không đúng qui cách chất lượng, phải trả lại hàng hóa.
. Nói chung là nội dung cũng đã rất rõ ràng. let nghĩ chỉ thiếu chữ nếu có sau chữ tiền thuế GTGT thôi.

Không biết ai có ý kiến gì hay hơn không?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#16
Trích điểm 5.8 thông tư 120/2003/TT-BTC
5.8/ Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận, và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
Đây là câu trả lời trên diễn đàn của Bộ tài chính.
Về xuất hàng trả lại:
Trường hợp xuất trả hàng đã được lập hoá đơn và giao hàng cho bên mua nhưng do hàng hoá kém chất lượng, không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hoặc một phần, nếu bên bán là đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi xuất trả hàng cho bên mua là đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ khi xuất trả hàng cho bên bán, bên mua sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả người bán do không đúng quy cách, chất lượng, số lượng, giá trị tiền hàng, dòng thuế GTGT gạch chéo. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh kê khai nộp thuế (điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC).
Người trả lời căn cứ vào (điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC).Không biết như thế này có đúng không các anh chị?
 
C

Cao Anh Lai

Thành viên thân thiết
27/10/06
117
0
0
38
Tp Ho Chi Minh
#17
Theo tôi nghĩ đây là trường hợp trả lại hàng mua do kém chất lượng, lúc mua vào bạn hạch toán nhập hàng như thế nào thì khi trả lại hàng bạn chỉ cần hạch toán ngược lại. Còn trên hóa đơn thì bạn ghi xuất trả lại hàng theo HĐ số, ngày... tôi đồng ý cách giải quyết như bạn letmyha đã nêu.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#18
Cao Anh Lai nói:
Theo tôi nghĩ đây là trường hợp trả lại hàng mua do kém chất lượng, lúc mua vào bạn hạch toán nhập hàng như thế nào thì khi trả lại hàng bạn chỉ cần hạch toán ngược lại. Còn trên hóa đơn thì bạn ghi xuất trả lại hàng theo HĐ số, ngày... tôi đồng ý cách giải quyết như bạn letmyha đã nêu.
Anh có thể hạch toán và giải thích trường hợp này cho em xem với,chứ letmyha giải thích trường hợp này khó hiểu quá !
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#19
Nguyen Phuoc Thien nói:
Anh có thể hạch toán và giải thích trường hợp này cho em xem với,chứ letmyha giải thích trường hợp này khó hiểu quá !
Bác lại giả nai rồi?!
Thôi thì để let thử tài lanh hạch toán vậy... còn giải thích thì....(giải thích gì nữa đây??!! :wall:)
Trong trường hợp này xuất trả lại hàng, ghi:
Nợ 111,112,331
Có 156

Còn nếu hạch toán trong trường hợp Hóa đơn đầu vào cũng có VAT thì, ghi:
Nợ 111,112,331
Có 156
Có 133
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#20
Em chưa xem hết các bài đâu nhưng nghe chừng các bác có vẻ phụ thuộc vào Công văn của Tổng cục thuế quá. Vấn đề gì có thể giải quyết và xử lý được thì kế toán cứ thế mà làm thôi, chờ văn bản của Tổng cục thuế thì biết đến bao giờ?

Để hiểu bản chất của vấn đề này thì đâu có gì khó? Không lẽ cứ xuất hóa đơn ra thì có nghĩa là bán hàng và ghi nhận doanh thu? Không hẳn là như thế vì hàng mua bị trả nằm trong trường hợp đặc biệt ấy.

Hàng mua vào được viết bằng hóa đơn bán hàng thông thường, không thể hiện thuế GTGT trên đó thì khi xuất trả bằng hóa đơn GTGT, cũng không xuất thuế mà chỉ xuất theo tổng giá trị thanh toán. Bạn lưu ý, đây là hóa đơn xuất trả chứ không phải hóa đơn bán hàng nên có thể xuất hóa đơn GTGT không ghi thuế.

Tran My Yen nói:
Công ty mình mua hàng hóa của nhà cung cấp sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Khi xuất trả mặt hàng này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng hóa. Như vậy, cùng 1 mặt hàng, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (vì NCC sử dụng hóa đơn bán hàng), nhưng công ty lại phải nộp thuế GTGT đầu ra (vì công ty sử dụng hóa đơn GTGT)
Các bạn giúp mình nhé.
Thanks.
 

Thành viên trực tuyến

  • tocxuu
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • thegioi3dvn
Xem nhiều