Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thơì

  • Thread starter thutrangcat
  • Ngày gửi
T

thutrangcat

Sơ cấp
#1
Một bạn gưỉ mail cho thutrangcat, hỏi một số vấn đề như sau. Mong mọi ngươì giúp đỡ.

Chênh lệch vĩnh viễn
- Chi phí trả tiền vay vượt mức
- Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo qui định
- Chi phí tiêu hao NVL vượt mức
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho.....
Chúng ta hạch toán như thế nào? các chi phí trên không được tính thu nhập(lỗ) chịu thuế đúng không
Chênh lệch tạm thời:
- Hàng lập hoá đơn nhưng chưa giao
- Doanh thu cho thuê tài sản trả trước nhiều năm
- Doanh thu xây dựng theo tiến độ
Chúng ta hạch toán như thế nào?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#2
thutrangcat nói:
Một bạn gưỉ mail cho thutrangcat, hỏi một số vấn đề như sau. Mong mọi ngươì giúp đỡ.

Chênh lệch vĩnh viễn
- Chi phí trả tiền vay vượt mức
- Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo qui định
- Chi phí tiêu hao NVL vượt mức
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho.....
Chúng ta hạch toán như thế nào? các chi phí trên không được tính thu nhập(lỗ) chịu thuế đúng không
Chênh lệch tạm thời:
- Hàng lập hoá đơn nhưng chưa giao
- Doanh thu cho thuê tài sản trả trước nhiều năm
- Doanh thu xây dựng theo tiến độ
Chúng ta hạch toán như thế nào?
Hicx, cái này thutrang ko trả lời luôn đi...lý thuyết cả ấy chứ, lật cái quyết định ra là...xong rồi.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
612
113
53
#3
thutrangcat nói:
Một bạn gưỉ mail cho thutrangcat, hỏi một số vấn đề như sau. Mong mọi ngươì giúp đỡ.

Chênh lệch vĩnh viễn
- Chi phí trả tiền vay vượt mức
- Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo qui định
- Chi phí tiêu hao NVL vượt mức
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho.....
Chúng ta hạch toán như thế nào? các chi phí trên không được tính thu nhập(lỗ) chịu thuế đúng không
Chênh lệch tạm thời:
- Hàng lập hoá đơn nhưng chưa giao
- Doanh thu cho thuê tài sản trả trước nhiều năm
- Doanh thu xây dựng theo tiến độ
Chúng ta hạch toán như thế nào?
+ Hai khỏan chênh lệch này là chênh lệch thường xuyên và chênh lệch tạm thời. Khỏan chênh lệch này chỉ xuất hiện khi quyết toán thuế TNDN.

+ Chênh lệch thường xuyên hiểu ngắn gọn lại là chênh lệch giữa chi phí kể trên thực tế với chi phí hợp lý, hợp lệ theo luật thuế. Khỏan này khi quyết tóan bị xuất toán (hoặc cuối năm khi lập quyết tóan TTNDN cty tự bóc ra). Trừ vào lợi nhuận sau thuế

+Chênh lệch tạm thời- Kế tóan làm theo chuẩn mực kế toán, còn thuế thì theo luật thuế , và như vây sẽ làm xuất hiện khỏan chênh lệch tạm thời.

-Hàng lập hoá đơn nhưng chưa giao là doanh thu theo luật thuế > doanh thu theo kế tóan => DN phải nộp thuế TNDH (vì đã xuất hóa đơn), nhưng theo chuẩn mực kế tóan thì chưa ghi nhận doanh thu. => chênh lệch này sẽ tạo ra TTNDN phải nộp của năm > số TTDN (ứng với doanh thu theo kế toán). Khi nộp TTNDN này ghi nhận vào TS thuế Thu nhập hỏan lại.
(Hai trường hợp còn lại cũng vậy :Doanh thu cho thuê tài sản trả trước nhiều năm và Doanh thu xây dựng theo tiến độ)
- Còn trường hợp chênhl lệch tạm thời làm TTNDN phải nộp thấp hơn (ví do như DN xác định khấu hao 10 năm, nhưng thuế xác định khấu hao có 6 năm). Lúc này hạch toán khỏan TTNDN ít hơn số lẻ ra phải nộp vào TK thuế TNDN hỏan lại phải trả
 
Thích: ldv
nedved

nedved

Cao cấp
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
#4
thutrangcat nói:
Một bạn gưỉ mail cho thutrangcat, hỏi một số vấn đề như sau. Mong mọi ngươì giúp đỡ.

Chênh lệch vĩnh viễn
- Chi phí trả tiền vay vượt mức
- Chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo qui định
- Chi phí tiêu hao NVL vượt mức
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho.....
Chúng ta hạch toán như thế nào? các chi phí trên không được tính thu nhập(lỗ) chịu thuế đúng không
Không hạch toán gì liên quan đến chi phí cả, chỉ tính thêm phần CHI PHÍ thuế thu nhập thôi. Các khoản CL Vĩnh viễn có thể được xác định khi kế toán làm báo cáo thuế, thay vì khi có quyết toán chính thức, khi biết chắc những khoản này không được tính vào Chi phí hợp lý/hợp lệ.

thutrangcat nói:
Chênh lệch tạm thời:
- Hàng lập hoá đơn nhưng chưa giao
- Doanh thu cho thuê tài sản trả trước nhiều năm
- Doanh thu xây dựng theo tiến độ
Chúng ta hạch toán như thế nào?
Tính ra TS hoặc Công nợ thuế thu nhập và hạch toán theo CM
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều