Công thức Xử lý lỗi Excel ở kết quả cuối cùng

  • Thread starter Tuanktcdcn
  • Ngày gửi
T

Tuanktcdcn

Lão già ham vui
18/6/04
548
51
28
42
Hà Nội
www.bluesofts.net
#1
Để hiểu nội dung bài viết của tôi, các bạn làm trình tự theo hướng dẫn của tôi nhé!

Bước 1: Tạo dữ liệu
- Tạo một Sheet
- Gõ các giá trị sau vào cột A (từ A1->A6)
1
2
3
=2/0
=4*B
=MONTH("A")

Sau khi vào các giá trị trên bạn sẽ nhận được kết quả (từ A1->A6)
1
2
3
#DIV/0!
[HASHTAG]#NAME[/HASHTAG]?
[HASHTAG]#VALUE[/HASHTAG]!

Mục đích tôi cố ý tạo ra 3 dạng lỗi mà người dùng thường mắc phải #DIV/0!;[HASHTAG]#NAME[/HASHTAG]?[HASHTAG]#VALUE[/HASHTAG]!.

Bước 2: Lập công thức
Tại ô B1 bạn gõ công thức =SUM(A1:A6) Kết quả sẽ là #DIV/0!. Công thức này sẽ trả về 6 chỉ khi bạn xử lý hay phải xóa các lỗi trên (A4->A6).

Công thức xử lý lỗi
Tại ô B2 bạn gõ công thức
=SUM(IF(ISERROR(A1:A6),0,A1:A6)) rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER (công thức mảng) Kết quả sẽ là 6.
Công thức trên sẽ chuyển tất cả các lỗi về giá trị 0, khi đó mảng giá trị trong công thức không còn lỗi.

Bình thường chúng ta nên xử lý lỗi ngay khi thực hiện gõ công thức ở Bước 1. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như ý muốn. Nếu các lỗi đó bạn không cần kiểm soát khi nhập thì cũng có thể không cần lập công thức chặn lỗi, vậy bạn có thể xử lý ở kết quả cuối cùng để giảm bớt công việc tính toán.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều